vKONTEXTE (91) FENOMÉN SPOLOČENSTIEV A VÍRUS IN...
10.10.2017
Videné: 1846 x  | Stiahnut
Hodnotenie:
0.67 / 5

Sme svedkami obrovského počtu nových spoločenstiev, menších i väčších, ktoré dennodenne vznikajú. Spiritualita spoločenstva je výzvou pre Cirkev v súčasnosti. Ruka v ruke s potrebou spirituality spoločenstva na nás pôsobí antievanjeliový vírus novopohanského individualizmu. Individualizmus je nebezpečné autoimunitné ochorenie Kristovho tajomného tela, ktoré ho ničí zvnútra. Odhaľme spolu hlbší kontext zničujúcich pokušení našich spoločenstiev. S Jurajom Vittekom

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie