FUNDAMENTY (54) POSVÄTNÝ STAV
08.02.2017
Prezrené: 1002 x
Hodnotenie:
5 / 5

Zastavenie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Janou Zlatohlávkovou. Hostia: Marek Krošlák- katolícky kňaz, Pavol Strežo- laický evanjelizátor.  

Služba spoločenstvu

„Sviatosť posvätného stavu a sviatosť manželstva sú zamerané na spásu iných. Prispievajú aj k osobnej spáse, ale prostredníctvom služby iným. Udeľujú osobitné poslanie v Cirkvi a slúžia na budovanie Božieho ľudu.“ (KKC 1534)

Kňazstvo v ekonómii spásy

„Všetky predobrazy kňazstva Starej zmluvy dosahujú svoje splnenie v Ježišovi Kristovi, ktorý je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Kristova vykupiteľská obeta je jediná, uskutočnila sa raz navždy. A predsa sa sprítomňuje v eucharistickej obete Cirkvi. “ (KKC 1544, 1545)

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie