FUNDAMENTY (31) Kristov slávny príchod
30.12.2015
Prezrené: 2664 x
Hodnotenie:
5 / 5

Zastavanie sa nad Katechizmom Katolíckej cirkvi s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou. Hostia: Juraj Vittek - katolícky kňaz, Pavol Strežo - laický evanjelizátor.   

Posledné zjavenie

„Posledné Ježišovo zjavenie sa končí nezvratným vstupom jeho ľudskej prirodzenosti do Božej slávy, naznačenej oblakom a nebom, kde odvtedy sedí po pravici Boha. Celkom výnimočným a jedinečným spôsobom sa ukáže Pavlovi „ako nedochôdčaťu“ v poslednom zjavení, ktorým ho ustanoví za apoštola.“ (KKC 659)

Ježiš vládne

„Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvymi, aj nad živými (Rim 14,9). Kristovo nanebovstúpenie znamená, že jeho ľudská prirodzenosť má účasť na moci a autorite samého Boha. Ježiš Kristus je Pán: má všetku moc na nebi i na zemi.“ (KKC 668)

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie