01.03.2017
Zobrazené 3263x

SLOVO V OBRAZE (1) STVORENIE

Téma stvorenia v Biblii, obraze a poézii

Nový cyklus relácií na obrazovkách TV LUX!

Maliar inšpirovaný Svätým písmom, kontemplatívna sestra a jej čistá poézia, zamyslenia benediktínskeho mnícha zo Sampora... Ich objavovanie kresťanských mystérií liturgického roka sa chce stať modlitbou v každom divákovi. 

Autor obrazu: Jaroslav Halmo

Výklad obrazu: Jozef Brodňanský OSB

Poézia: Lucia Česáková OSsR

Fotografie: Anton Frič

Hudba: Valentín Kozaňák

Prednes: Dušan Jamrich, Hilda Michalíková

Produkcia: Maťo Lišhák, Tomáš Straka

Zvuk: Miroslav Šibík

Grafika: Stanislav Pokorný

Kamera, strih: Ľuboslav Polák

Réžia: Marek Poláček

---

TEXTY

Kniha Genezis 1,1

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.  Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.

Evanjelium podľa Jána 1,1-5

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha.  Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.  V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

Komentár:

 „Žijeme v časoch presýtených obrazmi. Ponúkajú nám ich televízia, časopisy, mobily. Chodíme do prírody a radi vidíme obraz západu slnka, východu slnka, radi sa pozeráme na jazerá, na hory, na horizonty. Otázkou ostáva - čo vidíme naozaj v týchto obrazoch? Čo v nich naozaj dokážeme čítať? Vidím Boha v obraze, na ktorý sa práve pozerám? Vyvstal zo slova: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ Tak ako hovorí kniha Genezis.  A rovnako nám hovorí Ján v svojom Evanjeliu, hneď na počiatku nás vnára do toho tajomstva: „Na počiatku bolo Slovo“. Teda nehovoríme o postave, hovoríme o Bohu, ktorý je Stvoriteľom, o Bohu, ktorý je Slovom. Boha teda môžeme v tomto obraze vnímať v celej tej farebnosti, v celej tej dynamike obrovskej a zároveň tichej, kde zemitá farbitosť, zlaté a strieborné pole... Tým, kde to najviac môžeme vidieť, je detail na sklo. Je v ňom prítomné úplne všetko, čo vidíme voľným okom. Ale celkom voľným okom nevidíme to, čo je v ňom podstatné, to čo nevidieť v celom obraze je bod, že je tam krv. Krv ako odvolávka na Ježiša Krista. To je odpoveď na to, prečo nevidíme Boha v reálnom svete – pretože ho odmietame vidieť ako utrpenie. Odmietame ho vidieť v bolesti, naopak vtedy sa odvraciame svojim zmyslami, pocitmi od  toho, že tu určite Boh nie je, pretože je tu utrpenie! Tu určite Boh nie je, pretože tu je nespravodlivosť! A o tom hovorí ten obraz, že od počiatku Boh do stvorenia vkladá tú drámu utrpenia, pretože vieme, že po akte stvorenia Boha ako o ňom hovorí kniha Genezis  prichádza utrpenie prvého hriechu. Tak ako vidíme v Jánovom evanjeliu v Logose ten jav, že na počiatku bolo Slovo, hneď sa dozvedáme v malom odstupe vo verši, že toto Slovo ľudia neprijali. To je utrpenie, to je Boh. To je odpoveď prečo nevidím Boha v tom, na čo sa pozerám, lebo odmietam pravdu toho, čo vidím.“ (o. Jozef, OSB)

 

„Na počiatku...“

 

Čo bolo na počiatku...?

Nič z toho, čo

neskôr povstalo,

iba TEN, ktorý JE !

 

Vulkán božskej lásky

nemohol ticho tlieť,

výbuch Otcovho srdca

musel vyriecť Syna...

 

Svetlo do našej tmy

Slovo do našej nemoty

Láska sa rozliala

vo vánku Ducha...

 

Slovo – tá zrenička

Otcovho oka

Počiatok všetkého,

čo bolo, je a bude...

 

Slovo je tu

jak zrno v zemi

tichučko klíči

v noci, v deň...

 

Byť samé ucho...!

Slovo, čo neutícha

stvára všetko nové

....len počúvaj!

 

Ako bolo na počiatku...

Azda viem...?

Čosi začujem,

ak milujem...

                        (Lucia, OSsR)

 

Texty básní a komentárov sú určené pre vnútornú potrebu osobnej modlitby, alebo meditácie divákov. Sú chránené autorskými právami. Ich verejné a printové používanie nie je dovolené bez súhlasu autorov. V prípade záujmu o akékoľvek verejné využitie textov kontaktujte benediktínov na Sampore: jozef@benediktini.sk

Ďalšie časti v archíve

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen