25.10.2020
Zobrazené 1185x

SLOVO V OBRAZE (47) MODLITBA

Božie slovo v básni, obraze a meditácii

Evanjelium podľa Marka 10, 46-51

Prišli do Jericha. A keď so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom z Jericha odchádzal, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal kričať: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň, volá ťa!“ On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rabboni, aby som videl!“

 

Z tmy do svetla

Do tmy, čo

zaliala jeho svet,

prenikol lúč

Tvojho pohľadu...

 

Srdce mu bilo

ako zvon

na veži kostola

v hustom oblaku

 

a z duše sa dral

živený túžbou

uzrieť ťa –

hlas z hĺbok...

 

... duše utopenej

v slepote,

dotknutej

Prítomnosťou!

 

Neutícha

volanie pokory

o Tvoju lásku

otvárajúcu oči...

 

...aby uvidel

pravdu o Tebe

a hriešnikovi,

čo prenikol až

 

do srdca Boha!

V ňom našiel

cenu života,

života vo svetle!

 

Všetko sa začalo

pri bránach Jericha,

boli tam dvaja –

Bartimej a ja...

Pre stiahnutie videa je nutné overenie, že nie ste robot.

Ďalšie časti v archíve

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo