27.09.2020
Zobrazené 842x

SLOVO V OBRAZE (45) SVÄTÝ HIERONYM

Božie slovo v básni, obraze a meditácii

Evanjelium podľa Matúša  13,52

A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“

List  svätého Pavla apoštola Galaťanom   4,6

Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“

Kniha proroka Izaiáša 6,8

Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: „Koho mám poslať, kto nám pôjde?“ I povedal som: „Hľa, tu som, pošli mňa!“

 

Preniknutý Slovom

Hlas Boha

našiel v tebe

srdce otvorené,

pokorné, odvážne...

 

Išiel si odhodlane

v tôni Slova, čo

ako oblačný stĺp

krylo ti chrbát...

 

Ešte viac  do hĺbky

tiahla ťa túžba

poznávať Písma,

odhaliť Tvár...

 

Ramená objaté

nebeským volaním

a zaliate tváre

Kristovej jasom...

 

Otvorenou knihou srdce

- v ňom poklad tvoj -

zlátené prítomnosťou

Toho, ktorý "JA SOM!"

 

Neprestávaš ... až Slovo

koluje ti v žilách

a dušu živí kríž

nad lámaným Chlebom!

 

Iba Duch Syna

v človečom srdci,

Otcom darovaný,

po Otcovi volá...

 

Môj Boh nemlčí!

Objavím Ho znova

ponárajúc sa

do tajomstva Slova...?

Pre stiahnutie videa je nutné overenie, že nie ste robot.

Ďalšie časti v archíve

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo