28.05.2017
Zobrazené 1632x

SLOVO V OBRAZE (13) UKRIŽOVANIE

V Biblii, obraze a slove

Kniha Žalmov 31, 6

Do tvojich rúk porúčam svojho ducha; ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný.

Evanjelium podľa Jána  19, 28-30

Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ 29Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

Komentár:

Keď si niekedy položíme otázku: Aký má naozaj cieľ ľudské narodenie? A aký má cieľ smrť človeka? – tak je to naozaj úzky súvis. Učí nás tomu Ježiš Kristus nielen na Veľký piatok v scéne ukrižovania a smrti, ale učí nás to počas celého ľudského života. Pretože tým, čím je narodenie, je nádych človeka. To prvé, čo spraví, je že sa nadýchne človek. To, čo robí, keď umiera - je, že poslednýkrát vydýchne. A to, čo sa deje medzi nádychom a výdychom, tomu môžeme hovoriť pri scéne smrti Ježiša Krista zasvätenie človeka do Božieho plánu. Je to pripodobnenie sa Kristovi v živote aj v smrti. Aj to je tou veľmi veľkou výzvou k poslušnosti, ktorú ľudia musia prežiť žijúc v manželstve – poslušnosť medzi mužom a ženou. A zároveň je to aj poslušnosť človeka, ktorý sa zasväcuje spôsobom rehoľného života alebo mníšskeho života – poslušnosťou predstavenému. To je vždy proces umierania. To nie je proces sebarealizovania. Neplním si žiadne sny, skôr umieram svojim snom. Nie je to však tragédia, je to obrovské vyslobodenie. Rozprávanie o tom obraze je znova v kruhu – je to Eucharistia. Celý dej smrti Ježiša Krista sa odohráva po Zelenom štvrtku, kde Ježiš ustanovuje spôsob, akým medzi nami stále ostáva ako posila. Preto z rán Ježiša Krista na všetky štyri svetové strany vyteká stále jeho krv. Nikdy neprestala byť teplá. Nikdy neprestala byť živá.  Krv Ježiša Krista jednoducho nevychladla a nevyschla ani v dnešných časoch. Lebo Eucharistia je  denne slávená v tomto svete. Obraz nám hovorí o tom živote krvi Ježiša Krista tak, že z boku, kde vyteká, tá krv sa nachádza ešte v dvoch ľuďoch. Je to Panna Mária, ktorá je zranená tou smrťou a narodením Ježiša Krista pre večný život a zaujímavým spôsobom je tou krvou oživený aj hrot kopije vojaka. To boli prví dvaja ľudia, ktorých sa teplota a tekutosť Kristovej Krvi dotkla natoľko, že už pri smrti – ešte bez zmŕtvychvstania – vyznali svoju vieru. (o. Jozef, OSB)

 

Ukrižovaný...

 

V nočných temnotách

a búrkach života

jediná záchrana

na Kalvárskom štíte

nezhasínajúci maják,

svetom ukrižovaný

Pán sveta...

Otvorená náruč...

Otvorené rany...

Otvorené srdce...

Dokonané...!

 

V posvätnom tichu

matkino srdce

pulzuje láskou

v hlbokej rane...

 

Volá k prameňom,

čo nové srdce stvorili

obmývajúc kopiju,

slúžku smrti...

 

Miazga života

roztekajúca sa z kríža,

krv Božieho Baránka

kúpe náš svet,

bieli srdca šat...

Už svitá...!

Láska nevysychá ...

            (Lucia, OSsR)

Ďalšie časti v archíve

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen