25.06.2017
Zobrazené 1259x

SLOVO V OBRAZE (17) ANJEL PÚŠTE

V Biblii, slove a obraze

Kniha proroka Izaiáša 40,3-5

 

Čuj! Ktosi volá: "Na púšti pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu! Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch a kopec zníži; čo je kopcovité, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou.  A zjaví sa Pánova sláva a zrazu ju uvidí každé stvorenie, lebo sa ozvali ústa Pánove."

 

Komentár:

Skôr než boli v katolícke Cirkvi stanovené katechetické vyjadrenia hriechu, ktorých poznáme sedem, mníšska tradícia poznala osem zlých myšlienok. Neboli to časy, keď sme riešili zoznam hriechov a zaoberali sa nimi ako čímsi, čo musíme odstraňovať. Boli to jednoducho myšlienky, ktoré sme sa učili prekryť čnosťou. Čiže na hriech sa nehľadelo ako na niečo, čo musí ísť hneď preč. Akurát sme vedeli, že musíme prísť na niečo, čím ho prekryjeme. Tak ako láska prekrýva všetky hriechy, tak čnosť prekrýva všetky hriechy. Ján Krstiteľ ako Anjel púšte v tomto obraze nás učí, že máme pripraviť cestu Pánovi. Hriechy ako zlé myšlienky dávame na bok, pretože chceme ich nahradiť vzťahom s Ježišom Kristom. Druhou dynamikou, ktorú nám Anjel púšte ukazuje, je jeho základná činnosť – a to je krst vodou. Krst kvôli ktorému všetci prichádzajú za Jánom na púšť - dokonca aj farizeji, saduceji – aby pred ním, ako svätým človekom, vyjavili svoje hriechy. U Ježiša Krista nám Ján ukazuje, že ho krstí v symbole kalicha, čo je predpoveď Ježišovho utrpenia. Teda nie je dôležité pri myšlienke na vlastný hriech ani tak trpieť pocitom viny, ako sa neustále učiť, že pri pohľade na svoj hriech musím myslieť na Krista. On mi dáva východisko v čnosti a čnostnom živote, ktorým prekrývam hriech, strach z neho a akúsi paralýzu neschopnosti niečo urobiť. Ježiš Kristus pokrstený pre smrť, Ján Krstiteľ ako Anjel púšte a našich osem zlých myšlienok – to je výzva pre nás, akú cestu chceme my pripraviť Ježišovi ako pánovi svojho života. (o. Jozef, OSB)

 

 

 

 

Stretnutie s Jánom...

 

Počuj hlas

volajúceho na púšti!

Neutícha predierajúc sa

vytrvalo dejinami...

 

Prorok Najvyššieho,

Ním roztancovaný

už v lone matky,

priateľ Ženícha,

 

verný zametač

ulíc ľudských sŕdc

zavalených kameňmi

s príchuťou smrti...

 

Koľko ich vypadlo

z myslí, sŕdc a rúk

             - už niet miesta

pre stopy Boha!

 

„Ženích prichádza!

Boží Baránok sa blíži!“

...a chce rásť v tých,

čo preň hlavu tratia...

 

Skrz-naskrz ma zmáčaj

v Jordáne pokánia...

Už nechcem kameňovať

Cestu, Pravdu a Život!

(Lucia, OSsR)

Ďalšie časti v archíve

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen