22.10.2017
Zobrazené 1418x

SLOVO V OBRAZE (21) JEŽIŠ A NIKODÉM

V Biblii, slove a obraze

Evanjelium podľa Jána 3,1-5

Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov.  On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: "Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh."  Ježiš mu odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo."  Nikodém mu vravel: "Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?"  Ježiš odpovedal: "Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

 

Komentár:

„Žijeme v časoch, keď ľudia podliehajú strachu. Sú rôzne strachy a ten najhlavnejší je z toho Najväčšieho, najväčším je Boh. Prechádza ním aj Nikodém. Tak ako sa približuje k Ježišovi, hoci prekonáva strach - obraz nám bude dávať scénu tmy, temna, ukrytia, utajenia – cez to všetko v tom strachu je svetlo, veľké svetlo. A Ježiš je tým plameňom,  ktorý nám ponúka stratu strachu za cenu odvahy. Meno tejto odvahy je láska. Ak ju človek z Božej strany naozaj stretne prijme a nezabúda na ňu, žiaden strach, panika ani chaos dnešného sveta ho nemôže prepadnúť. O tom je teda obraz, kde vidíme Nikodéma so sviecou bez plameňa. Vidíme Ježiša bez sviece s plameňom. Tá svieca u Ježiša je symbolicky jeho ruka, prebodnutá z kríža ranou. A to je tá predzvesť, že láska Boha k človeku prichádza cez utrpenie Ježiša Krista, do ktorého človek v jednom ľudskom živote na chvíľku vnikne. Nikodém symbolizuje Starý zákon ale zároveň je tu akoby stuha Starého zákona, ktorá tu dole je zvitkom Svätého Písma a ešte stále cez jeho nohy ide dole. Tam je zaujímavý detail, že Ježiš chodí po tejto vode rovnako ako chodil Peter a tiež zo strachu pred tým úplne sa odovzdať Ježišovi, nakoniec sa v tej topí. Nikodém je už vi nej situácii. V tej vode sa už netopí, pretože vidíme druhú stuhu. To už znamená, že on je spojivom Nového zákona, on už je tým židovským človekom bez strachu a preto jeho stuha prechádza dohora. Tu už je Nový zákona a Nový zákon prechádza cez ranu Ježiša Krista. To je znova pozvaním nebáť sa života  s Bohom aj keď zraňuje,  pretože oslobodzuje od strachu a vnára nás od lásky. To je krst.“ (o. Jozef, OSB)

 

Nikodémova noc

 

Noc temná

plná obáv, strachu

noc hľadania,

nechápavosti...

 

Noc Nikodémova

aj moja...

Trvala dlho...

Tri dni  či roky...?

 

Dozrel si,

statočný Nikodém,

k emauzskej radosti

horiaceho srdca...

 

Nad literu zákona

vzácnejšie...

vtelené Slovo,

účinné a živé

 

ponúka ti Ducha,

vrhá oheň na zem

cez kríž, cez hrob

...zažína plameň

 

v tajomstve umierania

pre živú večnosť

znovuzrodenie

z vody a Ducha...

 

Noc sa skončila!

Oheň ťa stravuje,

a v Božom vetre

tancuje plameň...

                        (Lucia, OSsR)

Ďalšie časti v archíve

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen