03.12.2017
Zobrazené 1882x

SLOVO V OBRAZE (25) SEDEMBOLESTNÁ

V obraze, slove...

Evanjelium podľa Lukáša 2,33-35

„Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

 

Komentár:

Scéna pod krížom nás akoby vždy pozýva k utrpeniu, k meditácii ukrižovania, k pohľadu na nespravodlivosť  a na bolesť. Cez to všetko v obraze Sedembolestnej môžeme vnímať aj výzvu objaviť Vianoce. ...utrpenie Krista a smrť je skutočným zavŕšením Vianoc. Ježiš sa narodil, aby zomrel. To je pravý dôvod Vianoc. To je skutočná hĺbka Veľkej noci a to je sila ja nášho vnútorného pohľadu na výjav Sedembolestnej Panny Márie.

Scéna je celá ponorená do krvi. Dokonca Panna Mária je celá v krvi, sedem dlažieb, ktoré sú pripodobnením sa siedmym mečom a siedmym ranám... Všade je Kristova krv. Tvár Panny Márie je veľmi výrazne v modlitbe. Je tichá, je pokojná, je šťastná cez to všetko, že trpí. Jej srdce je zároveň aj Ježišom Kristom. Preto sme ho zvýraznili písmenami – gréckymi – ó ων, ktoré bežne na ikonách sú v gloriole okolo hlavy Ježiša Krista. Panna Mária prvá slávi mystérium krvi, pretože prvá utiera krv Ježiša Krista. Prvá je účastná liturgie sv. omše. Kalich, ktorý zvýrazňuje Ježiša Krista, má ranu na boku tak ako Ježiš Kristus. ...ani kvapku Krvi nenechá na podlahe bez úžitku.

Na obraz sa môžeme pozrieť očami evanjelistu Jána. Tak ako na Vianoce sa pri Panne Márii tešíme pod stromom – vianočným - z malého Dieťaťa, tak sa pod stromom života, ktorým je kríž, tešíme slovu, ktoré počuje Mária a počuje Ján. Každý z nás teda môže pri Sedembolestnej pozerať a počuť slovo. Počujeme slovo: Hľa tvoja matka? A môžeme spoznávať aká je to matka? Čo počuje matka okrem slova Ježiša Krista? Na čo práve myslí Panna Mária pri celebrovaní krvi, ktorú utiera v celom tomto obraze aj v celej skutočnosti utrpenia Ježiša Krista? Je to matka, ktorá utiera krv svojho Syna a počuje hluk tých, ktorí spôsobujú utrpenie. Je to žena, ktorá sa v tej situácii modlí. Preto sa neláme, preto nevzlyká, preto trpí a vo vnútri má pokoj. Preto, že jej modlitba je schopná počuť podstatu toho, čo sa práve deje.

Svätý Ján nám dáva permanentku do srdca panny Márie. A Panna Mária je pre nás vstupom k Ježišovi Kristovi práve tou schopnosťou počuť, nepresviedčať, neprosiť, ale modlitbou počúvať. (o. Jozef, OSB)

 

 

Väčšia než bolesť

 

Najkrajší stĺp

v božej svätyni

vytesaný bolesťou...

...moja opora!

 

Pod krížom darovaná

z lásky môjho Pána,

Matka krvavého Ženícha,

celkom odovzdaná...

 

tvoj pokoj premáha

moje strachy...,

keď miesto kríža

nohy beriem na plecia!

 

...vytrvalo zbieraš

každučkú kvapku

Baránkovej krvi,

vyliatu lásku Boha...

 

...tak trpíš!

...a predsa víťazí

tvoje nazaretské „áno“

  • echo Getsemany!

 

Láska nevysychá...!

Neustále prúdi

korytom tvojej duše

jak rieka života...

 

V nej utopím slzy

vlastného života,

v nej vyperiem si

rúcho do biela...

 

skrz tvoju odvahu,

tvoje ruky, mama,

a dúfajúcu lásku...

...v nej bolesť zhorela!

                        (Lucia, OSsR)

Ďalšie časti v archíve

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen