05.11.2017
Zobrazené 1161x

SLOVO V OBRAZE (27) SV. CYRIL A METOD

V slove, obraze...

Prvý list sv. Pavla Korinťanom 3,5-9

„Veď čože je Apollo? A čo Pavol? Služobníci, prostredníctvom ktorých ste uverili, a každý taký, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh. A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Kto sadí i kto polieva, sú jedno, ale každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval. Lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia roľa a Božia stavba.“

 

Komentár:

 Otcovia našej viery sú pred nami väčšinou v obrazoch ako dve stojace, rovnocenné mužské postavy so svojou monumentálnosťou, takou silnou impozanciou. A my sme sa rozhodli v tomto obraze vyjadriť naopak to, čo charakterizuje schopnosť odovzdávať vieru. A to je schopnosť dialógu – vzájomne medzi sebou a vzájomne človeka a Boha.

Ide o dvoch bratov, z ktorých jeden je mních, druhý je biskup, intelektuál, ohlasovateľ Božieho Slova. Metod je ten, ktorý akoby myslí. Nemyslí však rozumovo, jeho myslenie je činnosťou srdca, ktoré počúva Božie Slovo, to Slovo nechá v sebe pôsobiť a v trpezlivosti a v pokore vyriekne svojimi ústami už kazateľské slovo. A to slovo premieňa srdcia dodnes. Premieňalo najprv jeho brata, sv. Cyrila. Poslušnosťou tomuto slovu aj Cyril je schopný skutku, pretože slovo tvorí skutok človeka. A tým skutkom je symbolické pšeničné zrno, ktoré sv. Cyril kladie ako prvotinu našej viery do zeme. A ten dialóg medzi Cyrilom a Metodom, medzi slovom a skutkom je tým, čo najviac tvorí prítomnosť Krista v živote týchto dvoch ľudí.

Ani to, že Cyril kladie od zeme zrno, ani to, že Metod káže, nerozhoduje o tom, či vzrastie to slovo, ktoré je vyrieknuté či práca, ktorú sme vykonali, prinesie ovocie. O tom rozhoduje už dialóg s Kristom. Až bytie pri Kristovi úplne vo všetkom, ešte skôr ako začneme vôbec premýšľať, ešte skôr ako sa len chystáme niečo uskutočňovať... to je skutočným predpokladom rastu. Do akej miery v tej najvšednejšej chvíli života sme prítomní pri Kristovi.

Strieborný pás, ktorý prepája sv. Cyrila a Metoda: tak ako je zrno – skutočne reálne zrno vložené do obrazu postupne v štruktúre striebra od sv. Cyrila vidíme, že okolo jeho glorioly už vidieť vyklíčené klasy pšenice. Ale to nie je posledné, čo klíči z práce sv. Cyrila a Metoda. Pretože z toho klíči slovo Sv. Písma, ktoré sme počuli v úvode dnešného dielu Slova v obraze.  A je to to vysvetľovanie, že kto vlastne dáva rast našej práci. Nie sú to skvelé osobnosti, nie sme to ani my v svojej skvejúcej sa obdarovanosti. Je to Darca, ktorý sa v tom všetkom skvie – tento krát prekvapivo nie v zlate, ale v striebre. (o. Jozef, OSB)

 

ROZSIEVANIE...

 

Boží poslovia

oddaní Múdrosti,

dve úrodné polia

pre semeno Slova...

 

Len zrnko na dlani

a v duši – pokora,

horlivosť pastiera,

kultúra dobra...

 

jak božia rieka

vekmi sa valí

cestami ľudí,

čo Boha stretli

 

v Slove života,

v živote dobra,

v dobrote srdca,

čo Bohu patrí...

 

Božský rozsievač

použil vaše dlane,

v Ňom rastie všetko

Ním darované...

 

...len vytrvať,

načúvať mlčky

zázraku zrenia

lánov života...

 

by dali semeno

pre ďalšie časy,

by život priniesli

dozreté klasy...

 

V šľapajach mužov

odvážnej viery,

mám kráčať a siať

verne, „bez miery“...

                        (Lucia, OSsR)

Ďalšie časti v archíve

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen