10.12.2017
Zobrazené 1241x

SLOVO V OBRAZE (28) EVANJELISTI

V Biblii, slove a obraze...

Prvý list sv. Petra apoštola 1,22-25

„Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva.  Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte! Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným. Lebo každé telo je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet odpadne, ale Pánovo slovo trvá naveky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo.“

 

Komentár:

Evanjelisti nás učia aj v tomto obraze aká dôležitá je jednak inakosť a predsa jednota, ale
napriek tomu ostáva rozličnosť.

...Marek, Matúš a Lukáš. Sú skoro v rovnakej pozícii, v rovnakom geste a odlíšili sme od nich
Jána, ktorý je úplne oproti nim a našťastie preto aj nás upozorňuje, že aj keď je iný, mladší,
ostáva stále v jednote. Aj keď vzdialený svojím pohľadom.
Ich jednota vzniká poslušnosťou rovnakej pravde. ...to, čo ich spája je očistný kúpeľ – micva, ktorý je známy v židovskej tradícii ako očistný proces Židov pred sviatkami a to je to pozvanie, že len bytím spolu môžeme byť očisťovaní od vnímania seba aj od vnímania iných.
Dve prirodzenosti – ľudská a božská a tri osoby – Otec, Syn aj Duch Svätý. Uprostred celej tejto pravdy je „xp“ grécke písmeno, ktoré s a nám zdá akoby bolo P a X ale v skutočnosti je to grécke písmeno r a x = Christos.

A tak každý z tých evanjelistov namáčajú svoje ľavé ruky, ktoré sú predĺženou formou srdca do tej ľudskej prirodzenosti. A až u Jána je zvláštny jav, kde všetky priebežníky ľudskej a božskej prirodzenosti s troma božskými osobami, sa v priesečníku, presne stretajú v mieste jeho srdca. Jána sme vyjadrili naozaj výnimočne iného – ako človeka, ktorý bol hlbšie ponorený do pravdy a tak sa jeho slovo stalo hlbším.
Ján sa nachádza aj medzi svojimi troma spolubratmi, ale ako jediný je už s polovicou tela aj v druhom kruhu, božej prirodzenosti, v tom hlbšom ponore, čo znamená nie vedomosť, ale skúsenosť aj miera utrpenia.

Ďalším prvkom jednoty a odlišnosti našich evanjelistov vidíme v ľavom hornom rohu, kde je piktogram: Marek , Matúš, Lukáš a Ján – „hagios“ v gréčtine. A celý ten piktoram hovorí, že ich jednota je v kríži. Ak teda hľadáme niekedy medzi kresťanmi spôsob ako naozaj máme dosiahnuť jednotu, nie je to celkom o tom, že sa máme nasilu k sebe snažiť správať sa milo, láskavo a s úsmevom, ale hľadať jednotu v kríži. Pochopiť a počúvať čím trpí jednotlivý človek, vnímať v pokore čím trpím ja. A cez to spájanie sa v krížoch, dosahovať to, čomu hovoríme bratská láska. (o. Jozef, OSB)

 

Počúvali srdcom...

 

Počúvajúcim srdcom

zachytili Slovo,

prebývajúce s nami

napĺňajúce nad mieru

 

nádoby nádeje,

prísľubov Otca,

túžob presahujúcich

možnosti človeka...

 

Počuli Lásku

...vstúpila na zem,

aby ju rozohriala

plameňom Ducha...

 

Počuli Lásku

... nežne sa dotýkala

každej ľudskej biedy,

svet zaliala dobrotou...

 

Počuli Lásku -

tak tichú, pokornú

  • svedectvo Syna,

zjavené Srdce Boha...

 

...počul si Lásku,

Majstrov miláčik,

jak kvapkami krvi

klope na tvrdú zem...

 

...počul si Lásku

bijúcu v hrudi,

zvolávajúcu v jedno

ako mocný zvon...

 

...počul si Lásku,

večne sviežu,

Boha, čo nie je nemý,

...nech hovorí!

 

... počúvam...

                        (Lucia, OSsR)

Ďalšie časti v archíve

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen