07.01.2020
Zobrazené 1528x

SLOVO V OBRAZE (34) MANŽELSTVO

Božie Slovo v básni, obraze a meditácii

 

Písmo

Pieseň piesní 8, 6-7

...láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako podsvetie. Jej páľa - to ohňa plápoly, jej plamene, to Jahveho je žiar. Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. A keby človek za lásku chcel dať všetky bohatstvá svojho domu, len by sa opovrhlo ním.

Kniha Genezis 2, 24

Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.

 

Komentár

Ikona vyjadruje manželský život ako žitú lásku, čerpajúcu silu k vernosti z Kristovho kríža. Ježiš - Učiteľ pokornej lásky obmýva nohy učeníkov, obetuje život na kríži, aby každého z manželov urobil perlou, za ktorú bol ochotný dať všetko. Hĺbka sviatosti ponúka nežné spojenie lásky s poníženosťou, vyjadrené dotykom nôh muža a ženy. Štóla v osmičkovom tvare dopĺňa neustále očisťovanie pravdy o sebe navzájom, ako aj dôležitosť opakovanej obnovy manželského „áno“. Symfónia spolužitia lásky a kríža v živote siaha až do večnosti. Vzťah Ženích a nevesta - Boh a človek, je dynamikou, neustálym hľadaním jedinej Cesty a Pravdy o živote Lásky.

 

Báseň

V Káne života

 

Celý svet sa stal

Kánou, kde sa Boh

snúbi naveky

s nevestou...

 

čo pozvaná je

vstúpiť na cestu

ukrižovanej lásky,

keď tvrdosť srdca

 

prerazil - ako šípom -

kríž a prenikol

hlbšie než na dno,

kde Boh pokorne

 

zostúpil ako verný

hľadač vzácnej perly,

zrodenej v bolesti

Krvavého Ženícha...

 

Vlastnou krvou z prameňa

srdca obmývaš nečistú...

...v nekonečnom mori

milosrdenstva a pokory!

 

Trpezlivo čakáš, kým

nevesta hotová na všetko

odpovie na Tvoje: „Žíznim!“

ponárajúc sa do Tvojej nehy...

 

V okovách milovania

kráčaš, môj Bože...!

...dám sa Ti nájsť?

...na vlastnom dne?

 

...tam, kde páľava lásky

silnejšej než smrť

pretaví moju krehkosť,

zrodí perlu – pre Teba...

Pre stiahnutie videa je nutné overenie, že nie ste robot.

Ďalšie časti v archíve

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo