26.04.2020
Zobrazené 321x

SLOVO V OBRAZE (37) EMAUZY

Božie slovo v obraze, básni a meditácii

Evanjelium podľa Lukáša 24,29-32.

Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“

Evanjelium podľa Jána 3, 16-18

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

Zostaň

Aj uprostred dňa

sa v duši zvečerieva,

nádej zomiera a

smútok premáha...

 

Kamenný oltár,

tajomstvo troch dní,

triumf Boha

a lámanie chleba...

 

...nechávaš prestreté,

hoc ťarbavosť

a zradná láska

sú ako môj tieň?

 

Chcela som prosiť

spolu s Kleopasom...

...Ty si skôr vyriekol:

"Zostaň so mnou!"

 

....to slovo stále znie!

V ohni milovania

Boha, čo seba dáva

noc pominie...

 

"Zostaň so mnou!"

...jak múdra panna

v paschalnej radosti

Ženíchovho rána...

 

...zostávam - v noc aj deň,

dar lámaného chleba,

dar Boha zo seba

premieňa ma...

 

Život je cesta

do Emauz v srdci...

"Zostaň so mnou!"

...zostaneš?!

Ďalšie časti v archíve

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen