13.09.2020
Zobrazené 804x

SLOVO V OBRAZE (44) POVÝŠENIE KRÍŽA

Božie slovo v básni, obraze a meditácii

Evanjelium podľa Jána 3,13-17

Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

 

Na výšinách...

Ranená

vlastnou vinou

s dychtivosťou lane

mierim k výšinám...

 

Hľadám Milovaného

...na Golgote –

pri kríži pomazanom

kropajami Krvi,

 

čo stekajú po dreve

jak nard na závore...

„Bol tu! Môj Vykupiteľ“

A zanechal otvorené

 

... dvere kríža

do svadobnej siene,

v prameni lásky

hlboko ponorené...

 

Len hľaď a ver!

Spoznávaj a ber

Kríž do svojho srdca,

zaži uzdravenie...

 

Po horách života

kráčaj neúnavne

hľadajúc Toho,

čo milovať neprestane...

 

spod Kríža štedro

rozlievaná láska,

boží prameň života

zranený svet láska a

 

uhasí smäd Milovanej...

Odvekou túžbou hnaná

na výšinách Golgoty

stretáva svojho Pána...

Pre stiahnutie videa je nutné overenie, že nie ste robot.

Ďalšie časti v archíve

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo