16.04.2017
Zobrazené 1816x

SLOVO V OBRAZE (7) ZMŔTVYCHVSTANIE

Zmŕtvychvstanie v Biblii, obraze a poézii

Evanjelium podľa Jána  20, 16-18

Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.

 

Komentár:

Mária Magdaléna ako hriešnica je pre nás veľkým svetlom v pochopení, čím je  vlastne zmŕtvychvstanie. Pretože ona ako prvá mohla povedať: „Videla som Pána.“ Tento moment je momentom tajomstva a zároveň aj odpovede pre veriaceho človeka. Lebo ak nevidím Pána, nemám čomu veriť. Na našom obraze vidíme, že ide o dialóg Zmŕtvychvstalého s ľuďmi, ktorých Ježiš svojím zmŕtvychvstaním vyvádza z podzemia. Vieme, že podľa východnej tradície Cirkvi ale aj západnej, prvými ľuďmi, ktorých Ježiš vyvádza zo záhrobia sú Adam a Eva, pretože sú to hriešnici.  Prvá osoba, ktorá vidí Ježiša a môže povedať: „Videla som Pána!“ je práve hriešnica. Podľa tradície tá najväčšia – hriešnica Magdaléna. Práve v tomto obraze vidíme, že to prvé, čo Ježiš rieši v našom živote je, že nás povoláva z hriechu. Ešte ho z nás nesníma, ale už nás oslobodzuje. Veľmi krásny je dialóg rúk Adama, ktorý s veľkou nádejou vystiera náruč k Ježišovi. Je tu zaujímavé gesto Magdalény a zároveň aj Evy, ktorá v geste pokory má hlavu ponorenú do dlaní. Ale rovnako táto dynamika obrazu ukazuje, že Ježiš je tým Pánom a dôvodom, ktorým ľudia vychádzajú k nemu. V ľavej ruke drží zvitok Nového zákona. Zaujímavosťou na tomto stvárnení je kríž, obkolesený keltským kruhom, ktorý je v keltskej symbolike kríža veľmi zrejmý. Zmŕtvychvstaním sa ešte všetko nekončí, ešte sa dielo spásy nedokončilo, lebo ešte nenastal Ježišov druhý slávny príchod – parúzii na konci sveta. Preto je tento keltský kríž z jednej strany otvorený a celá tá dynamika zo šeolu, zo záhrobia vedie cez Krista, opäť cez skúsenosť osobného kríža v ľudskom živote nie k utrpeniu ale k večnosti. (o. Jozef, OSB)

 

Vzkriesenie...

 

Otec už čaká...

že v Tvojom kríži

každá naša križovatka

naberie kurz vzkriesenia...

 

Moc Tvojho víťazstva

získava odpoveď

na otázku Otca:

Adam, kde si?“

 

...opúšťa podsvetie

uchvátený Životom

podobný Tomášovi,

čo sa chcel dotknúť

 

tajomstva Tvojich rán,

prelievajúcej sa lásky,

daru vykúpenia...

...on nebol neveriaci!

 

Poď, Eva, neboj sa!

Ovocie tohto stromu

Boh dáva pre Teba

v úžasnej hojnosti...

 

...ešte plačeš?“

Aj Magdaléne slzy

očistili srdce aj zrak

aby uvidela....

 

...svojho Pána!

v Jeho triumfe vykúpaná,

hnaná láskou a túžbou,

apoštolka nedeľného rána...

 

Smiem sa ponoriť

s nádejou Evy a Adama,

so srdcom Tomáša,

slzami Magdalény...

 

...do tajomstva

vzkriesenia,

do zázraku

tretieho dňa?

                        (Lucia, OSsR)

Ďalšie časti v archíve

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen