30.04.2017
Zobrazené 1547x

SLOVO V OBRAZE (9) EUCHARISTIA

V Biblii, obraze a poézii

Kniha Exodus  (Ex 16, 4-5)  

Vtedy Pán hovoril Mojžišovi: „Hľa, ja vám dám padať chlieb z neba! Ľud nech potom vychádza a nech si zbiera, koľko bude potrebovať na deň!

Evanjelium podľa Jána (Jn 14, 1-4)

Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“

Komentár:

Medzi mnohými slovami, ktoré sme počuli: „Cestu kam idem poznáte“ a „Dám vám chlieb z neba“... To je mystérium prítomného Boha ako daru pre všetkých ľudí. Chlieb, ktorý padá z neba a cesta, ktorá vedie k Ježišovi, sa denne odohráva na „štvorci“, ktorý je znova symbolom nášho oltára v kostole benediktínov v Sampore ako aj oltárov vo vašich kostoloch. V jeho strede je položený korporál, bielizeň, na ktorú sa kladie kalicha paténa. Na tomto korporáli vidíme dej Eucharistie. Bol tu kalich ako utrpenie, z ktorého plnosti pretiekla Kristova Krv v celej svojej sile na celý svet. Preto sa rozliala na všetky štyri svetové strany. Ježišovo utrpenie je zavŕšené a preto kalich už nevidíme. To, čo po ňom ostalo, je len znak krvi, ktorá obkolesuje Hostiu. Tak vidíme možno iným, menej tradičným spôsobom, prítomnosť nebeského chleba  z neba. Zároveň vidíme prítomnosť Ježiša Krista ako Cesty, pretože je na všetky štyri svetové strany rozliaty rovnako. Celá prítomnosť Eucharistie, s ktorou sa stretávame pri sv. omši, je naozaj darom z neba a darom Ježiša Krista. Preto zhora aj zdola vnímame dynamiku pohybu k tvári Ježiša Krista, ktorá nám pripomína Turínske plátno. Teda nie ako jasnú tvár, ale ako tvár prítomnú v Eucharistii.   (o. Jozef, OSB)

 

Tajomstvo Lásky...

 

Poznávam cestu

skutočnej Lásky,

cestu manny z neba

-  Božieho daru seba...

 

V tajomnom daždi,

v ohnisku lásky

spoznávam Teba

-     Chlieb života!

 

Prestretý stôl

belie sa láskou,

nebeský korporál

pokrýva svet...

 

„Toto je moje Telo“

kosť z mojich kostí

„...a moja Krv“

telo z môjho tela

 

...výkrik radosti

z daru Chleba

láskou zmáčaného,

čo premení ma v Teba...

 

...tak čistého

tak krehkého...

tak lámaného...

Teba v ňom – pre mňa!

 

...až rozum stojí!

...srdce bije

pred tajomstvom

Eucharistie...

            (Lucia, OSsR)

Ďalšie časti v archíve

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen