• TRNAVSKÁ NOVÉNA

    13. - 21. novembra

    Priame prenosy svätých omší z Baziliky sv. Mikuláša v Trnave

Aj tento rok bude Televízia LUX prinášať priame prenosy svätých omší z Trnavskej novény. Tohoročnou ústrednou témou je Budúcnosť Cirkvi je v malých spoločenstvách - Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou (Sk 1,14). Každý deň je iný slávnostný kazateľ.

Program prenosov svätých omší a ich témy:

Ut 12. 11./17:00/ "Ako vychovávať deti k otvorenosti pre spoločenstvo s inými“; kazateľ: dp. Marián Bér, svätá omša pre rodiny s deťmi

St 13. 11./18:00/ "Budúcnosť Cirkvi je v malých spoločenstvách", kazateľ: Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup

Št 14. 11./18:00/ "Ako vytvárať malé spoločenstvá vo farnosti", kazateľ: dp. Jozef Bartkovjak, Rádio Vatikán

Pi 15. 11./18:00/ "Zanietenosť pre počúvanie Božieho slova v spoločenstve"; kazateľ: dp. Peter Dubovský SJ, Pápežský biblický inštitút v Ríme

So 16. 11./18:00/ "Podstatné znaky manželského spoločenstva", kazateľ: dp. Marián Kuffa, Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce

Ne 17. 11./18:00/ "Problémy a krízy, ktorým v súčasnosti čelia spoločenstvá kresťanských rodín", kazateľ: dp. Jozef Garaj CM, Bratislava

Po 18. 11./18:00/ "Malé spoločenstvá ako ohniská uzdravenia a formácie pre zranených, osamelých, závislých a vyhorených"; kazateľ: dp. Ladislav Csontos SJ, Teologická fakulta TU

Ut 19. 11./18:00/ "Spoločenstvo sa má otvoriť Duchu Svätému, potom prináša bohaté ovocie"; kazateľ Mons. Andrej Imrich, emeritný biskup Spišskej diecézy

St 20. 11./18:00/ "Ako prispievajú hnutia a inštitúty apoštolského života k jednote Cirkvi"; kazateľ: dp. prof. Pavol Dráb, Teologická fakulta KU, Košice

Št 21. 11./18:00/ "Všetci zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou"; kazateľ: Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri