• TRNAVSKÁ NOVÉNA

    13. - 21. novembra

    Priame prenosy svätých omší z Baziliky sv. Mikuláša v Trnave

Aj tento rok bude Televízia LUX prinášať priame prenosy svätých omší z Trnavskej novény. V roku Fatimskej Panny Márie je ústrednou témou Upriamiť svoj pohľad na Svätú rodinu (Odkaz Panny Márie Fatimskej pre dnešné rodiny). Hlavným celebrantom všetkých svätých omší je Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. Každý deň je iný slávnostný kazateľ.

Program prenosov svätých omší a ich témy:

Po 13. 11./18:00/"Aktuálna situácia rodiny - skutočnosť a výzvy"; kazateľ: Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, metropolita

Ut 14. 11./18:00/"Rodina vo svetle Božieho slova, cirkevných otcov a dokumentov Cirkvi", kazateľ: Miloš Lichner SJ, dekan Teologickej fakulty TU

St 15. 11./9:30/"Príprava snúbencov a ich sprevádzanie v prvých rokoch manželského života"; kazateľ: Mons. František Rábek, biskup, voejnský ordinár

Št 16. 11./18:00/"Ako rásť v manželskej láske"; kazateľ: Mons. Milan Chautur, košický eparcha

Pi 17. 11./18:00/"Láska matky a otca v rodine", kazateľ: prof. Jozef Jurko, Teologická fakulta KU

So 18. 11./18:00/"Krízy, úzkosti a ťažkosti v manželskom a rodinnom živote"; kazateľ: Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup

Ne 19. 11./09:30/"Manželský sľub: zmluva, ktorá zaväzuje"; kazateľ: Mons. kardinál Dominik Duka, pražský arcibiskup

Ne 19. 11./18:00/"Otázky súčasnej mladej generácie týkajúce sa vzťahu k Bohu a k Cirkvi"; kazateľ Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup

Po 20. 11./18:00/"Ako odovzdávať vieru v rodine - evanjelizácia a katechizácia"; kazateľ: Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Ut 21. 11./18:00/"Ako má súčasná rodina ohlasovať evanjelium a vydávať svedectvo o Kristovi"; kazateľ: Mons. Jiří Mikulášek, generálny vikár Brnianskej diecézy

Späť