• TRNAVSKÁ NOVÉNA

    13. - 21. novembra

    Priame prenosy svätých omší z Baziliky sv. Mikuláša v Trnave

Aj tento rok bude Televízia LUX prinášať priame prenosy svätých omší z Trnavskej novény. Tohoročnou ústrednou témou je Mladí sa pýtajú Panny Márie (na život, vieru, povolanie). Každý deň je iný slávnostný kazateľ.

Program prenosov svätých omší a ich témy:

Ut 13. 11./18:00/"Hľadanie životného partnera a príprava snúbencov na manželstvo"; kazateľ: dp. Ján Štefanec SVD

St 14. 11./18:00/"Problémy mladých vo viere a v čistote", kazateľ: dp. Pavol HUdák, Vysoká nad Uhom

Št 15. 11./18:00/"Biblický pohľad na povolanie mladého človeka na ceste spásy", kazateľ: dp. Blažej Štrba, Teologický inštitút RKCMBF UK, Badín

Pi 16. 11./18:00/"Digitálny svet, ktorý poznačuje mladého človeka najmä v oblasti komunikácia"; kazateľ: dp. Augustín Slaninka CM

So 17. 11./18:00/"Ticho, Biblia a modlitba - ako prostriedky na spoznanie povolania", kazateľ: dp. Mons. Jozef Jančovič, RKCMBF UK, Bratislava

Ne 18. 11./09:30/"Poslanie mladého kresťana v náuke cirkevných otcov a pápežov", kazateľ: Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup - metropolita

Ne 18. 11./18:00/"Centrá pre mládež - ohniská ľudskej a kresťanskej formácie"; kazateľ: dp. kanonik Ján Balík, Praha

Po 19. 11./18:00/"Krízové etapy v živote mladého človeka"; kazateľ dp. Jaroslav Jaššo CM

Ut 20. 11./18:00/"Mladí potrebujú evanjelizáciu, aby sa stali evanjelizátormi"; kazateľ: dp. Mons. Anton Tyrol, Spišské Podhradie

St 21. 11./18:00/"Základné vzťahy mladého človeka v rodine a spoločnosti"; kazateľ: Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup

Späť