• PUTOVANIE PO SVÄTEJ ZEMI 2/3

    dokumentárny seriál

    Ut
    16:30

Miesta spojené s verejným účinkovaním Ježiš Krista zobrazené v dokumentárnom seriále.

foto: Anton Mislawsky

Späť

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri