Pozvánka

TV LUX ponúka možnosť odvysielať pozvánku na Vaše cirkevné podujatia či podujatia s duchovným rozmerom postavené na kresťanských hodnotách v relácii Pozvánka, ktorá je vysielaná v premiére každý pondelok pred Správami TV LUX a v reprízach denne v rámci spravodajského bloku. V relácii sú promované akcie odohrávajúce sa v danom týždni a následne akcie pripravované v ďalších 3 týždňoch. Archív relácie nájdete tu.

 Ak máte záujem o promo Vašej akcie v relácii Pozvánka, máte na výber 2 varianty:

 a) obrazová pozvánka – odvysielame slide v rozsahu min 3 snímky, s obrázkami a textom pozvánky, text načíta moderátor, podklady treba dodať vo formáte jpg, fotky v rozlíšení min 720x576, + vyplnený formulár na adresu pozvanka@tvlux.sk najneskôr 7 dní pred plánovanou premiérou

 b) video pozvánka – video materiál (spracuje sa v TV LUX) a vyplnený formulár dodať na pozvanka@tvlux.sk, najneskôr 7 dní pred plánovanou premiérou

technické parametre videa:

 - *.m2p alebo *.mpg súbor kódovaný v Canopus procoder expres

- video bitrate 8000 kbps, CBR, PAL (720*576)

- audio 224 kbps, 16 bit, 48 000 Hz, 2 Channels limitované do -9db, mpeg 1 layer 2

- orientácia polsnímkov (field) spodné, (lower, bottom)

 alebo

 - súbor v kvalite DV AVI v rozlíšení PAL (720x576)

 Pozvánku na podujatie možno vysielať max 4 týždne – 3 týždne pred akciou a v týždni, kedy sa akcia reálne uskutoční. 

 TV LUX si vyhradzuje právo neodvysielať pozvánku, ak nebude spĺňať kvalitatívne parametre na vysielanie alebo nebude v súlade s etickým kódexom reklamy v TV LUX.

 Vždy je potrebné dodať aj vyplnený formulár k relácii Pozvánka, ktorý nájdete na našej web stránke alebo si ho môžete vyžiadať mailom na adrese pozvanka@tvlux.sk. Prípadné otázky smerujte na pozvanka@tvlux.sk alebo na tel. č.: 0905 010 089.