Registračný formulár

Som:
Titul:
Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Dátum narodenia:
Adresa:
Do KLUBU PRIATEĽOV ma pozval/a (uveďte meno a klubové číslo):

Chcem podporovať TV LUX cez službu SIPO:
Viac o službe SIPO
Áno      Nie
ZOSTAŇTE S NAMI V KONTAKTE
emailom
Áno      Nie
poštou
Áno      Nie
telefonicky
Áno      Nie
sms (pozvánky na program a akcie TV LUX, priania k sviatkom)
Áno      Nie


Pre dokončenie registrácie bude nutné potvrdiť email, ktorý Vám doručíme na Vami zadaný email. Prosím, skontrolujte dôsledne správnosť Vašich údajov. Ak Vám email nepríde, skontroluje priečinky SPAM alebo REKLAMA vo vašom emailov klientovi.
  

Spoločníci televízie

Konferencia
biskupov
Slovenska
Spoločenstvo pre
šírenie hodnôt
Evanjelia v médiách
Paypal

Partneri