Registračný formulár

Som:
Titul:
Meno a priezvisko*:
Email*:
Zamestnanie:
Telefón*:
Dátum narodenia:
Adresa*:
DO KLUBU MA POZVAL:
Číslo klubistu alebo Meno a adresa klubistu
Chcem klubu pomáhať aj inou formou, pošlite mi informácie:
Prepíšte text z obrázku*:

Odoslaním prihlášky udeľujem Klubu priateľov TV LUX súhlas podľa § 7 a § 23 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov na spracúvanie svojich osobných údajov ich získavaním, zhromažďovaním, zaznamenávaním, usporadúvaním, prepracúvaním, aktualizovaním, vyhľadávaním, prehliadaním, preskupovaním, kombinovaním, premiestňovaním, využívaním, uchovávaním, pričom spracúvanie mojich osobných údajov je možné vykonávať aj prostredníctvom tretej osoby.