Prednášky

Prednášky

Záznamy z inšpiratívnych katechéz a prednášok.

Epizódy

Episode cover

JASAJME | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Jána Buca na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

AKO SA MODLIŤ ? | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Jána Buca na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

ZÁVEREČNÉ OBRADY | SVÄTÁ OMŠA ZBLÍZKA 22

Záverečné obrady

Episode cover

MODLITBOVÁ SIEŤ PÁPEŽA | vKontexte

Ak by sme chceli spočítať, koľko ráz pápež František pozval veriacich k modlitbe za neho a za jeho úrad, asi by to bolo päťciferné číslo. Ro...

Episode cover

PREKONAVÁŤ STRACH ZO SMRTI | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Michala Zamkovského na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

SLOBODNÍ, TEDA VDAČNÍ | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Michala Zamkovského na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

OBETE KOMUNISTICKÉHO REŽIMU | vKontexte

V septembri si pripomíname výročie 20 rokov od poslednej návštevy sv. Jána Pavla II. na Slovensku, ale aj 10 rokov od úmrtia Silvestra Krčmé...

Episode cover

SLOBODA VYCHÁDZAŤ Z HRIECHU | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Michala Zamkovského na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

ZASTAVME SA | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Jána Buca na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

POTREBA CHRÁNIT SI SLOBODU | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Michala Zamkovského na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

SLOBODA - DOBROM PREMÁHAŤ ZLO | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Michala Zamkovského na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

SLOBODA JEŽIŠOVÝCH PRIATEĽOV | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky kňaza Michala Zamkovského na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

KRÁSA PANNY MÁRIE | V ŠKOLE DUCHA

Záznam z prednášky don Jozefa Luscoňa na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

SVÄTÉ PRIJÍMANIE | SVÄTÁ OMŠA ZBLÍZKA 21

Prečo kňaz pred svätým prijímaním láme premenenú hostiu a vkladá malú čiastku do kalicha? Aké sú schválené formy prijímania Eucharistie a mo...

Episode cover

ZNAK POKOJA | SVÄTÁ OMŠA ZBLÍZKA 20

V rámci obradu prijímania, po modlitbe Otče náš, nasleduje výzva: “Dajte si znak pokoja”. Ktoré sú nesprávne postoje pri tomto geste a naopa...

Episode cover

MODLITBA OTČE NÁŠ | SVÄTÁ OMŠA ZBLÍZKA 19

Sám Ježiš Kristus nás naučil modlitbu, ktorou sa obraciame na nášho nebeského Otca. Modlitba Otče náš je neoddeliteľnou súčasťou liturgie. J...

Episode cover

KRÁSA DUCHA SVÄTÉHO | V ŠKOLE DUCHA

Vypočujte si záznam z prednášky don Jozefa Luscoňa na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

KRÁSA PÁNA JEŽIŠA | V ŠKOLE DUCHA

Vypočujte si záznam z prednášky don Jozefa Luscoňa na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

KRÁSA BOHA OTCA | V ŠKOLE DUCHA

Vypočujte si záznam z prednášky don Jozefa Luscoňa na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Episode cover

MODLITBA AKO PROSTRIEDOK NA SKRÁŠLENIE | V ŠKOLE DUCHA

Vypočujte si záznam z prednášky don Jozefa Luscoňa na duchovnej obnove TV LUX v Kúpeľoch Nimnica.

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +Katolicke novinyLumenradiovaticanaSlovoACNtkkbs