TV program

44. týždeň

0:05

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

0:30

V Samárii pri studni (Slovenská katolícka moderna)

Slovenská katolícka moderna - azda najsilnejší básnický prúd v slovenskej literatúre 20. storočia. Aj keď takmer pol storočia bola umlčovaná a zatajovaná, nielenže prežila, ale dokonca má aj svojich súčasných nasledovníkov. O fenoméne slovenskej katolíckej moderny sa budeme rozprávať s hosťami relácie V Samárii pri studni.

1:50

Večera u Slováka

Diskusná relácia nad nedeľným evanjeliom.

2:20

Effeta

S hosťom budeme otvárať nedeľné evanjelium a zároveň otvárať naše vnútro na lepšie pochopenie.

3:00

Hodina milosrdenstva

Záznam modlitby k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

3:20

V škole Ducha (autor: Mons. Stanislav Zvolenský, téma: Božia trpezlivosť)

Záznamy prednášok z konferencií a pastoračných centier.

3:50

Katechéza - Blahoslavenstvá

Prof. František Trstenský, téma: Blahoslavenstvá

4:05

Gréckokatolícky magazín

Magazín o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

4:25

Ruženec

Modlitba slávnostného ruženca.

4:55

Biblia: Život Ježiša

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

7:00

Ruženec

Modlitba radostného ruženca.

7:35

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

8:00

:)

Klbko (Sviatosť birmovania)

Klbko sa dozvedá, čo to znamená byť dospelým a aj to, že birmovka je sviatosť kresťanskej dospelosti.

8:25

Katechéza - Blahoslavenstvá

Prof. František Trstenský, téma: Blahoslavenstvá

8:40

Sprevádzanie k naplneniu

Krátky dokument o rehoľníkoch. sr. Barbora Kroftová DKL, Spoločnosť dcér kresťanskej lásky.

8:55

Večerná univerzita (Záznam prednášok v Badíne na tému: Fatima)

Prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD., téma: Ako rozprávať v homílii o mariánskych zjaveniach. Autor: prof. ThDr. Anton Adam, PhD., téma: Kristologický aspekt fatimských zjavení vekleziálnom rámci.

9:35

Stojí to za to! (Boh na prvom mieste)

Pred vstupom do manželstva mali rôzne pohľady na Boha. Vďaka modlitbe a dôvere sa to zmenilo a dnes sa spolu s piatimi deťmi neustále snažia mať Boha na prvom mieste.

9:50

Slovo v obraze (Všetci svätí)

Maliar inšpirovaný Svätým písmom, kontemplatívna sestra a jej čistá poézia, zamyslenia benediktínskeho mnícha zo Sampora... Ich objavovanie kresťanských mystérií liturgického roka sa chce stať modlitbou v každom divákovi.

10:00

vKontexte (Homeopatia - áno alebo nie?)

Je homeopatia skutočne liečiaca metóda? Je to placebo alebo dokonca biela mágia? Aký postoj má kresťan zaujať voči používaniu alebo odmietaniu homeopatických liekov ? Zaujali biskupi stanovisko ohľadom homeopatie alebo určitých foriem alternatívnej medicíny? Problematiku homeopatiky vložíme do teológie a dejín Cirkvi s opieraním sa o najnovšie cirkevné dokumenty.

10:30

Dovidenia v nebi, priatelia

Akademický maliar Ladislav Záborský spomína na časy vo väzení... presvietené Božou silou duchovnej a umeleckej inšpirácie.

11:00

V škole Ducha (autor: Mons. Stanislav Zvolenský, téma: Božia trpezlivosť)

Záznamy prednášok z konferencií a pastoračných centier.

11:30

Nádej z Beninu

Malý seminár v stredoafrickom Benine podporujú slovenskí veriaci. Benin má už teraz dostatok vlastných kňazov a do sveta dokonca vysiela misionárov.

12:00

Anjel Pána

Záznam z nedeľnej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:25

Ruženec

Modlitba bolestného ruženca.

13:00

Marta Robinová - Od utrpenia k odovzdaniu

„Chceš byť ako ja?“ spýtal sa Ježiš Marty. Marta, ako predtým Mária, povedala Bohu svoje áno a celý život obetovala za spásu duší. Táto radostná Francúzka žila viac ako 50 rokov iba z prijímania premenenej Hostie. Za mystičkou, ktorej vzorom bola sv. Terézia z Lisieux, prichádzali desiatky tisíc ľudí, filozofov a štátnikov po radu a modlitbu. Zoznámte sa s Martou Robinovou.

14:00

premier

Akatist

Oslavný chválospev, ktorý vznikol v Byzancii. Štruktúrou i obsahom ho možno prirovnať k modlitbe sv. ruženca, v ktorom rozjímame nad tajomstvami Spásy.

14:40

Gréckokatolícky magazín

Magazín o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

15:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:30

Ruženec z Lúrd

Záznam modlitby posvätného ruženca.

16:00

premier

Fatimská sobota

Priamy prenos z Národnej baziliky v Šaštíne.

18:00

Effeta

S hosťom budeme otvárať nedeľné evanjelium a zároveň otvárať naše vnútro na lepšie pochopenie.

18:35

:)

Klbko (Sviatosť birmovania)

Klbko sa dozvedá, čo to znamená byť dospelým a aj to, že birmovka je sviatosť kresťanskej dospelosti.

19:05

Ruženec

Modlitba ruženca svetla.

19:40

Kulmenie (Donnerov Martin)

Monumentálne olovené súsošie Svätého Martina v Katedrále svätého Martina v Bratislave je dielom sochára Georga Rafaela Donnera. O pozadí vzniku aj peripetiách okolo umiestnenia vzácneho diela porozpráva Mons. Jozef Haľko - bratislavský pomocný biskup.

20:05

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

20:30

premier12

Abrahám / Biblia (2)

Film rozpráva o živote starozákonného patriarchu Abraháma a je tematicky spätý nielen so zrodom židovského náboženstva, ale aj s postupným zjednocovaním a formovaním palestínskych kmeňov v jeden národ izraelský.

22:05

Godzone magazín

Relácia pre generáciu, ktorej ide o Božie kráľovstvo.

22:35

Runiverz

Vysokoškolský život má svoje špecifiká. Tie, ktoré sa týkajú Katolíckej univerzity v Ružomberku, si priblížime v relácii Runiverz.

23:05

Fundamenty (Sociálna spravodlivosť)

Diskusná relácia, ktorá rozoberá Katechizmus Katolíckej cirkvi.

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo