TV program

19. týždeň

0:05

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

0:25

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

0:30

V škole Ducha (Maroš Lovič: Kto som?)

Záznam prednášky nakrútenej v Kúpeľoch Nimnica.

1:00

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

1:05

Milánsky edikt

V roku 313 prišlo v Rímskej ríši k dramatickému zvratu: kresťania získali náboženskú slobodu. Konečne mohli slobodne prispieť svojimi hodnotami k budovaniu vtedajšej ľudskej spoločnosti a Európskej civilizácie. O tejto rozhodujúcej chvíli v histórii kresťanstva nám formou výkladu rozprávajú historici a archeológovia.

1:40

Moja misia - magazín

Prinášať Božiu lásku všetkým je poslaním Občianskeho združenia Francesco, o ktorom nám porozpráva Tomáš Torkoš, ktorý sa venuje práci s rómskym etnikom v Plaveckom Štvrtku. Moderuje Marek Vaňuš SVD.

2:15

Peter medzi nami (Šavlova premena Ježišovým dotykom priamo na telo)

Katechézy o Skutkoch Apoštolov.

2:35

Nová kvalita života (Choďte a hlásajte evanjelium)

Liturgický rok B. Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

3:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

3:20

Slávnostný koncert pri príležitosti 60. výročia úmrtia Mikuláša - Schneidera Trnavského

Záznam koncertu pri príležitosti 60. výročia úmrtia Mikuláša - Schneidera Trnavského z Baziliky sv. Mikuláša v Trnave.

4:00

Vaticano

Spravodajsko-publicistická relácia o dianí nielen vo Vatikáne. Mapuje aktuality zo života Cirkvi a prostredníctvom reportáží a rozhovorov prináša zaujímavý pohľad na udalosti zo sveta kresťanstva za hranicami všedných dní.

4:30

deaf

Ruženec (Ruženec svetla)

Modlitba ruženca svetla.

4:55

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

7:00

deaf

Ruženec (Slávnostný ruženec)

Modlitba slávnostného ruženca.

7:40

Zabudnuté poklady (Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule - menej známe zákutia)

Pri slove katedrála si väčšina z nás predstaví monumentálny, bohato zdobený liturgický priestor. O tom, že katedrála bola aj miestom uchovávania duchovných a kultúrnych hodnôt diecézy, sa dozviete z dnešnej časti Zabudnutých pokladov, kde vám predstavíme menej známe zákutia Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

7:50

premier

Slovo v obraze (Nanebovystúpenie Pána)

Maliar inšpirovaný Svätým Písmom, kontemplatívna sestra a jej čistá poézia, zamyslenia benediktínskeho mnícha zo Sampora... Ich objavovanie kresťanských mystérií liturgického roka sa chce stať modlitbou v každom divákovi.

8:00

Peter medzi nami (Šavlova premena Ježišovým dotykom priamo na telo)

Katechézy o Skutkoch Apoštolov.

8:25

premier:)

EkoKlbko (O rastlinách)

Klbko je chorý, no napriek tomu sa dozvie veľa nového. Tentoraz o rastlinách, kvetoch a ich plodoch, ale aj o plodoch dobrých skutkov.

8:45

premier:)

GU100 (Nebeská mama)

Ako každá mama, aj Gu100va mamka je veľmi starostlivá a nezabúda na neho. Tak, ako aj naša nebeská mama, ktorá nás neustále ochraňuje a stará sa o nás. Práve o nej sa dnes budeme s Gu100m a Verkou rozprávať. Pieseň "Mária je mama" pre našu reláciu skomponoval hudobník Milan Maťaš a spolu so svojím synčekom Martinkom ju aj naspievali.

9:05

LUXáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

9:35

Nová kvalita života (Choďte a hlásajte evanjelium)

Liturgický rok B. Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

10:00

premier

Svätá omša z Košíc

Priamy prenos z Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v rámci Dňa rodiny.

11:15

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

11:40

premier

Katechéza (O dvoch dlžníkoch)

Podobenstvá, prof. František Trstenský

12:00

premier

Raduj sa, nebies Kráľovná

Poludňajšia modlitba Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:20

Loretánske litánie

Záznam modlitby z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

12:35

V Samárii pri studni (Kráčať s rodinami)

Farnosti, diecézy, rodinné spoločenstvá a hnutia sú motivované iniciatívou pápeža Františka pripraviť sa na Svetové stretnutie rodín. Exhortácia Amoris Laetitia inšpiruje sprevádzať rodiny, počúvať ich problémy, prakticky a konkrétne im pomáhať. Rodina rodine. Manželstvo manželstvu. Každý je povolaný, aby sa s láskou staral o život rodín; lebo ony nie sú problémom, sú vždy darom. O spoločenstvách rodín, poradniach a o kresťanskom koučingu budeme s hosťami diskutovať V Samárii pri studni. Moderuje Alfonz Juck.

14:00

premier

Deň rodiny z Košíc

Priamy prenos z Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v rámci Dňa rodiny.

15:00

premier

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

15:35

Týždeň s ... (Farnosť Ortuťová)

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach.

15:50

Loretánske litánie

Záznam modlitby z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

16:00

premier

Na tónoch vďačnosti

V relácii Na tónoch vďačnosti chceme zahrať a zaspomínať si na tých, ktorí slávia životné jubileum, alebo tých, ktorým chceme prejaviť vďaku za ich pomoc a príklad.

16:40

12

Svätý Peter 2/2

Písal sa rok 33 a v Jeruzaleme sa odohrávali udalosti spojené s Ježišom z Nazareta. Peter bol jeho najvernejší učeník, no v kritickom momente zlyhal. Ťaží ho to, ale musí sa ujať úlohy viesť a budovať rastúcu Cirkev.

18:30

premier

Svätá omša

Priamy prenos z kaplnky TV LUX.

19:20

:)

EkoKlbko (O rastlinách)

Klbko je chorý, no napriek tomu sa dozvie veľa nového. Tentoraz o rastlinách, kvetoch a ich plodoch, ale aj o plodoch dobrých skutkov.

19:40

:)

GU100 (Nebeská mama)

Ako každá mama, aj Gu100va mamka je veľmi starostlivá a nezabúda na neho. Tak, ako aj naša nebeská mama, ktorá nás neustále ochraňuje a stará sa o nás. Práve o nej sa dnes budeme s Gu100m a Verkou rozprávať. Pieseň "Mária je mama" pre našu reláciu skomponoval hudobník Milan Maťaš a spolu so svojím synčekom Martinkom ju aj naspievali.

20:00

premier

Modlitba za odvrátenie epidémie

Priamy prenos z Národnej baziliky v Šaštíne.

20:45

premier

Quo vadis (Známky viery)

Na malú poštovú známku sa zmestí veľké umelecké dielo, aj hlboké evanjelizačné posolstvo. Prečo je Modrý Maurícius taký drahý, prečo je archanjel Gabriel patrónom pošty a ako môžu použité známky pomôcť misiám... na tieto a mnohé ďalšie otázky odpovie kňaz a dlhoročný filatelista Ján Vallo.

21:15

premier

Medzi nebom a zemou

Milan Kolcun tentokrát nebude sprevádzať turistov po Košiciach, ale o svoje skúsenosti so sprievodcovskou činnosťou sa podelí s divákmi Televízie Lux. Moderuje Marián Gavenda.

22:00

12

Kríž či meč?

Organizáciu Pax Christi založili na konci II.svetovej vojny ako hnutie mieru. Následkami vojny veľmi trpeli civilisti, bola zničená infraštruktúra, ale aj vzájomné vzťahy. Prostredníctvom akcií a pútí sa podarilo obnoviť dôveru a dospieť k zmiereniu.

23:00

Pod javiskom

Ďalší večer môžete stráviť Pod javiskom v spoločnosti Lukáša Latináka a Františka Kovára. Témou hudobno-dramatickej relácie bude tentokrát vášeň v umení a tvorbe.

  • Premiéra
  • Pre deti
  • Pre nepočujúcich
Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen