DOMA JE DOMA
 
UPC BB trochu inak
UPC BB trochu inak
Univerzitné pastoračné centrum biskupa Štefana Moysesa v Banskej Bystrici je miestom, kde mladí vysokoškoláci nachádzajú priestor na stretnutie s Bohom, priateľmi pri modlitbe, sv. omši a či iných aktivitách. Niektoré z nich sú adrenalínové... Moderuje Ján Michalský. Hostia: o. Martin Ďuračka - duchovný správca UPC BB, Anna Valušová - koordinátor, Michal Chrenka - koordinátor, Michaela Sládkayová - koordinátorka, Barbora Hrivňáková a Miroslav „Green“ Hrivňák.
22.10.2014
0 / 5
ČISTÝ ROK: Čistota - vedomie jedinečnosti
ČISTÝ ROK: Čistota - vedomie jedinečnosti
Čo má spoločné svätá Jana z Arku s blahoslavenou Chiarou Luce Badanovou? Ako objaviť svoju vlastnú originalitu stvorenú originálnym Bohom? Čisté srdce nám otvára oči aj v tejto oblasti... Príprava na Národné stretnutie mládeže P15 pokračuje s Palim Dankom. Hostia: Andrej Darmo, Aďka a Valdko Pernišovci, Klára Vlčková.
28.10.2014
0 / 5
Krása mníšskeho života s benediktínmi
Krása mníšskeho života s benediktínmi
Medzi mníšskym a rehoľným životom je niekoľko dôležitých rozdielov. Vstúpte spolu s nami do sveta mníšskeho rádu benediktínov, ktorí si za pre svoj mníšsky život vybrali kláštor Premenenia Pána v Sampore. Moderuje Janka Fedešová. Hostia: Br. Michal Mária OSB - benediktín, Br. Igor Halas OSB - benediktín.
15.10.2014
0 / 5
Evanjelium cez umenie
Evanjelium cez umenie
Svätý Otec František hovorí, že Cirkev v každej epoche apelovala na umenie, aby bolo výrazom krásy viery a ohlasovaním evanjeliového posolstva, aby prinášalo vykúpenie a znovuzrodenie do sveta poznačeného tragédiou hriechu a smrti. S umelcami hovoríme na tému "Evanjelizujem cez umenie". Moderuje Miriam Gajdošová. Hostia: Katarína Pirohová - režisérka a scenáristka,  Slávka Tkáčová - speváčka, Martin Hudáček - umelecký sochár a hudobník, Pavol Danko - moderátor, tanečník a choreograf. 
16.10.2014
0 / 5
900 km pre chudobných
900 km pre chudobných
Čo by ste boli ochotní urobiť pre chudobných? Pár centov na ulici alebo trvalý príkaz pre útulok a máme to vybavené. Akurát, že najbiednejší ľudia potrebujú niečo viac. Potrebujú priateľov, okruh ľudí, o ktorý prišli nie vždy vlastnou vinou. Čo tak urobiť pre nich niečo viac? Napríklad zabehnúť 900 kilometrov... Nuž a práve o takomto behu z Ašu do Košíc sme sa rozprávali s katolíckym kňazom Petrom Gombitom - riaditeľom o.z. Oáza, nádej pre nový život a Ladislavom Bodnárom - bývalým bezdomovcom, maratóncom.
29.10.2014
0 / 5
Za kňazov...
Za kňazov...
Kňazi mimoriadne potrebujú našu pomoc. Nestačí len ofrflať či pochváliť ich kázeň. Potrebujú naše srdcia modlitby. O pôste aj púti za kňazov s Palim Dankom a jeho hosťami. Hostia: Samuel Brečka, Ivana Potočňáková, Jozef "José" Čirák, Tomáš Kudoláni , Samuel Brečka ml. alebo František Chudý.
14.10.2014
0 / 5
Deti v spoloČNOSTI - Buď vďačný
Deti v spoloČNOSTI - Buď vďačný
S deťmi z eRka pokračujeme v rozprávaní o čnostiach. Moderuje Anetka Lisá. Hostia: Martin Gazdík - Fórum života, o.z., eRkári z Bratislavy, Lucia Gašparová, Juraj Králik, manželia Jankovičovci Vanda a Andrej.
27.10.2014
0 / 5
SLOVENSKÝ OROL
SLOVENSKÝ OROL
Nad kým sú rozprestrené krídla slovenského Orla a čo všetko táto dlhoročne pôsobiaca organizácia podniká sa dozviete v relácii Doma je doma s Palim Dankom a jeho akčnými hosťami.
21.10.2014
0 / 5
Mám 1,2,3,4,5 ... detí
Mám 1,2,3,4,5 ... detí
Slovensko spoznalo rodičov osemnástich detí zo Španielska. Našu krajinu navštívili, aby spolu hovorili na viacerých podujatiach o skúsenostiach zo života veľkej rodiny. Ich svedectvá sa stali podkladom pre knihu „Ako byť šťastná s 1,2,3… deťmi“, ktorú o živote rodiny napísala matka detí Rosa Pich-Aguilera Roca. O radostiach i strastiach rodinného života hovorí s manželom Josém Mariom Postigom. Moderuje Marek Hyravý.
20.10.2014
0 / 5
Veľtrh sociálnych aktivít
Veľtrh sociálnych aktivít
S Marekom Hyravým. Hostia: vladyka Peter Rusnák - bratislavský eparcha, Katarína Hulmanová - predsedníčka FKI.
13.10.2014
0 / 5
Prečo spoločnosť potrebuje vzdelaných kresťanov?
Prečo spoločnosť potrebuje vzdelaných kresťanov?
Kresťania sú opäť považovaní za "tmárov" za ľudí, ktorí veria rôznym poverám a zatvárajú si oči pred realitou života. Ako môžeme postaviť svoju vieru na pevnejšie základy a zároveň ju ponúknuť súčasnej spoločnosti nie ako krok späť, ale ako ponuku k plnohodnotnejšiemu životu? Aj o tom s Jánom Knapíkom. Hostia: Miroslava Duranková, Michal Čop, Robert Toth.
09.10.2014
0 / 5
La Salette
La Salette
Spoločne sa vyberieme na návštevu do pútnického miesta La Salette. Okrem toho sa pri príležitosti blížiaceho roka duchovných povolaní porozprávame spolu o živote saletínov a pridáme aj pár zážitkov od dobrovoľníkov, ktorí na tomto mariánskom pútnickom mieste nejaký čas slúžili. Moderuje Ján Michalský. 
08.10.2014
0 / 5
Späť1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... 91 Ďalšia

Hľadať v archíve

Podľa témy alebo hosťa

Podľa dátumu premiéry

Nacitavam...

Podľa názvu relácie