Filmy a Dokumenty

Láska a milosrdenstvo

dátumSo 20:30
Filmy a Dokumenty

Fara v meste / Farské auto

dátumPo 20:30
Filmy a Dokumenty
DOKUMENTÁRNE FILMY

Viera na hraniciach

dátumNe 20:40
Modlitby
NOVÉNY

Novéna k sv. Charbelovi

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

07:00

Svätá liturgia z Prešova

Priamy prenos z Katedrály sv. Jána Krstiteľa.

08:15

Medzi riadkami (Odkiaľ čerpať radosť a šťastie)

Žiť radostný a šťastný život je túžbou azda každého človeka. Dosiahnuť je to však ťažšie. Odkiaľ čerpať radosť a šťastie aj vo chvíľach skúšok a nepohody sa pokúsia zistiť don Jozef Luscoň, SDB a moderátorka Helena Ľos Ivoríková. Pomôckou im bude rovnomenná kniha.

08:35
:)

Brat František (Narodenie Kráľa - O čom sú Vianoce)

Brat František prerozpráva deťom príbeh o narodení Božieho Syna Ježiša, ktorý, napriek pokore a tichosti, navždy zmenil životy ľudí. Mária, Jozef i anjeli ho vítali s nadšeným srdcom.

09:00
:)

GU100 (Rebeka)

Mávate aj vy smutnodeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani ste o tom nikdy nepočuli? Veď aj naša Gréta tým trpí. Spolu s Verkou a s Gu100m zistíme, aký liek na takýto smutnodeň funguje. ávate aj vy smutnodeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani ste o tom nikdy nepočuli? Veď aj naša Gréta tým trpí. Spolu s Verkou a s Gu100m zistíme, aký liek na takýto smutnodvate aj vy smutnodeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani ste o tom nikdy nepočuli? Veď aj naša Gréta tým trpí. Spolu s Verkou a s Gu100m zistíme, aký liek na taate aj vy smutnodeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani ste o tom nikdy nepočuli? Veď aj naša Gréta tým trpí. Spolu s Verkou a s Gu100m zistíme, akýte aj vy smutnodeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani ste o tom nikdy nepočuli? Veď aj naša Gréta tým trpí. Spolu s Verkou a s Gu100m zie aj vy smutnodeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani ste o tom nikdy nepočuli? Veď aj naša Gréta tým trpí. Spolu s Verkou a s aj vy smutnodeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani ste o tom nikdy nepočuli? Veď aj naša Gréta tým trpí. Spolu s Veraj vy smutnodeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani ste o tom nikdy nepočuli? Veď aj naša Gréta tým trpí. Spolj vy smutnodeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani ste o tom nikdy nepočuli? Veď aj naša Gréta tým trpí vy smutnodeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani ste o tom nikdy nepočuli? Veď aj naša Gréta týmvy smutnodeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani ste o tom nikdy nepočuli? Veď aj naša Grétay smutnodeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani ste o tom nikdy nepočuli? Veď aj naša Gr smutnodeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani ste o tom nikdy nepočuli? Veď aj naša smutnodeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani ste o tom nikdy nepočuli? Veď aj našasmutnodeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani ste o tom nikdy nepočuli? Veď aj našamutnodeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani ste o tom nikdy nepočuli? Veutnodeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani ste o tom nikdy nepotnodeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani ste o tom niknodeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani ste o todeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Ani stdeň? Čože? Vy neviete, čo je to? Aneň? Čože? Vy neviete, čo je to?ň? Čože? Vy neviete, čo je t? Čože? Vy neviete, čo je ? Čože? Vy neviete, čo je

09:20
:)

Koraland

Hlavnou myšlienkou prvého dielu s názvom Koraland Darček je sebadarovanie, obeta a schopnosť z lásky sa vedieť zriekať aj toho najcennejšieho.

09:30

Effeta (Liturgický rok B)

S teológmi nad nedeľným evanjeliom.

09:50

Živé obrazy (Svetlo na osvietenie pohanov)

Svetoznámy holandský maliar Rembrandt van Rijn bol zrejme fascinovaný biblickou udalosťou obetovania v chráme, pretože ju zakomponoval do viacerých malieb, kresieb a grafík. V našej galérii ožijú jeho obrazy Simeon a Anna v chráme (1627), Simeonov chválospev (1631) a Simeon v chráme (1669).Svetoznámy holandský maliar Rembrandt van Rijn bol zrejme fascinovaný biblickou udalosťou obetovania v chráme, pretože ju zakomponoval do viacerých malieb, kresieb a grafík. V našej galérii ožijú jeho obrazy Simeon a Anna v chráme (1627), Simeonov chválospev (1631) a Simeon v chráme (1669).

10:00

MALÁ CESTA

V deviatej časti pobudneme s Máriou Kuklovou, jednoduchou starkou z Hronského Beňadika.

10:20

Eucharistické zázraky (Francúzsko - Blanot, Dijon, Avignon)

V našom seriály o eucharistických zázrakoch vo svete pokračujeme po miestach vo Francúzsku. Ponúkame pohľad na eucharistické zázraky v Blanot, Dijone a Avignone.

10:30

V škole Ducha (Boh nás čaká na dne našich možností)

Duchovná obnova s Felixom Jánom Tkáčom, OFMCap, nakrútená v Kúpeľoch Nimnica.

11:05
deaf

Posvätné miesta kresťanskej viery (Kostol sv. Petra v Gallicantu)

Kostol sv. Petra v Gallicantu nám pripomína tri dôležité udalosti Pašií: chvíľu, keď sa Ježiš postavil pred veľkňaza Kajfáša, chvíľu, keď nad ním najvyšší židovský súd vyriekol rozsudok smrti a tiež Petrovo trojnásobné zapretie Ježiša.

11:35
12

Krížové výpravy (3/4) - Kresťanstvo odpovedá

Na tretej krížovej výprave sa zúčastnili anglický kráľ Richard I. Levie srdce, francúzsky kráľ Filip a nemecký cisár Fridrich Barbarossa.

12:00

Anjel Pána

Záznam poludňajšej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:30
deaf

Ruženec (Bolestný ruženec)

Modlitba bolestného ruženca.

13:00

A teraz čo? (Duchovné dary)

Čo sú to duchovné dary alebo dary Ducha Svätého? Sú pre každého alebo len pre vybrané osoby? Ako ich možno získať?

13:05
12

Najväčší dar

Dokudráma predstavuje odpustenie ako najúčinnejšiu zbraň pri riešení aj neriešiteľných situácii. Jedine sila odpustenia dokáže ukončiť konflikty. Svedectvá ľudí z rôznych krajín potvrdzujú, že tento najväčší dar vždy funguje...

15:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:15

Putovanie Rímom (3)

Rím je kolískou kresťanstva, je sídlom pápeža, preto je aj cieľom putovania kresťanov všetkých čias. Relácia nám priblíži tie najdôležitejšie miesta večného mesta, po ktorých nás bude sprevádzať Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.

15:30
deaf

Gréckokatolícky ruženec

Modlitba gréckokatolického ruženca.

16:00

Svätci zo Skalky

Svätí Andrej-Svorad a Beňadik posvätili Skalku svojimi obetami a modlitbami. Aj o 1000 rokov neskôr je svedectvo života svätých pustovníkov stále aktuálne a živé.

16:30

Otec Ján Krapan

Dokument rozpráva o živote a diele kňaza, Jána Krapana, rodáka z Lotyšska. Stal sa kňazom za veľmi podivuhodných okolností, a to práve vtedy, keď kňazov ponižovali, zabíjali, deportovali a kostoly ničili. Svoj život zasvätil veriacim na Ukrajine.

17:05

Eden (Odviate vetrom)

Čo mohla byť zázračná manna, ktorou Boh sýtil Izraelitov na púšti? Jasenec mannový, tamariška mannová, alebo jedlý lišajník púštny, bežec, ktorý vietor dokáže odviať do veľkých diaľok? A prečo majú krásne veternice vo svojom názve vietor? Odpovieme v EDENe...

17:30

LUXáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

18:05
:)

Klbko - o liturgii (Plavba tajomnými zákutiami kostola)

S čím všetkým sa v kostole môžete stretnúť? Sú tam aj lode? Plachetnice alebo parníky? Dozviete sa v novom vydaní detskej relácie Klbko, aj s otcom Mariánom a Katkou.

18:20
:)

Brat František (Vstal z mŕtvych)

Vo Svätom písme sa dočítame, akú veľkú cenu Ježiš zaplatil za to, aby nás priviedol späť domov k Otcovi. Spolu s bratom Františkom tiež objavíme, ako vďaka zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista pociťujeme v živote skutočnú prítomnosť Božej moci.

18:50
:)

Medúšik

Čítanie rozprávok je vždy zábava. V Televízii LUX vám Roman Pomajbo bude čítať o nezbednej včielke, ktorá má rada všetko sladké a dobré ako med – o Medúšikovi. Čakajú na vás poučné príbehy o priateľstve, odpustení a láske. Knihu napísal kňaz Róbert Horka, ktorý našiel inšpiráciu práve u detí v kostole.

19:00
deaf

Ruženec (Radostný ruženec)

Modlitba radostného ruženca.

19:30

Effeta (Liturgický rok B)

S teológmi nad nedeľným evanjeliom.

19:50

Živé obrazy (Svetlo na osvietenie pohanov)

Svetoznámy holandský maliar Rembrandt van Rijn bol zrejme fascinovaný biblickou udalosťou obetovania v chráme, pretože ju zakomponoval do viacerých malieb, kresieb a grafík. V našej galérii ožijú jeho obrazy Simeon a Anna v chráme (1627), Simeonov chválospev (1631) a Simeon v chráme (1669).Svetoznámy holandský maliar Rembrandt van Rijn bol zrejme fascinovaný biblickou udalosťou obetovania v chráme, pretože ju zakomponoval do viacerých malieb, kresieb a grafík. V našej galérii ožijú jeho obrazy Simeon a Anna v chráme (1627), Simeonov chválospev (1631) a Simeon v chráme (1669).

20:00

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

20:30
deaf

Láska a milosrdenstvo

Zjavenia Pána Ježiša sestre Faustíne sú dnes známe už aj na Slovensku. Aká podivuhodná a zázračná bola však cesta tohto posolstva svetu cez úskalia fašizmu, komunizmu, neschopnosti ľudí a zdržanlivému postoju Cirkvi sa dozviete v tomto dokumente.

22:05

Nová kvalita života (16. nedeľa v Cezročnom období, rok B. Poďte do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.)

Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

22:20

Eucharistické zázraky (Francúzsko - La Rochelle, Marseille, Faverney)

Možno patríte k pravidelným divákom nášho seriálu o eucharistických zázrakoch uznaných Cirkvou vo svete. A možno ste na našu reláciu narazili náhodne. Dnes navštívime francúzske mestá La Rochelle, Marseille a Faverney.

22:35

Spojení vierou (Lamiya Jalilová, FMA)

Saleziánka, sestra Lamiya pochádza z Azerbajdžanu. Na Slovensko prišla, aby si naplnila túžbu po duchovnom živote a vstúpila do rehoľnej formácie. Je známa najmä medzi mladými vďaka svojej aktivite na sociálnych sieťach. V našej relácii porozpráva svedectvo o tom, ako sa aj na internete môže šíriť viera a Božie kráľovstvo.

23:00

Doma je doma

Popoludňajšia publicistika.

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

07:00

Svätá liturgia z Prešova

Priamy prenos z Katedrály sv. Jána Krstiteľa.

08:15

Medzi riadkami (Odkiaľ čerpať radosť a šťastie)

Žiť radostný a šťastný život je túžbou azda každého človeka. Dosiahnuť je to však ťažšie. Odkiaľ čerpať radosť a šťastie aj vo chvíľach skúšok a nepohody sa pokúsia zistiť don Jozef Luscoň, SDB a moderátorka Helena Ľos Ivoríková. Pomôckou im bude rovnomenná kniha.

Odporúčame

Tipy z archívu

Tipy z E-SHOPU

Mohlo by vás zaujímať

ÚMYSLY        DO LÚRD

ÚMYSLY DO LÚRD

Zistiť viac
WEB SLOVO+

WEB SLOVO+

Zistiť viac
NA TÓNOCH VĎAČNOSTI

NA TÓNOCH VĎAČNOSTI

Zistiť viac
PODCASTY

PODCASTY

Zistiť viac
Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo