TV program

13. týždeň

0:10

Priateľstvo z Lúrd

Lukáš a Denis žijú úplne iné životy a za bežných okolností by sa nikdy nestretli. Na púti Maltézskej pomoci Slovensko ale medzi nimi vzniká silné puto priateľstva. Maltézsky rád organizuje medzinárodnú púť do Lúrd už od roku 1958. Zúčastňujú sa na nej dobrovoľníci a chorí z niekoľkých desiatok krajín sveta.

0:35

Poltónklub

Hudba a viera je to čo nás spája. Preto sa našou hudbou snažíme ukázať ľuďom, že aj v dnešnej dobe sa dá žiť viera.

1:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a ústavný poriadok)

Kde je pôvod moci v ústavnom poriadku? Kde je pôvod dôstojnosti v ľudských právach? Pochádza všetka moc od občana a ľudské práva od človeka? Alebo sú dané Bohom? Hostia: Ladislav Csontos, Teologická fakulta Trnavskej univerzity

2:30

vKontexte (Jozef Jančovič: Enigma obety)

Obeta a obetovanie sa pre dnešného moderného človeka stávajú čoraz menej zrozumiteľnými. Avšak práve novosť obety Ježiša Krista je nesmierne dôležitá pre pochopenie našej spásy. V najbližšej relácií V Kontexte sa pokúsime priblížiť práve Enigmu obety a jej novosť pri Ježišovej obete na kríži.

3:00

Hodina milosrdenstva

Záznam modlitby k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

3:20

Spojení oceánom

Približuje život slovenskej komunity v USA a Kanade.

3:50

Kulmenie (Jozef Kováčik: Da Vincia)

Leondardo Da Vinci. Už len toto samotné meno by stačilo, aby sme spozorneli. Ak k tomu pridáme názov jeho najznámejšieho maliarskeho výjavu - Posledná večera, verím, že zaostríte na najnovšie Kulmenie. No a aby to nebolo všetko, pridám i ďalšie návnady, prečo najnovšie Kulmenie pozorne sledovať - viete, že hoci sa hovorí o Poslednej večeri ako o freske, nejde v pravom slova zmysle o fresku? Zachytil Da Vinci výjav pred, či po ustanovení Eucharistie? A vedeli ste, že Da Vinci bol nemanželským dieťaťom, a že on sám už v 15 rokoch mal syna?

4:05

Nová kvalita života

Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

4:25

Ruženec

Modlitba slávnostného ruženca.

5:00

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

7:00

Ruženec

Modlitba slávnostného ruženca.

7:35

premier

Slovo Božie...podľa Jána (14/15)

Prázdny hrob, Mária Magdaléna, moc odpúšťať hriechy, Tomáš (Jn 20,1-31) biblista prof. František Trstenský. Súvislosti a významy zjavených právd novozákonného posolstva, objasňované biblistami.

8:00

premier:)

Klbko a 12 apoštolov (Ján)

Už ste niekedy skúšali uhádnuť hádanku dopredu? A už ste sa niekedy báli, že dostanete niečo, čoho sa bojíte? Práve o tom sa dozviete v ďalšej časti Klbka.

8:25

premier:)

Brat František

Animované príbehy veselého brata Františka. Vo Svätom písme sa dočítame, akú veľkú cenu Ježiš zaplatil za to, aby nás priviedol späť domov k Otcovi. Spolu s bratom Františkom tiež objavíme, ako vďaka zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista pociťujeme v živote skutočnú prítomnosť Božej moci.

8:55

LUXáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

9:25

Viera do vrecka (Otec a dcéra)

Čo skutočne potrebuje dcéra od otca, aby z nej vyrástla zrelá žena? Prečo je jeho úloha nezastupiteľná a čo s tým, ak otec vo výchove chýba? Odpovede budeme hľadať s Jánom Balažiom, ktorý sa venuje mužskej spiritualite a s členmi občianskeho združenia PreRodiny.

10:00

premier

Svätá omša z Vatikánu

Priamy prenos. Svätý Otec bude predsedať Eucharistii na Námestí sv. Petra.

12:00

premier

Veľkonočné posolstvo pápeža a požehnanie Urbi et orbi

Priamy prenos.

12:25

Ruženec

Modlitba slávnostného ruženca.

13:00

premier:)

Jozef a jeho bratia

Jozef je Jakubov obľúbený syn, čo vyvoláva v srdciach ostatných bratov závisť a žiarlivosť. Majú v úmysle ho zabiť. Nakoniec sa rozhodnú, že svojho brata predajú do Egypta, kapitánovi faraónovej stráže. Tam sa stretáva s faraónom a vysvetľuje mu význam sna, ktorý mu v noci nedá spávať. Nakoniec faraón vyhlási Jozefa, vďaka jeho múdrym radám, za svojho radcu. Po mnohých rokoch sa Jozef znova stretáva so svojím starnúcim otcom a odpúšťa bratom, čo mu vykonali. Tak môže Jakub v pokoji zomrieť za prítomnosti celej rodiny.

14:25

Reč rúk

Akú úlohu zohráva Božie pozvanie k Jeho stolu v našich komplikovaných a rýchlych životoch? Vieme sa úplne otvoriť v modlitbe, speve, slávení svätej omše? Dokument zobrazuje hluchonemé deti, ich aktívnu účasť na svätej omši.

15:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:15

premier

Slovo v obraze (Zmŕtvychvstanie)

Maliar inšpirovaný Svätým písmom, kontemplatívna sestra a jej čistá poézia, zamyslenia benediktínskeho mnícha zo Sampora... Ich objavovanie kresťanských mystérií liturgického roka sa chce stať modlitbou v každom divákovi.

15:30

Ruženec

Modlitba slávnostného ruženca.

16:00

12

Viera v Rusku: Buď vôľa tvoja

Neobyčajný príbeh o duchovnej sile starého kňaza, Michaila Truchanova, ktorý strávil šestnásť rokov v gulagu a o strastiach mladíka vo väzení, kde uveril v Boha.

16:30

premier

Klinec po hlavičke

Základné otázky ľudského života krátko, jednoducho a autenticky.

16:40

:)

Exodus

Mnohokrát prichádza Mojžiš za faraónom a prosí ho o oslobodenie svojho ľudu. On však stále odmieta dať slobodu Izraelitom, a to aj napriek jednotlivým Božím trestom, ktoré postupne sužujú Egypt. Až po smrti faraónovho prvorodeného syna dovolí izraelskému ľudu odísť z Egypta. Ale aj tak sa ich ešte posledný raz pokúša zastaviť. Boh však nedovolí, aby jeho ľud zahynul. Otvorí Mojžišovi a Izraelitom Červené more a nechá ich bezpečne prejsť na druhý breh.

17:45

premier

Vyvolení

Dojemný príbeh bez zbytočných slov. Hovorí o priateľstve, no zároveň rivalite dvoch detí. Tie medzi sebou bojujú o to, kto z nich bude „vyvolený vodca“, akým bol Mojžiš. Autorka inšpirovaná krásou prírody vyzdvihuje detskú nevinnosť a dôveru v Boha.

18:00

Nová kvalita života

Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

18:15

Runiverz

Vysokoškolský život má svoje špecifiká. Tie, ktoré sa týkajú Katolíckej univerzity v Ružomberku, si priblížime v relácii Runiverz.

18:30

:)

Klbko a 12 apoštolov (Ján)

Už ste niekedy skúšali uhádnuť hádanku dopredu? A už ste sa niekedy báli, že dostanete niečo, čoho sa bojíte? Práve o tom sa dozviete v ďalšej časti Klbka.

18:50

premier

Sviatočný príhovor

Divákom TV LUX sa prihovorí J.E. kardinál Jozef Tomko.

19:05

Ruženec

Modlitba slávnostného ruženca.

19:30

premier

Fara v meste (1/4)

Voľné pokračovanie seriálu Fara. Tentokrát sa charaktery ocitnú v prostredí veľkomesta. S vtipom, ale aj vážnosťou nám priblížia farskú atmosféru, kde chýba kostolník. Pán farár bude opäť konfrontovaný s aktuálnymi problémami a svojimi farníkmi. Ako prejaviť pomoc blížnym? Je to skutočne také ťažké? Aj udalosť umývania nôh, odohrávajúca sa na Zelený štvrtok, je výzvou pre známe postavy v pokračovaní seriálu Fara.

20:00

premier12

Desať Božích prikázaní (1/2)

Historický, Oskarom ocenený film hollywoodského režiséra Cecila B. DeMillea vychádza z Knihy Exodus a popisuje príbehy Mojžiša. Dej sa začína v okamihu, keď sa malého dieťatka plávajúceho v košíku po rieke, ujíma faraónova dcéra, ktorá ho prijme za svoje. Vďaka tomu je vychovávaný a vzdelávaný v prepychu kráľovstva. Až neskôr v dospelosti zistí pravdu o svojom pôvode. Rozhodne sa pomôcť hebrejskému ľudu a vyslobodiť ho z otroctva. Vzbúri sa proti nevlastnému bratovi faraónovi a kňazom ovládajúcim Egypt. A vyvedie Izraelitov z Egypta..

22:05

Večerná univerzita (Ulf Ekman)

Záznam prednášok Ulfa Ekmana v Prešove v roku 2017.

23:00

Poltónklub

Hudba a viera je to čo nás spája. Preto sa našou hudbou snažíme ukázať ľuďom, že aj v dnešnej dobe sa dá žiť viera.

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo