TV program

22. týždeň

7:00

Ruženec (Radostný ruženec)

Modlitba posvätného ruženca.

7:30

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

7:55

premier

Klbko (Peter)

Katka sa vybrala na púť po stopách prvých dvanástich apoštolov. Aby sa jej kamarát Klbko u otca Mariána nenudil, posiela mu z ciest záhadné predmety... tým dnešným je kľúč.

8:15

premier

Animované biblické príbehy (1) (Abrahám a Izák)

Hoci boli Abrahám a Sára už starí, dostali od Boha zasľúbenie, že budú mať syna. Veľmi milovali svoj malý zázrak, synčeka Izáka. Keď Boh požiadal Abraháma, aby vzal Izáka a obetoval mu ho, bolo to pre neho najťažšie životné rozhodnutie. Dojímavý príbeh je jednou z najväčších skúšok poslušnosti, viery a dôvery v Boha, akú v Biblii nájdeme. Abrahám v skúške obstál a Božie zasľúbenie, že sa stane otcom mnohých národov, sa mohlo naplniť.

8:40

Slovo Božie podľa Jána (3)

Súvislosti a významy zjavených právd novozákonného posolstva v evanjeliu podľa Jána, objasňované biblistami Katolíckeho biblického diela.

9:10

Katechéza (Autor: Jozef Luscoň SDB; téma: Židovský národ)

K hlbšiemu prežívaniu viery patrí aj poznanie kresťanských právd a morálky. Aj my chceme prispieť tým, že sa vám pokúsime objasniť niektoré dôležité otázky.

9:25

Luxáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

10:00

Peter medzi nami

Katechézy pápežov.

10:30

premier

Svätá omša z Bratislavy

Priamy prenos svätej omše z Katedrály sv. Martina.

11:40

Áno, beriem: Kľúč k šťastnému manželstvu (5) (Načo sú nám sviatosti?)

Cyklus 12-tich krátkych dokumentov Áno, beriem: Kľúč k šťastnému manželstvu je adresovaný tým, ktorí plánujú uzavrieť manželstvo v Katolíckej cirkvi, ale aj manželom, ktorí chcú v tomto zväzku vytrvať celý život. Svoje skúsenosti a rady prezentuje vyše 30 odborníkov z 5 kontinentov. Ich poznatky pokrývajú oblasť psychológie, psychiatrie, gynekológie, teológie, kánonického práva a manželskej etiky. Manželské a snúbenecké páry dopĺňajú komentáre odborníkov svojími názormi.

12:00

premier

Raduj sa, nebies Kráľovná

Nedeľná modlitba Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:15

Ruženec (Bolestný ruženec)

Modlitba posvätného ruženca.

12:50

U Pavla (Sociálny rozmer evanjelizácie)

Diskusná relácia o spoločenských problémoch.

14:15

Matkine slzy

Dokument o milostivom obraze Panny Márie Trnavskej.

14:40

Môj názor

Vyjadrenia významných osobností k rôznym udalostiam spoločenského i cirkevného života.

15:00

Božie milosrdenstvo

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:15

Ruženec z Lúrd (Slávnostný ruženec)

Záznam modlitby ruženca z Lúrd.

15:50

Fundamenty

Diskusná relácia, ktorá rozoberá Katechizmus Katolíckej cirkvi.

16:55

EFFETA (Jn 17, 1 - 11a)

S hosťom budeme otvárať nedeľné evanjelium a zároveň otvárať naše vnútro na lepšie pochopenie.

17:20

premier

Godzone magazín

Relácia projektu Godzone o spoločenstvách a živote v nich.

17:45

Animované biblické príbehy (1) (Abrahám a Izák)

Hoci boli Abrahám a Sára už starí, dostali od Boha zasľúbenie, že budú mať syna. Veľmi milovali svoj malý zázrak, synčeka Izáka. Keď Boh požiadal Abraháma, aby vzal Izáka a obetoval mu ho, bolo to pre neho najťažšie životné rozhodnutie. Dojímavý príbeh je jednou z najväčších skúšok poslušnosti, viery a dôvery v Boha, akú v Biblii nájdeme. Abrahám v skúške obstál a Božie zasľúbenie, že sa stane otcom mnohých národov, sa mohlo naplniť.

18:10

Klbko (Peter)

Katka sa vybrala na púť po stopách prvých dvanástich apoštolov. Aby sa jej kamarát Klbko u otca Mariána nenudil, posiela mu z ciest záhadné predmety... tým dnešným je kľúč.

18:30

premier

Rozprávočka (Ovce: Ruky hore)

Animovaný seriál pre deti, ktorý poučným spôsobom vysvetľuje výhody a úskalia internetu.

18:40

Ruženec z Lúrd (Ruženec svetla)

Záznam modlitby ruženca z Lúrd.

19:10

premier

Katechéza (Autor: Jozef Luscoň SDB; téma: Životopis Ježiša Krista)

K hlbšiemu prežívaniu viery patrí aj poznanie kresťanských právd a morálky. Aj my chceme prispieť tým, že sa vám pokúsime objasniť niektoré dôležité otázky.

19:30

premier

Spojení oceánom

Pánove cesty sú nevyspitateľné a život Paľa Čekana je toho dôkazom. Jeho postupné objavovanie živej viery cez životné skúsenosti, stretnutia s výnimočnými ľuďmi a cez náhle životné rozhodnutia je napínavým dobrodružstvom života s Bohom. Na Islande vyštudoval biochémiu a dnes pôsobí ako asistent na jednom z najznámenjších inštitútov biomedicínskeho výskumu na Rockefellerovej univerzite.

20:00

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

20:25

premier

Medzi nebom a zemou (Milka Pagáčová)

Katolícke hnutie – Communione e liberazione – Spoločenstvo a oslobodenie – sa snaží odpovedať na výzvy moderného sveta sprítomňovaním v bežnom prostredí nášho života. S členkou tohto hnutia Milkou Pagáčovou sa Marian Gavenda rozpráva o vzniku tohto hnutia, jeho zakladateľovi, hlavných myšlienkach, výzvach a pôsobení na Slovensku.

21:10

premier

LAJF (Cesta za snom)

Nová relácia dýcha juhoamerickou exotikou - moderátor Pali Danko sa vybral na ďalekú cestu do Bolívie a Peru.

22:05

Večerná univerzita (Téma: Úcta k Sedembolestnej Matke v dejinách nášho národa. Autor: Prof. PhDr. Robert Letz, PhD.)

Záznamy prednášok zo seminárov.

22:45

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

23:00

Záver vysielania

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo