TV program

35. týždeň

0:05

Krátke správy

Informácie zo života Cirkvi doma i vo svete.

0:15

Doma je doma (Chodíme spolu, ale čo ďalej?)

Láska a vzťah, ktorý bude základom manželstva na celý život - po tom túžia mnohí mladí ľudia už od dospievania. Ako sa ale zorientovať v spleti snov a túžob, aké miesto má mať vo vzťahu Boh či ako pri rozhodovaní sa pre manželstvo neprehliadnuť varovné signály? O týchto témach budú v relácii Doma je doma hovoriť organizátori Púte zaľúbených: saleziánsky kňaz Milan Janák, Michal Trenčanský a Mária Hušková a verbista Ján Štefanec, ktorý na základe svojich skúseností s pastoráciou snúbencov založil YouTube kanál Ako si nezobrať teľa.

1:15

Hudobné pódium (Poetica musica )

Záznam hudobných podujatí.

2:00

Pápež František prichádza (Pápež je ideál jednoty Cirkvi)

Biskup Košickej eparchie, vladyka Cyril Vasiľ, v ďalšom dokumente z cyklu Pápež František prichádza hovorí o svojom pôsobení vo Vatikáne, o tom, kým je preňho pápež František, aký je jeho postoj k východným katolíckym cirkvám, ale aj o tom aký význam má pre Slovensko slávenie liturgie spolu s pápežom.

2:20

Vaticano

Spravodajsko-publicistická relácia o dianí nielen vo Vatikáne. Mapuje aktuality zo života Cirkvi a prostredníctvom reportáží a rozhovorov prináša zaujímavý pohľad na udalosti zo sveta kresťanstva za hranicami všedných dní.

3:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

3:20

Doma je doma (Podoby svätého Jozefa)

Svätého Jozefa všetci poznáme ako tesára a manžela Panny Márie. No častokrát tu naše poznanie končí. Vedeli ste však, že sv. Jozef je aj patrónom dobrej smrti? Aký skutočne bol tento muž viery, akými cnosťami sa vyznačoval a v čom nás môže stále inšpirovať si predstavíme dnes o 17.30 s hosťami br. Dušanom Hrickom a br. Petrom Vicianom.

4:20

Týždeň s...(Farnosť: Stará Ľubovňa/Gr. kat. bl. Pavla Petra Gojdiča)

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach.

4:30

deaf

Ruženec (Ruženec svetla)

Modlitba ruženca svetla.

5:00

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

7:00

premier

Svätá omša

Priamy prenos z Prešova.

7:40

deaf

Ruženec (Slávnostný ruženec)

Modlitba slávnostného ruženca.

8:10

premier

Zabudnuté poklady (Poniky)

Slovensko je bohaté na architektonické a umelecké skvosty v podobe sakrálnych objektov. Prostredníctvom nášho nového dokumentárneho formátu, vám chceme niektoré takéto, často zabudnuté, alebo prehliadané poklady priblížiť.

8:25

premier:)

Ichtis - antivírus pre deti (Vírus chamtivosti)

Počítačové vírusy spôsobujú veľa škôd. A čo takto vírusy hnevu, závisti, nenávisti? Ako sa s nimi vysporiadať, to poradí deťom antivírus – rybka menom Ichtis.

8:40

premier:)

Biblia pre najmenších (Pozor začíname! )

Animované biblické pribehy Starého a Nového zákona.

8:55

Krátke správy

Informácie zo života Cirkvi doma i vo svete.

9:00

Týždeň s...(Farnosť: Stará Ľubovňa/Gr. kat. bl. Pavla Petra Gojdiča)

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach.

9:10

premier

Generálna audiencia

Priamy prenos zo stretnutia Svätého Otca s pútnikmi, ktorí prichádzajú navštíviť Večné mesto a prihovára sa im.

10:30

premier

Svätá omša z Košíc - Výročie konsekrácie

Priamy prenos z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva z Košíc.

11:35

Pápežské cesty (Program pápežskej cesty)

Program pápežskej cesty sa chystá pol až trištvrte roka. Vybraní ľudia z Vatikánu navštívia danú krajinu niekoľkokrát, komunikujú s miestnym nunciom a lokálnymi biskupmi. Na základe mnohých podkladov a informácii vzniká samotný program. Svätý Otec František vždy navštevuje aj periférie. Otázka pre nás je, čo nám má návšteva pápeža priniesť.

12:00

Anjel Pána

Záznam poludňajšej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:20

premier

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

12:40

deaf

Ruženec (Radostný ruženec)

Modlitba radostného ruženca.

13:15

STOPovanie

V ďalšej časti STOPovania budeme kráčať po Božích STOPách s hosťom, ktorý objavil vzácnu perlu v podobe príbehu života a smrti prvej slovenskej blahoslavenej laičky a mučeníčky Anky Kolesárovej. Svoj život zasvätil rozširovaniu povedomia a úcty k nej, ktoré vyvrcholili jej blahorečením. Božie STOPy a STOPky vo svojom živote nám odhalí kňaz Pavol Hudák.

13:50

Hudobné pódium (Poetica musica)

Záznam hudobných podujatí.

14:30

Pápež František prichádza (Pápežova farníčka)

Pracovala v Dome sv. Marty vo Vatikáne práve v čase, keď si na pápežský stolec sadol pápež František. V čom spočívala jej služba, aké to bolo bývať s pápežom a aký je pápež František v bežnom živote nám odhalí sr. Samuela Ševčíková v dokumente z cyklu krátkych dokumentárnych filmov Pápež František prichádza.

15:00

Hodina milosrdenstva

Záznam modlitby k Božiemu milosrdenstvu.

15:30

Ruženec z Lúrd

Modlitba svätého ruženca z Lúrd.

16:05

:)

GU100 (Futbal o dušu)

Gu100 a Verka sa tentokrát stali futbalovými hráčmi. Pre Gu100 je výhra tak veľmi dôležitá, že sa rozhodol pri hre podvádzať a tak pomôcť svojmu tímu. Je to ale dobré riešenie? Niekedy aj my musíme zápasiť s dobrom a zlom. Je na nás, čomu dáme prednosť.

16:25

:)

Tvorivo (Živelné tvorivo)

Živelné vydanie relácie Tvorivo prinesie koláč plný živlov, premenlivé počasie aj vybuchujúce sopky...

16:55

premier

Kresťania z Arabského polostrova

Dokument hovorí o katolíkoch žijúcich na Arabskom polostrove. Poukazuje tiež na ťažkosti bežného života prisťahovalcov, ktorí musia pracovať vo veľmi ťažkých podmienkach. Vo farských spoločenstvách nachádzajú útechu a oporu.

17:30

premier

Doma je doma (Príchuť sabatického roka)

Sabatický rok je termín, ktorý sa okrem prostredia Cirkvi postupne stáva známym aj vďaka používaniu v terminológii veľkých firiem či korporácií. Čo presne tento výraz znamená a čo môže takéto obdobie priniesť do života kresťana, nám prídu porozprávať kňazi, ktorí takýto rok už v bližšej, či dávnejšej minulosti absolvovali.

18:30

:)

Ichtis - antivírus pre deti (Vírus chamtivosti)

Počítačové vírusy spôsobujú veľa škôd. A čo takto vírusy hnevu, závisti, nenávisti? Ako sa s nimi vysporiadať, to poradí deťom antivírus – rybka menom Ichtis.

18:45

:)

Biblia pre najmenších (Pozor začíname!)

Animované biblické pribehy Starého a Nového zákona.

19:00

deaf

Ruženec (Bolestný ruženec)

Modlitba bolestného ruženca.

19:30

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

20:00

Katechéza (Podobenstvo o neúrodnom figovníku / Lk 13,6-9)

František Trstenský téma: Podobenstvá

20:15

Pápež František prichádza (Pápež je ideál jednoty Cirkvi)

Biskup Košickej eparchie, vladyka Cyril Vasiľ, v ďalšom dokumente z cyklu Pápež František prichádza hovorí o svojom pôsobení vo Vatikáne, o tom, kým je preňho pápež František, aký je jeho postoj k východným katolíckym cirkvám, ale aj o tom aký význam má pre Slovensko slávenie liturgie spolu s pápežom.

20:30

premier

Jeden na jedného (Pápežova exhortácia o mladých)

Pápež po Synode o mladých pripravil v roku 2019 novú exhortáciu s názvom „Kristus žije“. Čo je jej obsahom? Prečo ju Svätý Otec podpísal v Lorete? Čo mladým v dokumente odporúča?

20:50

premier

Fundamenty (Perfectae caritatis – Dekrét o obnove rehoľného života)

Uvažovanie nad dokumentami II. vatikánskeho koncilu.

21:50

Z javora (Gajdica)

Unikátny hudobný nástroj, ktorý je zapísaný v nehmotnom kultúrnom dedičstve Slovenska. Zahrať na ňom dnes dokáže menej než 10 Slovákov! Najstarším hráčom na gajdicu na Slovensku je Alexander Gernát z Krivian a najmladšou hráčkou jeho vnučka Antónia Mária Gernátová. V ďalšej časti relácie Z javora ich pôjdeme navštíviť.

22:25

U Nikodéma (Obnova cirkevných pamiatok)

Cirkevné pamiatky sú neprehliadnuteľnou súčasťou našej kultúry. Ako sa máme o ne starať, aby sme ich zachovali aj pre nasledujúce generácie?

23:40

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

  • Premiéra
  • Pre deti
  • Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen