TV program

18. týždeň

6:45

Mozaika v katedrále sv. Šebastiána v Bratislave

Katechéza a vysvetlenie symboliky mozaiky v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave. Na ploche 150 m² sú zobrazené dejiny spásy v skratke, od Narodenia Pána až po Vzkriesenie. Svetoznámy umelec Marko Rupnik s pätnásťčlennými tímom na stene vojenskej katedrály zobrazili velikánov viery od mučeníka sv. Šebastiána, cez sv. Cyrila, Metoda a Gorazda, až po súčasníkov bl. sestru Zdenku a bl. Jána Pavla II.

7:00

premier

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

Vysielanie je predovšetkým ako služba pre chorých a nepohyblivých.

8:05

Doma je doma z Banskej Bystrice (Za ruky!)

Popoludňajšia publicistika. Zdá sa vám, že jeden nápad nedokáže zmeniť svet? Skúsme to spoločne! Chyťme sa za ruky a bojujme za naše čisté srdce a vzťahy. Zahĺbme sa do tajov teológie tela a odhaľme možnosti, ktoré sú pre ľudí každého veku v tomto smere pripravené. Stačí len vykročiť!

9:05

Medzi nebom a zemou (Spisovateľ Peter Karpinský)

Publicistika Mariána Gavendu. Stretnutie so zaujímavým človekom a prechádzka dôležitými medzníkmi, ktoré v živote prešiel.

9:45

Putovanie kalváriami

Mapovanie kalvárií a krížových ciest na Slovensku.

10:00

Mozaika v katedrále sv. Šebastiána v Bratislave

Katechéza a vysvetlenie symboliky mozaiky v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave. Na ploche 150 m² sú zobrazené dejiny spásy v skratke, od Narodenia Pána až po Vzkriesenie. Svetoznámy umelec Marko Rupnik s pätnásťčlennými tímom na stene vojenskej katedrály zobrazili velikánov viery od mučeníka sv. Šebastiána, cez sv. Cyrila, Metoda a Gorazda, až po súčasníkov bl. sestru Zdenku a bl. Jána Pavla II.

10:10

premier

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

10:20

Aktuálne s kardinálom Tomkom (Slovenskí svätí a blahoslavení)

Vyjadrenia významných osobností k rôznym udalostiam spoločenského i cirkevného života.

10:35

U Pavla (Ohlasovanie evanjelia)

Diskusná relácia o spoločenských problémoch.

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

Nedeľná modlitba Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:15

premier

Ruženec (Radostný ruženec)

Modlitba posvätného ruženca.

12:50

Doma je doma (Vplyv ekonomickýh hodnôt na formovanie osobnosti človeka)

Popoludňajšia publicistika. Sme svedkami doby, kedy sa ekonomická hodnota stáva cieľom a nie prostriedkom k finálnej hodnote. Politika, ekonomika, kultúra a sociálny život sú celostnou výpoveďou o ľudskom angažovaní a jestvovaní na zemi. Keď sa preženie, zabudne alebo zneužije niektorý z aspektov, potom trpí život a zmysel života sa relativizuje.

13:50

Prehľad katolíckych periodík

Prehľad katolíckych periodík na Slovensku.

13:55

Vatikánsky magazín

Spravodajský súhrn z Vatikánu.

14:30

Festrom

V kontexte súčasnej rómskej problematiky, rómskeho „boomu“ zobrazovania kultúry, často ako fotografického safari sa objavujú projekty, ktorých je naozaj veľa. Od tých vysoko podporovaných, ktoré dotuje Európska únia, po malé, neviditeľné projekty lokálneho charakteru. No všetky majú spoločný charakter a peniaze často utekajú mimo reálnej pomoci alebo zmeny k lepšiemu. Kdesi mimo tohto prúdu, takmer nepozorovane sa objavuje „dobrá zvesť“, ktorá sa ako rieka valí cez východné Slovensko v rómskych osadách. Sú to osobité príbehy Rómov dotknutých Božím Slovom, ktorí svojim životom svedčia o zmene.

15:00

premier

Božie milosrdenstvo

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:15

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

15:30

Ruženec z Lúrd (Bolestný ruženec)

Záznam modlitby ruženca z Lúrd.

16:05

Univerzita tretieho veku (Autor: Ľubomíra Cehuľová; téma: Úlohy seniorov podľa nových cirkevných dokumentov I)

16:45

Katechéza (Autor: Jozef Luscoň SDB; téma: Verím v Boha: Dedičný hriech)

K hlbšiemu prežívaniu viery patrí aj poznanie kresťanských právd a morálky. Aj my chceme prispieť tým, že sa vám pokúsime objasniť niektoré dôležité otázky.

17:00

Animované biblické príbehy (20) (Ježiš žije!)

Veľkej radosti a nádejám je koniec – Ježiš zomrel na kríži. Smútok a beznádej učeníkov však náhle vystrieda neutíchajúca radosť, láska a nadšenie, keď uvidia vzkrieseného Majstra. Aj keď s nimi neostane dlho, majú jeho sľub. Bude s nimi, kým budú plniť poslanie, ktoré im dal. A jedného dňa sa vráti. Nechajte sa vtiahnuť do deja príbehu Veľkej noci, kedy sa udial ten najväčší zázrak v dejinách sveta! Príbeh, plný emócií, uchváti nielen deti, ale aj ich rodičov a starých rodičov.

17:30

premier

V tieni času

Rekonštrukcia politického väzňa a pilota, Emila Šveca, ktorý celé desaťročia odolával spravodajskej hre ŠtB.

18:30

premier

Rozprávočka (Čo meno, to svätý)

Životy svätých v krátkych animovaných príbehov.

18:40

Ruženec z Lúrd (Slávnostný ruženec)

Záznam modlitby ruženca z Lúrd.

19:10

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

19:30

Luxáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

20:00

premier

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

20:25

premier

EFFETA ((Lk 24, 13 - 35))

S hosťom budeme otvárať nedeľné evanjelium a zároveň otvárať naše vnútro na lepšie pochopenie.

20:55

Doma je doma z Prešova (Sedembolestná v umení)

Popoludňajšia publicistika. Hostia prvomájovej relácie otvoria mariánsky mesiac rôznymi formami umenia, v ktorých jedinečným spôsobom vyjadrujú svoju úctu k Božej Matke. V svetovej premiére ponúkneme klip z dielne JoyMotion k pesničke Sedembolestná od skupiny The Wind. A ikonu Sedembolestnej patrónky Slovenska predstaví rímskokatolícky ikonopisec pán Jakub Halčák z Prešova.

21:55

premier

Svätý Peter (1) (Film)

Písal sa rok 33 a v Jeruzaleme sa odohrávali udalosti spojené s Ježišom z Nazareta. Peter bol jeho najvernejší učeník, no v kritickom momente zlyhal. Ťaží ho to, ale musí sa ujať úlohy viesť a budovať rastúcu Cirkev. Po obrátení Pavla pochopí, že zvesť o Ježišovi je určená všetkým. Pavol ju hlásal až v Ríme a toto mesto teraz volá aj starého Petra. Po príchode zistí, že veriaci sú nejednotní a Pavol je uväznený. Peter sa usiluje o jeho oslobodenie. Vidí, ako sa obráti Riman Kornélius, ktorého syn Perzius kresťanov nenávidí. Pavol prosí Petra, aby predovšetkým zjednotil rozdelených veriacich. Keď ich Nero začne kruto prenasledovať, Peter odvážne posilňuje jednotu komunity a obetou života dosvedčí vieru.

23:00

Záver vysielania

  • Premiéra
  • Pre deti
  • Pre nepočujúcich
Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen