TV program

18. týždeň

0:01

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

0:25

Semienka nádeje (Homília v Šaštíne)

Svätý Otec František nás počas homílie na svätej omši v Šaštíne okrem iného vyzval, aby sme sa nezastavili, lebo ´keď sa Cirkev zastaví, ochorie´. Zároveň ukázal na Pannu Máriu, ktorá po obdržaní prisľúbenia , že bude Božou Matkou, neostáva adorovať sama seba, ale vydáva sa na cestu. K slovám kázne pápeža Františka sa vrátime s dvoma vzácnymi hosťami, Mons. Stanislavom Zvolenským a arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, SJ.

1:25

vKontexte

V relácii ponúkneme na základe odhaľovania omylov v myslení a konaní ľudí dneška orientáciu v hodnotách, ktoré nie sú závislé na zmenách času.

2:10

V škole Ducha (Sviatosť manželstva)

Duchovná obnova s donom Jozefom Luscoňom, SDB nakrútená v Kúpeľoch Nimnica.

2:40

Zabudnuté poklady (Kostol sv. Egídia v Iliji)

Ozdobou kostolíka v Iliji, neďaleko Banskej Štiavnice, je neskororománsky kamenný portál. Vo svojej kategórii je považovaný za najkrajší na Slovensku a podobný môžeme nájsť až v benediktínskom opátstve v maďarskom Jáku. Okrem toho, že je portál výzdobou asymetrický, obsahuje aj normanské prvky. Návštevník sa niekedy neubráni dojmu, že kostolík do svojho portálu jednoducho nedorástol.

3:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

3:15

Doma je doma (Chodíme spolu, ale čo ďalej?)

Láska a vzťah, ktorý bude základom manželstva na celý život - po tom túžia mnohí mladí ľudia už od dospievania. Ako sa ale zorientovať v spleti snov a túžob, aké miesto má mať vo vzťahu Boh či ako pri rozhodnovaní sa pre manželstvo neprehliadnuť varovné signály? O týchto témach budú v relácii Doma je doma hovoriť organizátori Púte zaľúbených: saleziánsky kňaz Milan Janák, Michal Trenčanský a Mária Hušková a verbista Ján Štefanec, ktorý na základe svojich skúseností s pastoráciou snúbencov založil YouTube kanál Ako si nezobrať teľa.

4:00

12

Na ceste v rodine

K zraneniam medzi manželmi dochádza, ak sa voči sebe správajú neláskavo a kritika prevláda nad povzbudením. V štvrtej časti prinášame povzbudenie a svedectvo aj o tom, akú silu má manželské odpustenie. Moderuje Zuzana Chanasová, hostia Gabika a Peter Štupákovci.

4:30

deaf

Ruženec (Slávnostný ruženec)

Modlitba slávnostného ruženca.

5:00

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

7:00

premier

Svätá omša

Priamy prenos z kaplnky TV LUX.

7:40

deaf

Ruženec (Radostný ruženec)

Modlitba radostného ruženca.

8:10

premier

Týždeň s...Farnosť: Priechod

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach.

8:30

premier

Fara v meste

Od minulej série prešli dva roky. Farár Alexander Stránsky oslavuje už desať rokov od kňazskej vysviacky a pripravuje sa celebrovať výročnú omšu. Sebastián sa presťahoval do bytu - a nebýva tam sám. Život s dcérou prináša mnohé nepredvídateľné výzvy. Náhodné stretnutie farára so Sebastiánom po rokoch vyústi v nové dobrodružstvo. Je možné odpustiť rodičom? A ako sa vysporiadajú rodičia s problémami svojich detí?

8:55

:)

Tvorivo (Tvorivo s farbami)

Aký by to bol svet bez farieb? Všetky kvety by boli rovnaké, po búrke by nevznikla dúha a maliari by nemali čím maľovať... Poďakujme za farby pri výrobe domácej farebnej plastelíny, pri tvorivej hre s farbičkami, aj pri farebných kuchynských hókusoch pokusoch.

9:20

Iba škola (ZŠ a MŠ v Trstenej)

V ďalšej časti navštívime cirkevnú školu v rodisku známeho slovenského spisovateľa Rudolfa Dilonga. Základná škola s materskou školou v Trstenej nám znova potvrdila, že cirkevné školy nie sú iba obyčajnými školami. Poďte ju teda spoločne s našou kamerou navštíviť.

9:40

Semienka nádeje (Homília v Šaštíne)

Svätý Otec František nás počas homílie na svätej omši v Šaštíne okrem iného vyzval, aby sme sa nezastavili, lebo ´keď sa Cirkev zastaví, ochorie´. Zároveň ukázal na Pannu Máriu, ktorá po obdržaní prisľúbenia , že bude Božou Matkou, neostáva adorovať sama seba, ale vydáva sa na cestu. K slovám kázne pápeža Františka sa vrátime s dvoma vzácnymi hosťami, Mons. Stanislavom Zvolenským a arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, SJ.

10:40

vKontexte (Synodálne rozlišovanie- Peter a Kornélius)

Kto rozlišuje pri synodálnom komunitnom cirkevnom rozlišovaní? Sú to bežní veriaci, kňazi, biskupi, pápež? Otec Juraj Vittek v najbližšej relácii vKontexte vysvetlí, že na komunitnom rozlišovaní majú účasť v rozličnej miere a rozličným spôsobom všetci členovia Cirkvi.

11:10

Medzi nebom a zemou

Publicistika Mariána Gavendu s hosťami o rôznych témach.

11:50

Týždeň s...Farnosť: Priechod

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach.

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

Záznam poludňajšej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:20

premier

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

12:40

deaf

Ruženec (Bolestný ruženec)

Modlitba bolestného ruženca.

13:15

Na tónoch vďačnosti

V relácii Na tónoch vďačnosti chceme zahrať a zaspomínať si na tých, ktorí slávia životné jubileum, alebo tých, ktorým chceme prejaviť vďaku za ich pomoc a príklad.

14:00

premier

Kulmenie (Sagrada Familia)

Známa, nedostavaná bazilika architekta Antonia Gaudího budí pozornosť nielen monumentálnosťou stavby. Oveľa zaujímavejšie je jej duchovné posolstvo. Viac v ďalšej časti relácie Kulmenie tento raz s Palim Dankom.

14:20

premier

V škole Ducha (Moja misia)

Duchovná obnova s dp. Ivanom Kňaze, nakrútená v Kúpeľoch Nimnica.

15:00

premier

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

15:30

premier

Ruženec z Lúrd

Modlitba svätého ruženca z Lúrd.

16:05

12

Láska a rodičovstvo (Láskyplné odovzdanie)

Cvičenie sa v sebaovládaní aj v sexuálnej rovine ti pripomína, že tvoj manželský partner, tvoja manželka, nie je objektom sexuálnej rozkoše a pomáha ti hľadať iné formy rozvíjania vášho vzťahu v čase, keď sa nemôžete spájať intímne.

16:20

Desať Božích (2)

10 prikázaní, 10 ľudí, 10 dielov minisérie príbehov ľudí o tom, že Boh je živý v životoch ľudí a zároveň pozvánkou pre divákov spoznať Boha iným spôsobom aj prostredníctvom ich osobného svedectva.

17:00

Fara v meste

Od minulej série prešli dva roky. Farár Alexander Stránsky oslavuje už desať rokov od kňazskej vysviacky a pripravuje sa celebrovať výročnú omšu. Sebastián sa presťahoval do bytu - a nebýva tam sám. Život s dcérou prináša mnohé nepredvídateľné výzvy. Náhodné stretnutie farára so Sebastiánom po rokoch vyústi v nové dobrodružstvo. Je možné odpustiť rodičom? A ako sa vysporiadajú rodičia s problémami svojich detí?

17:30

Doma je doma (Odkazy Púštnych otcov)

Kam siahajú korene Púštnych otcov? A čo o nich vlastne doposiaľ vieme? Benediktín Ján Dolný a žurnalistka Zuzana Vandáková nás prevedú spiritualitou a bohatstvom myšlienok týchto vzácnych osobností, ktoré nám môžu byť veľkou oporou a inšpiráciou do dnešných dní.

18:20

premier:)

TV LUX deťom (Animované biblické príbehy Nového zákona: Nebeské kráľovstvo)

Vysielanie pre najmenších - rozprávky, kresťanské pesničky, modlitbičky a iné hodnotné videá.

19:00

deaf

Ruženec (Ruženec svetla)

Modlitba ruženca svetla.

19:30

premier

Svätá omša s adoráciou

Priamy prenos z kaplnky TV LUX.

20:15

premier

Krátke správy

Informácie zo života Cirkvi doma i vo svete.

20:30

premier

V Samárii pri studni (Farnosť priateľská k rodine)

Rodiny na Slovensku poznajú zariadenia priateľské k rodine. Reštaurácie, hotely, dovolenky "family friendly". Ale málo známy je pojem "Farnosť priateľská k rodine ". Odkiaľ sa zobral tento program pre rodiny? Aké témy, aktivity vysvetľujú Boží plán pre rodiny v tomto projekte? Má byť rodina prioritou pre farnosť pri novej evanjelizácii? Diskutovať o tejto téme budeme naživo V Samárii pri studni. Moderuje Alfonz Juck.

21:50

premier

A teraz čo? (Prečo je v živote dôležitý humor?)

Prečo má mať kresťan zmysel pre humor? Lebo aj náš Boh má zmysel pre humor... Stvoril celý nekonečný vesmír, pre človeka vybral našu malú modrú planétu. Stvoril nás „na svoj obraz“... A akoby to nestačilo, stvoril nás ako muža a ženu :)

22:00

Moja misia - magazín (Ruth Tolarovičová, OSU)

Aj vo veľkomeste akým je Londýn sa dá pomáhať ľuďom v misijnej službe. O práci s mládežou na školách, duchovnom vedení či službe bezdomovcom v Anglicku porozpráva sestra Ruth. Jej každodenná misia však pokračuje aj na Slovensku pred tabuľami na Spojenej škole sv. Uršule v Bratislave.

22:35

Trp, mlč, modli sa

Blahoslavená Alfonza Mária Eppingerová si želala, aby sa na ňu po smrti úplne zabudlo, aby sa nehovorilo o nej, ale len o Ježišovi Kristovi. Svet si ju začal všímať až v roku 2018, kedy ju Cirkev vo francúzskom Štrasburgu blahorečila.

23:30

Zabudnuté poklady (Kostol sv. Egídia v Iliji)

Ozdobou kostolíka v Iliji, neďaleko Banskej Štiavnice, je neskororománsky kamenný portál. Vo svojej kategórii je považovaný za najkrajší na Slovensku a podobný môžeme nájsť až v benediktínskom opátstve v maďarskom Jáku. Okrem toho, že je portál výzdobou asymetrický, obsahuje aj normanské prvky. Návštevník sa niekedy neubráni dojmu, že kostolík do svojho portálu jednoducho nedorástol.

23:40

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

  • Premiéra
  • Pre deti
  • Pre nepočujúcich
Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen