TV program

23. týždeň

6:45

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

7:00

premier

Svätá omša

Vysielanie je predovšetkým ako služba pre chorých a nepohyblivých.

7:30

premier

Ruženec (Ruženec svetla)

Modlitba posvätného ruženca.

8:05

Posolstvo zo Soufanieh: Príbeh sýrskej vizionárky Myrny Nazzour

V roku 1982, šesť mesiacov po svadbe, sa 18 ročnej neveste Myrne prihodila neobyčajná vec. Po dôkladnom vyšetrení sa ukázala ako nadprirodzená a zmenila životy mnohých ľudí. Vytekanie oleja z rúk mladej Myrny bolo prvým znamením a predzvesťou veľkých udalostí... Do malého domu Mirny prúdili davy ľudí. Kresťania spolu s moslimami zotrvávali na modlitbách a boli svedkami neobyčajných posolstiev. Ikona Kazanskej Panny Márie začala roniť olej a nasledovalo stretnutie s presvätou Bohorodičkou a Ježišom Kristom. Počas spoločného slávenia Veľkej noci katolíkmi aj pravoslávnymi sa na tele Myrny objavili rany umučenia Krista (stigmy). Aký je odkaz týchto neobyčajných udalostí a posolstiev, ktoré sa odohrávajú v malej štvrti Soufanieh? Dokumentárny film prináša svedectvo priamych účastníkov týchto udalostí a zároveň je jedným z mnohých svedectiev potvrdzujúcich existenciu Boha.

9:05

Peter medzi nami

Katechézy pápežov.

9:30

Matkine slzy

Dokument o milostivom obraze Panny Márie Trnavskej.

10:00

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

10:10

premier

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

10:30

Medzi nebom a zemou (Milka Pagáčová)

Katolícke hnutie – Communione e liberazione – Spoločenstvo a oslobodenie – sa snaží odpovedať na výzvy moderného sveta sprítomňovaním v bežnom prostredí nášho života. S členkou tohto hnutia Milkou Pagáčovou sa Marian Gavenda rozpráva o vzniku tohto hnutia, jeho zakladateľovi, hlavných myšlienkach, výzvach a pôsobení na Slovensku.

11:15

Vatikánsky magazín

Spravodajský súhrn z Vatikánu.

11:40

Môj názor

Vyjadrenia významných osobností k rôznym udalostiam spoločenského i cirkevného života.

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

Nedeľná modlitba Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:15

premier

Ruženec (Radostný ruženec)

Modlitba posvätného ruženca.

12:50

Doma je doma z Prešova (Náhradné rodičovstvo)

Popoludňajšia publicistika.

13:50

Hudobné pódium

Hudba v jej najrozličnejších podobách znie na koncertných pódiách. Hudobné pódium TV LUX nás prostredníctvom kamier a mikrofónov na tieto miesta pódia zavedie.

14:35

Správy zo Svätej zeme

Udalosti zo Svätej zeme, informácie o živote miestnych kresťanských komunít, spravodajstvo z miest spojených so životom Ježiša Krista.

15:00

Božie milosrdenstvo

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:15

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

15:30

premier

Ruženec z Lúrd (Bolestný ruženec)

Priamy prenos z modlitby ruženca z Lúrd.

16:05

Slovo Božie podľa Jána (3)

Súvislosti a významy zjavených právd novozákonného posolstva v evanjeliu podľa Jána, objasňované biblistami Katolíckeho biblického diela.

16:35

Spojení oceánom

Pánove cesty sú nevyspitateľné a život Paľa Čekana je toho dôkazom. Jeho postupné objavovanie živej viery cez životné skúsenosti, stretnutia s výnimočnými ľuďmi a cez náhle životné rozhodnutia je napínavým dobrodružstvom života s Bohom. Na Islande vyštudoval biochémiu a dnes pôsobí ako asistent na jednom z najznámenjších inštitútov biomedicínskeho výskumu na Rockefellerovej univerzite.

17:05

Klbko (Peter)

Katka sa vybrala na púť po stopách prvých dvanástich apoštolov. Aby sa jej kamarát Klbko u otca Mariána nenudil, posiela mu z ciest záhadné predmety... tým dnešným je kľúč.

17:30

premier

Doma je doma (KanaDAR)

Popoludňajšia publicistika. Kanada ako ju (ne)poznáte s Palim Dankom a jeho pestrými hosťami.

18:30

premier

Rozprávočka (Ovce: Guľovačka)

Animovaný seriál pre deti, ktorý poučným spôsobom vysvetľuje výhody a úskalia internetu.

18:40

Ruženec z Lúrd (Slávnostný ruženec)

Záznam modlitby ruženca z Lúrd.

19:10

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

19:30

premier

Bez hraníc: Misionár kameramanom

V čase, keď cirkev hľadela na pohybujúce sa obrázky skôr skepticky a vtedajšie kiná sa považovali za hriešne miesta, boli to predovšetkým rehole misionárov, ktoré vo filme videli nové výzvy, ktoré toto médium prinášalo.

20:00

premier

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

20:15

premier

O pôsobení diabla (6)

Záznam zo seminára pátra Eliasa Vellu v Trenčíne.

21:15

premier

Áno, beriem: Kľúč k šťastnému manželstvu (6) (Svadba - viac než len rodinná oslava?)

Cyklus 12-tich krátkych dokumentov Áno, beriem: Kľúč k šťastnému manželstvu je adresovaný tým, ktorí plánujú uzavrieť manželstvo v Katolíckej cirkvi, ale aj manželom, ktorí chcú v tomto zväzku vytrvať celý život. Svoje skúsenosti a rady prezentuje vyše 30 odborníkov z 5 kontinentov. Ich poznatky pokrývajú oblasť psychológie, psychiatrie, gynekológie, teológie, kánonického práva a manželskej etiky. Manželské a snúbenecké páry dopĺňajú komentáre odborníkov svojími názormi.

21:25

Moja misia - Cesta z pralesa (Ekvádor)

Misionárska legenda - Ján Šutka, 50 rokov pracuje medzi indiánmi Shuar v ekvádorskom pralese.

21:55

Doma je doma (Po stopách sv. Vincenta de Paul)

Popoludňajšia publicistika. Sv. Vincent de Paul bol francúzsky rímskokatolícky kňaz, rehoľník. Už od malička mal zmysel pre chudobných a kde mohol, tam ich obdaroval. V dospelosti založil Misijnú spoločnosť sv. Vincenta de Paul (známu pod názvami vincentíni či lazaristi), ktorá sa venuje pastoračnej a charitatívnej činnosti. Svätý Vincent sa rozhodol vydať cestou k Bohu cez službu človeku. Svojím príkladným životom inšpiroval a i v súčasnosti inšpiruje mnohých mladých ľudí, ktorí s túžbou slúžiť najmä chudobným dobrovoľne vstupujú do misijnej spoločnosti. O zasvätenom živote "vincentínov" sa dozviete viac v relácii Doma je doma.

22:50

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

23:00

Záver vysielania

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo