TV program

36. týždeň
  • Premiéra
  • Pre deti
  • Pre nepočujúcich

0:03

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

0:15

Doma je doma (Na pustom mieste)

Bratia bosí karmelitáni z Kláštora v Lorinčíku organizujú pre ľudí pustovnícke víkendy. V ďalšej časti relácie Doma je doma nám o nich porozprávajú, ale dozvieme sa aj to, aký význam má stíšenie sa, odpútanie sa od sveta i to, ako hľadať ticho. Moderuje Alžbeta Živčáková.

1:10

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

1:15

Na tónoch vďačnosti

V novej relácii Na tónoch vďačnosti chceme zahrať a zaspomínať si na tých, ktorí slávia životné jubileum, alebo tých, ktorým chceme prejaviť vďaku za ich pomoc a príklad.

1:45

Večera u Slováka (23. nedeľa v Cezročnom období)

Diskusná relácia nad nedeľným evanjeliom.

2:16

Boh k tebe hovorí

Osobné svedectvá rôznych ľudí o tom, čo pre nich znamená Božie slovo, ako im pomáha v ich každodennom živote viery, ako ich inšpiruje v ich povolaní a v umeleckej tvorbe.

2:20

Katechéza / Blahoslavenstvá

prof. František Trstenský

2:35

Jeden na jedného (Ochrana života a ľudské práva)

Analýza aktuálnych udalostí v spoločenskom, politickom a cirkevnom živote.

3:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

3:20

Medzi nebom a zemou

Od paleontológa prof. Petra Holeca sa dozvieme, kedy okolo nášho domu plávali žraloky, kedy sa v našej záhrade pásli slony či nosorožce. Ale aj to, že evolúcia je Božie pôsobenie v čase a príroda je otvorená kniha, cez ktorú k nám hovorí Boh.

4:00

Spojení oceánom

V ďalšej časti relácie Spojení oceánom nám svoj životný príbeh a cestu za oceán predstaví Dáša Mazáková. Kráčajúc ulicami mesta Mississauga, kde žije najväčšia komunita Slovákov v Kanade, nám prezradí kedy a prečo odišla, aké to je ísť do zahraničia bez znalosti cudzieho jazyka, priblíži nám svoju rodinu, svoj život v Kanade a povie nám i to, ako ju práve viera a slovenský kostol podržali aj v ťažších chvíľach. Moderuje Jana Zibalová.

4:30

deaf

Ruženec / Slávnostný ruženec.

Modlitba slávnostného ruženca.

5:00

Biblia (5)

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

7:00

deaf

Ruženec / Radostný ruženec.

Modlitba radostného ruženca.

7:35

Týždeň s ... (Farnosť Nižný Tvarožec)

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach.

7:45

Zabudnuté poklady

Slovensko je bohaté na architektonické a umelecké skvosty v podobe sakrálnych objektov. Prostredníctvom nášho nového dokumentárneho formátu, vám chceme niektoré takéto, často zabudnuté, alebo prehliadané poklady priblížiť.

8:00

Viera do vrecka (Dôvera Bohu otvára nebo)

Čo znamená naozaj dôverovať Bohu? O tom, ako nás Boh vedie k viere dospelého človeka, porozpráva v ďalšom vydaní relácie známy karmelitán páter Vojtěch Kodet.

8:25

:)

Brat František / Sviatosť birmovania

Brat František nám predstaví sviatosť birmovania, ako sa slávi a ako sa máme na jej prijatie správne pripraviť. Pomôže nám pochopiť, aké veľké milosti nám Boh dáva cez túto mimoriadnu sviatosť.

9:05

Nástroj milosrdenstva - Matka Mária Eppingerová

Keď sa v roku 1814 Alžbeta Eppingerová narodila chudobným roľníckym rodičom, nikto netušil, že raz založí rehoľu, ktorá sa rozšíri do celého sveta. Film sa na pôvodných miestach snaží vykresliť najdôležitejšie úseky jej života.

9:40

A teraz čo? (AKO SPOZNÁM, ŽE VO MNE PÔSOBÍ DUCH SVÄTÝ?)

Veľakrát počúvam, že ten a ten človek je naplnený Duchom Svätým, alebo že toto že nejaká myšlienka bola od Ducha Svätého. Ako to mám rozpoznať, či som si to len ja nedomyslel alebo či vo mne naozaj pôsobil Duch Svätý? Odpovede na tieto otázky hľadá dp. Ján Buc.

9:48

Slovo v obraze / Anton

Maliar inšpirovaný Svätým Písmom, kontemplatívna sestra a jej čistá poézia, zamyslenia benediktínskeho mnícha zo Sampora... Ich objavovanie kresťanských mystérií liturgického roka sa chce stať modlitbou v každom divákovi.

10:00

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

10:20

Zambia - misionári na ceste

Otec Francis, otec Mathias a otec Kennedy sú spolubratia kňazi na misijnej stanici v Manse, Zambii. Vďaka tomu, že sú veľmi odlišní, môžu svoje dary a schopnosti venovať službe miestnym ľuďom.

10:55

Sedem svätých

Časozberný audiovizuálny dokument o vzniku, inštalácii a posviacke sôch siedmich svätých z dielne manželov Loviškovcov v Starej Bystrici.

11:35

Požehnanie

Film hovorí o požehnaní, ktoré zažívajú miestni obyvatelia Turkany (severozápadná časť Kene) vďaka rôznorodej práci diecézy Lodwar. Dobrá novina sa dlhoročnou spoluprácou s touto diecézou stala súčasťou mnohých životných príbehov.

12:00

Anjel Pána

Záznam z poludňajšej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:20

Loretánske litánie

Záznam modlitby z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

12:40

deaf

Ruženec / Bolestný ruženec.

Modlitba bolestného ruženca.

13:15

Večera u Slováka (23. nedeľa v Cezročnom období)

Diskusná relácia nad nedeľným evanjeliom.

13:50

Hniezdne - 200 rokov Kostola sv. Bartolomeja

Krátky medailón o dvojstom výročí Kostola sv. Bartolomeja v Hniezdnom.

14:10

premier

Akatist

Mariánska modlitba gréckokatolíckej cirkvi.

15:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

15:30

premier

LUXáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

16:00

premier

Fatimská sobota

Priamy prenos z Národnej baziliky v Šaštíne.

18:00

Svätá Jana z Arku - Pod vlajkou viery

Žena odvahy a vernosti. Svätá Jana z Arku, hrá dôležitú úlohu v dejinách Francúzska. Mladé dievča na čele kráľovskej armády odhodlane nasleduje Boží hlas. Je príbehom veľkej lásky k národu, ktorá však nikdy neprekoná jej oddanosť a lásku k Bohu.

18:55

deaf

Ruženec / Ruženec svetla.

Modlitba ruženca svetla.

19:20

:)

Brat František / Sviatosť birmovania

Brat František nám predstaví sviatosť birmovania, ako sa slávi a ako sa máme na jej prijatie správne pripraviť. Pomôže nám pochopiť, aké veľké milosti nám Boh dáva cez túto mimoriadnu sviatosť.

20:00

premier

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

20:30

deafpremier12

Cristiada - Na väčšiu česť a slávu

Píše sa rok 1927, už niekoľko mesiacov zúri mexická relovúcia. Vláda prenasleduje kresťanov. Skupina ľudí sa rozhodne riskovať svoje životy za vieru. Film Cristiada je skutočným príbehom boja za náboženskú slobodu v 20-tych rokoch v Mexiku.

22:50

vKontexte (Marián Gavenda: Je možná spása bez Krista?)

Je pravdou, že každý má právo na svoju pravdu? Je Ježiš Kristus jediný Vykupiteľ a cesta k Otcovi pre všetkých ľudí tejto Zeme? Je možné viesť ekumenický dialóg aj s predstaviteľmi budhizmu, hinduizmu či iných náboženstiev? Toto sú horúce témy, na ktoré hľadáme odpoveď v tejto časti relácii vKontexte.

23:20

Medzi nebom a zemou

Publicistika Mariána Gavendu s hosťami o rôznych témach.

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen