TV program

14. týždeň

0:05

Krátke správy

Informácie zo života Cirkvi doma i vo svete.

0:25

U Nikodéma (Symbolika veľkonočného trojdnia)

Obrady veľkonočného trojdnia sú bohaté na symboly. Ich poznanie môže veriacim pomôcť intenzívne prežívať veľkonočnú liturgiu. Západný a východný obrad majú svoje špecifiká, ktoré sa v slovenskom prostredí prirodzene prelínajú a dopĺňajú. Hostia Jozef Dronzek - farár v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove, Michal Hospodár - Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU v Prešove.

1:20

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

1:25

Správy zo Svätej zeme

Udalosti zo Svätej zeme, informácie o živote miestnych kresťanských komunít, spravodajstvo z miest spojených so životom Ježiša Krista.

1:45

Spojení vierou

Noemi Kovaľská len vďaka viere a adorácii prežila mnohé ťažké situácie počas jej pobytu v Taliansku. Bola prítomná aj v modliacom sa dave na Námestí sv. Petra vo Vatikáne vo chvíľach, kedy Svätý Otec Ján Pavol II. zomieral. Svoje spomienky priblíži v relácii Spojení vierou.

2:20

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

2:30

LUXáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

3:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

3:20

Doma je doma (Pôst v umení - umenie v pôste)

Pôst nás každý rok nanovo pozýva „zatiahnuť na hlbinu“ nášho života. Utrpenie, o ktorom intenzívne meditujeme práve počas pôstneho obdobia, sa dá v umení vizualizovať rôzne, dnes vám predstavíme sochárske umenie cez umelecké krížové cesty a kríže v podaní umeleckého kováčstva. Pozveme vás do ZŠ s MŠ v Podolínci – Viera/Umenie/Remeslo/Ekológia – prezentácia obrazov pre žiakov v zmysle edukácie.

4:15

Týždeň s...

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach.

4:30

deaf

Ruženec (Bolestný ruženec)

Modlitba bolestného ruženca.

5:00

Biblia (9)

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

7:00

deaf

Ruženec (Ruženec svetla)

Modlitba ruženca svetla.

7:30

Vaticano

Spravodajsko-publicistická relácia o dianí nielen vo Vatikáne. Mapuje aktuality zo života Cirkvi a prostredníctvom reportáží a rozhovorov prináša zaujímavý pohľad na udalosti zo sveta kresťanstva za hranicami všedných dní.

8:00

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

8:05

A teraz čo?

Stále sa spovedám dokola z tých istých hriechov. Nie je to zbytočné?

8:15

Jeden na jedného (Veľká noc a my)

Misionár v Jakutsku, ktorý tentoraz slávi veľkonočné sviatky na Slovensku. Prečo je evanjelium aj v týchto dňoch dôležité? Ako prežívať tieto sviatky aj po problémoch pandémie? A ako sa dať k dispozícii počas slávenia veľkonočného trojdnia?

8:30

:)

Animované biblické príbehy Nového zákona (Mesiáš prichádza)

Počas posledných dní Ježišovho života sa jeho učeníci snažia pochopiť, aké poslanie má Ježiš na zemi. Sú zaslepení svojimi predstavami o Mesiášovi, ktoré ich vedú k presvedčeniu, že Ježiš ich vyslobodí spod rímskej nadvlády.

9:00

deaf

Posvätné miesta kresťanskej viery (Getsemanská záhrada)

Na úpätí Olivovej hory leží Getsemanská záhrada. Nachádzajú sa tu prastaré olivovníky, ktorých predkovia boli svedkami Ježišovej modlitby pred jeho umučením.

9:30

premier

Svätá omša z Vatikánu

Priamy prenos svätej omše svätenia olejov.

11:00

Krátke správy

Informácie zo života Cirkvi doma i vo svete.

11:20

12

Sýria - uprostred popola

Keď sa pozeráme na zábery vojnou zničenej Sýrie, nevieme si predstaviť, že by v nej niekto chcel žiť. Ale ľudia sa do zničených dedín predsa vracajú.

12:00

Anjel Pána

Záznam poludňajšej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:30

deaf

Ruženec (Bolestný ruženec)

Modlitba bolestného ruženca.

13:05

Pôstne kázne kardinála R. Cantalamessu, OFMCap

Záznam kázni na Pôstne obdobie, ktoré prednesie kazateľ pápežskej domácnosti kard. Raniero Cantalamessa, OFMCap. na tému Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkvám.áznam kázni na Pôstne obdobie, ktoré prednesie ka

14:00

premier

Akvinas

Dominikán páter Akvinas Gabura. Do Božej vôle sa s dôverou odovzdával, aj keď ho v roku 1952 odsúdili na doživotie... Páter Akvinas je známy aj ako tajný apoštol Bratislavy, či ako otec slovenských dominikánov.

14:30

Správy zo Svätej zeme

Udalosti zo Svätej zeme, informácie o živote miestnych kresťanských komunít, spravodajstvo z miest spojených so životom Ježiša Krista.

15:00

premier

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:30

premier

Ruženec z Lúrd

Modlitba svätého ruženca z Lúrd.

16:05

Krížová cesta prešovskou Kalváriou

Jezuita Vincent Petrík napísal zamyslenia ku krížovej ceste, ktorá sa tiahne známou prešovskou Kalváriou. Jej jedinečnosť spočíva v tom, že si na Ježišovej ceste utrpenia všíma aj iné momenty a nekončí jeho uložením v hrobe, ale odchodom k Otcovi.

16:50

Zabudnuté poklady (Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove)

Gotický stavebný štýl je zväčša spájaný s pevným, ale pre niekoho možno chladným kameňom. O tom, že gotika môže byť aj drevená, sa poďte s nami presvedčiť kúsok od Bardejova, do Kostola sv. Františka Asisského v Hervartove. A o tom, že to nie je len taký obyčajný kostol, svedčí aj fakt, že bol v roku 2008 zapísaný s ďalšími 7 drevenými kostolmi Karpatského oblúka do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

17:00

Tajomstvo Kristovej tváre

Dokument Tajomstvo Kristovej tváre, ponúka komplexné spracovanie všetkých dostupných informácii o relikviách spojených s tvárou Ježiša Krista.

18:00

premier

Svätá omša z Bratislavy

Priamy prenos svätej omše na pamiatku Pánovej večere z Katedrály sv. Martina v Bratislave

19:30

deaf

Krížová cesta z Jeruzalema

Spolu s otcom Petrom si môžeme prejsť všetky zastavenia krížovej cesty priamo v Jeruzaleme a kráčať bolestnou cestou spolu s Ježišom. Meditáciami nás bude sprevádzať františkán otec Peter Vasco.

20:00

premier

Svätá hodinka z Getsemanskej záhrady

Priamy prenos zo Svätej zeme.

21:05

Gréckokatolícky magazín

Magazín o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

21:20

Lauda

Lauda (hudobný žáner z čias sv. Františka z Assisi) - Mária s učeníkom pod krížom.

21:40

Spojení vierou

Noemi Kovaľská len vďaka viere a adorácii prežila mnohé ťažké situácie počas jej pobytu v Taliansku. Bola prítomná aj v modliacom sa dave na Námestí sv. Petra vo Vatikáne vo chvíľach, kedy Svätý Otec Ján Pavol II. zomieral. Svoje spomienky priblíži v relácii Spojení vierou.

22:10

Krížová cesta prešovskou Kalváriou

Jezuita Vincent Petrík napísal zamyslenia ku krížovej ceste, ktorá sa tiahne známou prešovskou Kalváriou. Jej jedinečnosť spočíva v tom, že si na Ježišovej ceste utrpenia všíma aj iné momenty a nekončí jeho uložením v hrobe, ale odchodom k Otcovi.

22:55

Prehľad katolíckych periodík

Prehľad katolíckych periodík na Slovensku.

23:05

Jánove pašie

Záznam Jánovych pašií na Hlavnom námestí, v historickom centre Bratislavy, ktoré sa konali v roku 2004.

23:45

Týždeň s...

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach.

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo