TV program

14. týždeň
  • Premiéra
  • Pre deti
  • Pre nepočujúcich

0:05

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

0:15

Doma je doma (Komunita Cenacolo)

Každá rodina má svoje problémy, no ak do vzťahov vstúpi závislosť na alkohole, drogách či hazardných hrách, často je potrebná pomoc zvonku. O Komunite Cenacolo a o tom, ako môže v ťažkých životných situáciách pomáhať spoločná modlitba, práca a priateľstvo, budeme hovoriť v relácii Doma je doma. Moderuje Andrea Púčiková.

1:10

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

1:15

Hudobné pódium

Slávnostný koncert pri inaugurácii nového organa Rieger v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave.

1:55

Na ceste k Bohu: Svätá a veľká nedeľa Paschy

Na ceste k Bohu je séria video-katechéz, ktoré predstavujú významné sviatky a dni liturgického roka východnej cirkvi byzantskej tradície. Archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie, predstavuje pôvod sviatkov, význam ikon, teologic

2:20

Vaticano

Spravodajsko-publicistická relácia o dianí nielen vo Vatikáne. Mapuje aktuality zo života Cirkvi a prostredníctvom reportáží a rozhovorov prináša zaujímavý pohľad na udalosti zo sveta kresťanstva za hranicami všedných dní.

3:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

3:20

Doma je doma (Štedrosť ako dôležitá cnosť)

Prežívame obdobie duchovnej vyprahnutosti, ale často aj fyzického hladu a nedostatku. Slovo štedrosť nás v tomto období teda skôr prekvapí a mnohých aj vydesí. Ako vnímať štedrosť? Akým spôsobom a prečo je dôležité konať skutky milosrdenstva a ako zaujať správny postoj k almužne? Aj to budú témy relácie Doma je doma z Banskej Bystrice s p. Miroslavom Vaľkom CM, sr. Katarínou Števicovou DKL a ostatnými členmi vincentskej rodiny. Moderuje Janka Lakomčíková.

4:30

deaf

Ruženec (Ruženec svetla)

Modlitba ruženca svetla.

5:00

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

7:00

premier

Svätá omša

Priamy prenos z Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva z Košíc.

7:50

deaf

Ruženec (Slávnostný ruženec)

Modlitba slávnostného ruženca.

8:25

premier:)

Kráľovstvo bez hraníc (Skutky apoštolov)

Animované príbehy o živote Ježiša Krista.

9:10

premier

Generálna audiencia

Priamy prenos zo stretnutia Svätého Otca s pútnikmi, ktorí prichádzajú navštíviť Večné mesto a prihovára sa im.

10:00

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

10:20

Slovo v obraze (Zmŕtvychvstanie)

Maliar inšpirovaný Svätým Písmom, kontemplatívna sestra a jej čistá poézia, zamyslenia benediktínskeho mnícha zo Sampora... Ich objavovanie kresťanských mystérií liturgického roka sa chce stať modlitbou v každom divákovi.

10:30

Správy zo Svätej zeme

Udalosti zo Svätej zeme, informácie o živote miestnych kresťanských komunít, spravodajstvo z miest spojených so životom Ježiša Krista.

10:55

Doma je doma (So svätým Jozefom to zvládnem!)

Príhovor matiek i detí má veľkú moc. Ich modlitby dokážu meniť ľudí i situácie. Tak veľmi sú Bohu milé, že na ich prosby pretvára dejiny ľudstva. Ak nechajú v svojom živote konať i svätého Jozefa, ktorý bol manželom, oporou a pomocou Matky všetkých ľudí, otcom, ochrancom a učiteľom Dieťaťa Ježiš, aké zázraky potom môže zažiť celý svet? Moderuje Júlia Kubicová.

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

Záznam poludňajšej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:20

premier

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

12:40

deaf

Ruženec (Radostný ruženec)

Modlitba radostného ruženca.

13:15

Godzone magazín

V aktuálnom diele relácie si pripomenieme to najdôležitejšie. Kto je pre nás Boh. Okrem toho si vypočujeme vyučovanie o blahoslavenstvách a nechýba ani klip a súťaž.

13:50

premier

Hudobné pódium

Slávnostný koncert pri inaugurácii nového organa Rieger v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave.

14:25

Pro musica nostra

Dokument pre našu hudbu propaguje festivaly, ktoré organizuje Hudobné centrum v historických, zrenovovaných priestoroch – v kaštieľoch, chrámoch, kostoloch a pod. Cieľom festivalu je prinášať hudbu poslucháčom do unikátnych priestorov na Slovensku.

14:40

Litánie k svätému Jozefovi

Záznam modlitby z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

15:00

premier

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

15:30

premier

Ruženec z Lúrd

Modlitba svätého ruženca z Lúrd.

16:05

:)

EkoKlbko (O spoločenstve)

Katka ostala na misiách. Otec Marián má svoje kňazské povinnosti. A Klbko? Neochotne schádza z povaly a začína sa kamarátiť s gazdinou Vierkou. Vďaka nej a jednej zatúlanej včielke sa presvedčí, že na svete nikto a nikdy nie je sám.

16:25

:)

GU100 (VEĽKÁ NOC)

Kvetná nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota - kamarát Gu100 sa čuduje, čo sú to za zvláštne názvy. Verka sa mu pokúsi vysvetliť, prečo oslavujeme Veľkú noc a prečo je to najvýznamnejší kresťanský sviatok.

16:55

premier

Vzkriesenie

V roku 1950 preberajú pravoslávni košickú gréckokatolícku cerkev, ktorá je postavená mimo zákon. Vďaka horlivosti jej kňazov a laikov, aj napriek mnohému prenasledovaniu, je košická gréckokatolícka cerkev obnovená už v roku 1968.

17:30

premier

Doma je doma (Príchuť sabatického roka)

Sabatický rok je termín, ktorý sa okrem prostredia Cirkvi postupne stáva známym aj vďaka používaniu v terminológii veľkých firiem či korporácií. Čo presne tento výraz znamená a čo môže takéto obdobie priniesť do života kresťana, nám prídu porozprávať kňazi, ktorí takýto rok už v bližšej, či dávnejšej minulosti absolvovali. Moderuje Ján Michalský.

18:30

premier

Svätá omša

Priamy prenos z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva z Košíc.

19:15

Cesta slávy

Z pera pátra Jozefa Porubčana nevyšli iba zaujímavé meditácie k zastaveniam krížovej cesty, ale aj k udalostiam, ktoré nasledovali po zmŕtvychvstaní až po udalosti Zoslania Ducha Svätého.

19:30

:)

Kráľovstvo bez hraníc (Skutky apoštolov)

Animované príbehy o živote Ježiša Krista.

20:00

premier

Krátke správy

informácie zo života Cirkvi doma i vo svete.

20:10

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

20:15

premier

Prehľad katolíckych periodík

Prehľad katolíckych periodík na Slovensku.

20:30

premier

Jeden na jedného (Jeruzalem vo veľkonočnom čase)

Sprevádzal pútnikov vo Svätej zemi a študoval v Jeruzaleme, v ktorom prežil niekoľko veľkonočných sviatkov. Ako ich prežíval františkán a biblista? Ako veriaci v čase, keď mohli navštíviť Baziliku Božieho hrobu? Ako sa o toto miesto starajú kresťanské denominácie? A ako vyzerá slávenie veľkonočnej oktávy v Jeruzaleme? S Ľubou Oravovou a pátrom Karolom Švarcom.

20:50

premier

Fundamenty (Dekrét o misijnej činnosti Cirkvi)

Uvažovanie nad dokumentami II. vatikánskeho koncilu.

21:45

Na tónoch vďačnosti

V novej relácii Na tónoch vďačnosti chceme zahrať a zaspomínať si na tých, ktorí slávia životné jubileum, alebo tých, ktorým chceme prejaviť vďaku za ich pomoc a príklad.

22:25

V Samárii pri studni (Spiritualita seniorov)

Ján Pavol II v Liste starším ľuďom píše: V mojich spomienkach prechádzajú etapy môjho života, ktoré sú posplietané s dejinami veľkej časti tohto storočia. Pred mojím vnútorným zrakom sa vynárajú tváre nespočetných osôb. Niektoré z nich sú mi obzvlášť drahé: spomienky na všedné aj neobyčajné udalosti, na radostné okamihy aj príhody poznačené utrpením. Vidím, ako sa nad tým všetkým rozprestiera starostlivá a dobrotivá ruka Boha Otca, ktorý sa čo najlepšie stará o všetko, čo existuje. Rozmýšľať a diskutovaťo spiritualite seniorov budeme naživo v Samárii pri studni. Moderuje Alfonz Juck.

23:45

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen