TV program

27. týždeň

0:03

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

0:30

V Samárii pri studni (Matka ustavičnej pomoci)

V Samárii pri studni s o. Jozefom Kováčikom na tému: Matka ustavičnej pomoci. Hostia: p. Róbert Režný CSsR- koordinátor Roku Matky ustavičnej pomoci na Slovensku, p. Rastislav Dluhý CSsR- Slovo medzi nami, Mgr. Gabriela Kalafusová- lektorka angličtiny a Mgr. Art Paulína Lešková Priečková - grafička.

1:55

CENACOLO / Deň za dňom

V audiovizuálnom hodinovom dokumente, ktorý vznikal vyše dvoch rokov, sa na pozadí troch kľúčových životných príbehov mladých mužov, žijúcich v súčasnosti v slovenskom komunitnom dome „Bratstvo sv. Cyrila a Metoda“ v Kráľovej pri Senci, dozvedá divák základné informácie o spôsobe života v domoch Cenacolo, ktorých je vyše šesťdesiat v Európe aj v zámorí. O zmene životných postojov hlavných protagonistov, ich osudoch, hľadaní samých seba, zbavení sa závislosti od drog pomocou práce, modlitby, života v pravde a rozvíjania priateľských vzťahov. O ich obrátení sa, či prehĺbení viery, o nájdení zmyslu života v službe iným. O sile viery, práce, modlitby a priateľstva.

3:00

vKontexte (autor: Jozef Jančovič, téma: Viera a rozum)

Milí priatelia, čo vám napadne, keď sa povie prednáška pápeža Benedikta XI. v Regensburgu? Väčšina z nás si možno pamätá, že pred desiatimi rokmi spôsobil tento počin veľké napätie najmä v moslimskom svete. Fakt je ten, že táto prednáška nebola ani tak o islame ale o vzťahu viery a rozumu. My si chceme osveteliť toto prepojenie a potrebu nechať žiť rozum popri viere. Relácia vKontexte chce priniesť obsah a cieľ tejto prednášky a zdôrazniť jej odkaz, že viera potrebuje žiť spolu s rozumom. A práve tento vzťah medzi vierou a rozumom si objasníme v tomto dieli vKontexte.

3:35

Spojení oceánom (Mária Korček, Bloomfield Hills, USA)

S pani Máriou Korček sa poprechádzame nielen krásnym okolím Bloomfield Hills neďaleko Detroitu, ale aj jej spomienkami na detstvo v Slovenskom Grobe, na príbeh zoznámenia sa s manželom a ich spoločného odchodu najskôr do Kanady a neskôr do USA. Aké to je, zbaliť si po príchode Rusov kufre za 48hodín a odísť aj s malou dcérkou do krajiny, ktorej reč neovládate? Podrží vás vtedy viera? Sledujte v ďalšej časti relácie Spojení oceánom. Moderuje Aneta Lisá.

4:05

Na strane práva (Reklamácie)

V tejto časti sa pozrieme na reklamácie. Čo všetko sa dá reklamovať a aký je správny postup? Ilustrujeme na konkrétnych príkladoch. S Janou Trávníčkovou a JUDr. Igorom Chovanom.

4:25

Ruženec

Modlitba bolestného ruženca.

5:05

Biblia: Život Ježiša

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

7:00

Ruženec

Modlitba slávnostného ruženca.

7:35

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

8:00

:)

Klbko a 12 apoštolov

Relácia pre deti.

8:25

Effeta (Mt 11, 25-30)

S hosťom Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 11, 25-30) “Vezmite na seba moje jarmo,” ktoré sa číta v štrnástu nedeľu obdobia cez rok cyklus A, sa zamýšľame s Romanom Sekom. Moderuje Eva Petrovičová.budeme otvárať nedeľné evanjelium a zároveň otvárať naše vnútro na lepšie pochopenie.

8:55

vKontexte (autor: Jozef Jančovič, téma: Viera a rozum)

Milí priatelia, čo vám napadne, keď sa povie prednáška pápeža Benedikta XI. v Regensburgu? Väčšina z nás si možno pamätá, že pred desiatimi rokmi spôsobil tento počin veľké napätie najmä v moslimskom svete. Fakt je ten, že táto prednáška nebola ani tak o islame ale o vzťahu viery a rozumu. My si chceme osveteliť toto prepojenie a potrebu nechať žiť rozum popri viere. Relácia vKontexte chce priniesť obsah a cieľ tejto prednášky a zdôrazniť jej odkaz, že viera potrebuje žiť spolu s rozumom. A práve tento vzťah medzi vierou a rozumom si objasníme v tomto dieli vKontexte.

9:20

Vzťahy

Môže byť matematika išpiráciou pre náš duchovný život? V akom vzťahu sú presné a logické pravidlá matematiky s bežným životom? Tajomnou ríšou čísel, množín, uhlov, priamok a grafov bude sprevádzať moderátor Pali Danko - bývalý učiteľ chémie a matematiky

9:50

Doma je doma (Ozveny SDM)

Čo priniesli Svetové dni mládeže? Pohľad späť na najväčšie podujatie tohto leta... Moderuje Pavol Danko.

10:50

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

10:55

CENACOLO / Deň za dňom

V audiovizuálnom hodinovom dokumente, ktorý vznikal vyše dvoch rokov, sa na pozadí troch kľúčových životných príbehov mladých mužov, žijúcich v súčasnosti v slovenskom komunitnom dome „Bratstvo sv. Cyrila a Metoda“ v Kráľovej pri Senci, dozvedá divák základné informácie o spôsobe života v domoch Cenacolo, ktorých je vyše šesťdesiat v Európe aj v zámorí. O zmene životných postojov hlavných protagonistov, ich osudoch, hľadaní samých seba, zbavení sa závislosti od drog pomocou práce, modlitby, života v pravde a rozvíjania priateľských vzťahov. O ich obrátení sa, či prehĺbení viery, o nájdení zmyslu života v službe iným. O sile viery, práce, modlitby a priateľstva.

12:00

Anjel Pána

Záznam z nedeľnej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:25

Ruženec

Modlitba ruženca svetla.

13:00

Moja misia - magazín (hosť: Marián Čaučík, téma: Nairobi)

Marián Čaučík spolu s Dobrou novinou pomáhajú pri rôznych projektoch v Afrike. O situácii v Keni, o živote v slumoch, o príprave dobrovoľníkov, o recyklácii ale aj o hĺbke modlitby na miestach, ktoré sa nám zdajú najbiednejšie, nám prišiel porozprávať aj do štúdia. O všetkom hovorí s ľahkosťou a s úprimnou dôverou voči Bohu.

14:00

premier

Akatist

Oslavný chválospev, ktorý vznikol v Byzancii. Štruktúrou i obsahom ho možno prirovnať k modlitbe sv. ruženca, v ktorom rozjímame nad tajomstvami Spásy.

14:40

Nová kvalita života (Kto nájde svoj život)

Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

15:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:30

Ruženec z Lúrd

Záznam modlitby posvätného ruženca.

16:00

premier

Univerzita tretieho veku (autor: Milan Urbančok, téma: Zákon a svedomie)

Záznamy prednášok.

16:45

Gréckokatolícky magazín

Magazín o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

17:05

premier

Na strane práva (Reklamácie)

V tejto časti sa pozrieme na reklamácie. Čo všetko sa dá reklamovať a aký je správny postup? Ilustrujeme na konkrétnych príkladoch. S Janou Trávníčkovou a JUDr. Igorom Chovanom.

17:20

Titus Zeman v mojom živote

Séria video-svedectiev, ktorá prináša pohľad na osobu učiteľa, saleziána spolubrata a väzňa, mučeníka pre duchovné povolania dona Titusa Zemana. Prostredníctvom rozhovorov s príbuznými, rehoľnými bratmi či súčasníkmi spoznávame ctihodného dona Titusa ľudsky v príhodách zo životov, ktoré ovplyvnil.

17:30

premier

LUXáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

18:00

Effeta (Mt 11, 25-30)

S hosťom Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 11, 25-30) “Vezmite na seba moje jarmo,” ktoré sa číta v štrnástu nedeľu obdobia cez rok cyklus A, sa zamýšľame s Romanom Sekom. Moderuje Eva Petrovičová.budeme otvárať nedeľné evanjelium a zároveň otvárať naše vnútro na lepšie pochopenie.

18:35

:)

Klbko a 12 apoštolov

Relácia pre deti.

19:05

Ruženec z Lúrd

Záznam modlitby posvätného ruženca.

19:40

Kulmenie (Sagrada Familia)

Známa, nedostavaná bazilika architekta Antonia Gaudího budí pozornosť nielen monumentálnosťou stavby. Oveľa zaujímavejšie je jej duchovné posolstvo. Viac v ďalšej časti relácie Kulmenie tento raz s Palim Dankom.

20:05

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

20:30

premier

Svätá sestra Faustína - Apoštolka Božieho Milosrdenstva

Dokument približuje vznik Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva vo Francúzsku, jeho šírenie do Poľska a kľúčovú úlohu svätej sestry Faustíny. Cez život sestry Faustíny a zázračné pôsobenie Boha v ňom spoznávame Faustínu ako radostnú, poslušnú a horlivú apoštolku Ježiša Krista v našom súčasnom svete a plán Božej spásy skrze lásku.

21:25

premier

Príbeh z Tammiru

Scenár je inšpirovaný fantasy románom Kráľovná z Tammiru prešovského autora Vladimíra Štefaniča, ktorý získal cenu Ivana Kraska za debut roka 2009.

  • Premiéra
  • Pre deti
  • Pre nepočujúcich
Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen