TV program

24. týždeň

6:45

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

7:00

premier

Svätá omša

Vysielanie je predovšetkým ako služba pre chorých a nepohyblivých.

7:30

premier

Ruženec (Ruženec svetla)

Modlitba posvätného ruženca.

8:05

Turínske plátno

Podľa názoru mnohých, či už kresťanov alebo nekresťanov zaoberajúcich sa skúmaním Turínskeho plátna, je veľmi pravdepodobné, že plátno uchované v Turíne je autentické. Tiež obraz otlačený v jeho vláknach je obrazom Ježiša Krista, ktorý v ňom bol pochovaný. Ak však považujete prípad Turínskeho plátna za jednoznačne uzavretý na základe rádio-uhlíkových testov C14 realizovaných v roku 1988, pripravte sa na pár prekvapení. Vo svetle nových dôkazov sú výsledky týchto testov sporné. Dokument Turínske plátno popisuje celkový problém jeho autenticity a významu a je vhodným uvedením do danej témy. Vznikol pod záštitou Turínskej arcidiecézy pri príležitosti vystavenia Turínskeho plátna v roku 2010.

9:05

Peter medzi nami

Katechézy pápežov.

9:30

V tieni

Dobrovoľníci. Ich pláca je vatikánska mena a dobrý pocit z vykonanej práce. Do príprav Festivalu Lumen 2011 sa ich zapojilo 250. Čo ich motivuje? Odkiaľ čerpajú energiu, keď nevládzu? Ako to vyzerá v zákulisí najväčšieho gospelového festivalu na Slovensku? Odpovede nielen na tieto otázky vám ponúka dokument V tieni.

10:00

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

10:10

premier

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

10:30

Medzi nebom a zemou (Patrik Daniška)

Patrik Daniška, predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku hosťom Mariána Gavendu.

11:15

Vatikánsky magazín

Spravodajský súhrn z Vatikánu.

11:40

Môj názor

Vyjadrenia významných osobností k rôznym udalostiam spoločenského i cirkevného života.

12:00

Anjel Pána

Záznam z nedeľnej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:15

premier

Ruženec (Radostný ruženec)

Modlitba posvätného ruženca.

12:50

Doma je doma z Prešova

Popoludňajšia publicistika.

13:50

Hudobné pódium

Hudba v jej najrozličnejších podobách znie na koncertných pódiách. Hudobné pódium TV LUX nás prostredníctvom kamier a mikrofónov na tieto miesta pódia zavedie.

14:35

Správy zo Svätej zeme

Udalosti zo Svätej zeme, informácie o živote miestnych kresťanských komunít, spravodajstvo z miest spojených so životom Ježiša Krista.

15:00

Božie milosrdenstvo

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:15

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

15:30

premier

Ruženec z Lúrd (Bolestný ruženec)

Priamy prenos z modlitby ruženca z Lúrd.

16:05

Slovo Božie podľa Jána (4)

Súvislosti a významy zjavených právd novozákonného posolstva v evanjeliu podľa Jána, objasňované biblistami Katolíckeho biblického diela.

16:35

Vlastná cesta (Ondrej Sabó)

Misionár Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie Ondrej Sabó pracoval najskôr pri vysokej peci, potom ako pekár. Viac v relácii Vlastná cesta.

17:05

Klbko (Ondrej)

Katka zo svojej púte poslala Klbkovi záhadnú šifru. Kto z apoštolov sa skrýva za tajomným nápisom, ktorý pripomína viac matematiku ako náboženstvo?

17:30

premier

Doma je doma (Modlitby mladých za mladých)

Popoludňajšia publicistika. V týždni od 7. do 15. júna bude prebiehať celoslovenské podujatie: “Týždeň modlitieb mladých za mladých”. Nosnou myšlienkou tohto ročníka je: “Mám ťa v srdci”. V reláciách Doma je doma vám počas celého týždňa budeme predstavovať známe aj menej známe spoločenstvá mládeže a najmä, budeme sa spolu modliť za mladých na Slovensku.

18:30

premier

Rozprávočka

Biblické príbehy.

18:40

Ruženec z Lúrd (Slávnostný ruženec)

Záznam modlitby ruženca z Lúrd.

19:10

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

19:30

premier

Bez hraníc: Boh, peniaze a znalosti (Steylská banka)

V Sankt Augustine pri Bonne sa nachádza sídlo Steylskej Banky. Je jedinou bankou v Nemecku, ktorú vlastní rehoľná spoločnosť. Ale hodí sa to vlastne?

20:00

premier

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

20:15

premier

O pôsobení diabla (7)

Záznam zo seminára pátra Eliasa Vellu v Trenčíne.

21:15

premier

Áno, beriem: Kľúč k šťastnému manželstvu (7) (Aký je život v manželstve?)

Cyklus 12-tich krátkych dokumentov Áno, beriem: Kľúč k šťastnému manželstvu je adresovaný tým, ktorí plánujú uzavrieť manželstvo v Katolíckej cirkvi, ale aj manželom, ktorí chcú v tomto zväzku vytrvať celý život. Svoje skúsenosti a rady prezentuje vyše 30 odborníkov z 5 kontinentov. Ich poznatky pokrývajú oblasť psychológie, psychiatrie, gynekológie, teológie, kánonického práva a manželskej etiky. Manželské a snúbenecké páry dopĺňajú komentáre odborníkov svojími názormi.

21:25

Moja misia - Čo slová nepovedia (Sibír)

Rozbité rodiny, samota, alkoholizmus, zúfalstvo, choroby, závislosť… Sr. Antónia Lednická, zdravotná sestra, je nielen vynaliezavá, ale aj charizmatická v spôsobe ohlasovania evanjelia tým najchudobnejším z chudobných v Nižnom Tagile. Nebojí sa navštevovať chorých na tuberkulózu, rozdávať chlieb hladným, nájsť ubytovanie bezdomovcovi, alebo pomôcť umrieť s dôstojnosťou, ktorá prináleží človeku.

21:55

Doma je doma (Modlitby mladých za mladých)

Popoludňajšia publicistika. V týždni od 7. do 15. júna bude prebiehať celoslovenské podujatie: "Týždeň modlitieb mladých za mladých”. Nosnou myšlienkou tohto ročníka je: “Mám ťa v srdci”. V reláciách Doma je doma vám počas celého týždňa budeme predstavovať známe aj menej známe spoločenstvá mládeže a najmä, budeme sa spolu modliť za mladých na Slovensku.

22:50

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

23:00

Záver vysielania

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo