TV program

10. týždeň
  • Premiéra
  • Pre deti
  • Pre nepočujúcich

0:05

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

0:15

Doma je doma (Online cesta k srdcu)

Už rok trávime doma omnoho viac času, než sme boli zvyknutí - obmedzujeme naše návštevy a záujmy, ale v snahe chrániť zdravie seba a svojich blízkych aj návštevy kostola či stretnutia v našich spoločenstvách a komunitách. O hľadaní cesty k srdciam veriacich cez internet a o možnostiach, ktoré nám moderné technológie ponúkajú, budeme hovoriť v relácii Doma je doma s kňazom a verbistom Milanom Tomanom a sestrou saleziánkou Lamiyou Jalilovou. Moderuje Andrea Púčiková.

1:10

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

1:15

Na Boží obraz

Dokumentárny film relflektuje problematiku obchodovania s ľuďmi v regióne V4, ako aj prácu a nasadenie tých, ktorým osud novodobých otrokov nie je ľahostajný.

1:50

Nie z tohto sveta / (NOT OF THIS WORLD)

Dokumentárny film Damiána Königa o umelcovi Pavlovi D. Solárovi a jeho netradičnej Biblickej krížovej ceste, ktorú vytvoril v Kremnici.

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Kríza a rozlišovanie duchov)

Slovo „kríza“ znamená rozlišovanie, posúdenie. Je to aj čas, kedy vychádza najavo zmýšľanie mnohých, teda je to aj čas „preosievania,“ vyjavenia zmýšľania. Cirkev nás učí umeniu rozlišovať duchov. Na správne i falošné kritéria rozlišovania poukážeme v ďalšej časti našej relácie vKontexte.

3:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

3:20

Doma je doma (Pôst/Almužna/Modlitba očami Spišskej katolíckej charity)

V tejto relácie Doma je doma budeme hovoriť o pôste, almužne a o modlitbe, čiže o troch atribútoch pôstneho obdobia, avšak z trochu iného pohľadu. Pandémia koronavírusu nás ovplyvnila natoľko, že by sa pokojne celé toto obdobie dalo nazvať pôstom. Museli sme sa spomaliť, stíšiť, zamyslieť, často aj zaprieť v mnohých oblastiach. Práve o výzvach, ktoré so sebou pandémia priniesla v oblasti starostlivosti o tých najzraniteľnejších, nám porozprávajú hostia zo Spišskej katolíckej charity. Moderuje Alžbeta Živčáková.

4:30

deaf

Ruženec (Bolestný ruženec)

Modlitba bolestného ruženca.

5:00

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

7:00

premier

Svätá omša

Priamy prenos z kaplnky TV LUX.

7:40

premier

Deviatnik k sv. Jozefovi (2.deň)

Ochranca ľudí bez domova. Modlitba k sv. Jozefovi.

8:10

Boh k tebe hovorí (Vzývajme Ducha Svätého)

Mário Tomášik, laický evanjelizátor.

8:15

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

8:25

premier

Kráľovstvo bez hraníc (Chlapec v chráme)

Animované príbehy o živote Ježiša Krista.

8:55

Na tónoch vďačnosti

V novej relácii Na tónoch vďačnosti chceme zahrať a zaspomínať si na tých, ktorí slávia životné jubileum, alebo tých, ktorým chceme prejaviť vďaku za ich pomoc a príklad.

9:35

Quo vadis (Ján Dubecký - K výšinám)

Láska k vrchom ho ženie stále vyššie. A čím sme vyššie, tým sme si navzájom bližšie. Aj o tom svedčí neúnavný športovec, lyžiar a hokejista Ján Dubecký - kaplán Horskej záchrannej služby. V relácii Quo vadis nás pozve k výšinám. Moderuje Pali Danko.

10:00

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

10:10

Viera do vrecka (Ako prežiť krízu s úžitkom?)

Žiadna kríza netrvá večne a každú tmu po čase vystrieda svetlo. Ako prejsť týmto ťažkým obdobím spolu s Bohom prezradí salezián don Marián Husár SDB, správca Farnosti Bratislava-Miletičova.

10:25

vKontexte (Juraj Vittek: Kríza a rozlišovanie duchov)

Slovo „kríza“ znamená rozlišovanie, posúdenie. Je to aj čas, kedy vychádza najavo zmýšľanie mnohých, teda je to aj čas „preosievania,“ vyjavenia zmýšľania. Cirkev nás učí umeniu rozlišovať duchov. Na správne i falošné kritéria rozlišovania poukážeme v ďalšej časti našej relácie vKontexte.

10:55

Doma je doma (Život na Katolíckej univerzite v Ružomberku)

Katolícka univerzita v Ružomberku oslávila v minulom roku 20 rokov svojej existencie. Napriek tomu, že jej brány sú aktuálne pre študentov zatvorené, univerzitný život neustal, čoho dôkazom je ak zapojenie sa Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku do Týždňa slovenských knižníc. Akým novým výzvam univerzita čelí a akým smerom sa plánuje uberať v najbližších rokoch sa budeme spolu s moji hosťami rozprávať v rámci relácie Doma je doma. Moderuje Ján Michalský.

12:00

Anjel Pána

Záznam poludňajšej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:20

premier

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

12:40

deaf

Ruženec (Slávnostný ruženec)

Modlitba slávnostného ruženca.

13:15

LUXáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

13:50

Jeden na jedného (Pápež, Irak a Slovensko)

Pápež bol v Iraku. V štáte , z ktorého pre vojny, teror a násilie odišlo viac ako milión kresťaňov. Ako môže pomôcť návšteva a slová Svätého Otca tejto krajine? Aký odkaz zanechal svetu? A akú správu poslal Slovensku počas letu späť do Vatikánu? S Ľubou Oravovou a Martinom Kramarom, hovorcom KBS.

14:05

A teraz čo? (Podriadiť sa autorite)

Podriaďovanie sa autoritám je biblický princíp. Ako to mám ale robiť, keď s danou autoritou nesúhlasím. Keď autorita nerešpektuje Božie zákony? Odpovede hľadá vladyka Cyril Vasiľ.

14:10

Moja misia - magazín

Salezián Jozef Tóth ako misionár 30 rokov prežíval v ťažkých a mrazivých podmienkach na Sibíri. V ďalšej časti relácie moja misia magazín porozpráva aj o tom, ako sa v ňom zrodilo kňazské a misijné povolanie a tiež, ako zakladali misiu v meste Aldan. Moderuje Elena Holá.

14:35

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

Záznam modlitby z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

15:00

premier

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

15:30

premier

Ruženec z Lúrd

Modlitba posvätného ruženca z Lúrd.

16:05

premier

Večera u Slováka (4. pôstna nedeľa)

Diskusná relácia nad nedeľným evanjeliom.

16:35

Slovo v obraze (Panna Mária pred krížom)

Maliar inšpirovaný Svätým Písmom, kontemplatívna sestra a jej čistá poézia, zamyslenia benediktínskeho mnícha zo Sampora... Ich objavovanie kresťanských mystérií liturgického roka sa chce stať modlitbou v každom divákovi.

16:45

deaf

Eucharistické zázraky

Don Bosco je známy predovšetkým ako patrón mládeže. Tí, ktorí poznajú jeho životopis, však vedia, ako veľmi blízko mal k eucharistickému Kristovi. Priblížime vám i príbehy mystičky Terezy Neumannovej, ktorá takmer 36 rokov žila bez prijímania potravy a známej apoštolky Božieho milosrdenstva, sv. Faustíny Kowalskej.

17:00

premier

Povolanie laik: Dotyky raja

Akademická maliarka Katarína Böhmová sa venuje tvorbe kňazských rúch a maľbe na hodváb. V krátkom dokumente sledujeme jej prácu v ateliéri, v ktorej každá činnosť je spätá s vierou.

17:15

Prehľad katolíckych periodík

Prehľad katolíckych periodík na Slovensku.

17:20

A teraz čo? (Podriadiť sa autorite)

Podriaďovanie sa autoritám je biblický princíp. Ako to mám ale robiť, keď s danou autoritou nesúhlasím. Keď autorita nerešpektuje Božie zákony? Odpovede hľadá vladyka Cyril Vasiľ.

17:30

premier

Doma je doma (Urobím niečo pre naše manželstvo)

Konštatovanie, že manželstvo a rodina sú v kríze, je pre niektorých ľudí výzvou, aby hľadali možnosti ako posilniť svoje partnerské spolužitie. A tým vlastne pomáhajú aj iným manželstvám a rodinám. Viac v relácii Doma je doma, ktorú moderuje Ján Knapík.

18:30

premier

Svätá omša

Priamy prenos z kaplnky TV LUX.

19:00

Ochranca ľudí bez domova. Modlitba k sv. Jozefovi.

Modlitba k sv. Jozefovi.

19:30

premier

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

20:00

premier

Modlitba za odvrátenie epidémie

Priamy prenos z Národnej baziliky v Šaštíne.

20:45

Povolanie laik: Dotyky raja

Akademická maliarka Katarína Böhmová sa venuje tvorbe kňazských rúch a maľbe na hodváb. V krátkom dokumente sledujeme jej prácu v ateliéri, v ktorej každá činnosť je spätá s vierou.

21:05

Pokiaľ dýcham, dúfam

Dokument predstavuje osud kňaza Ernesta Macáka SDB, väzneného a vyšetrovaného vo vykonštruovaných procesoch komunistického režimu.

21:35

Hudobné pódium (Akatist k blaženému Teodorovi Romžovi)

Akatist k blaženému Teodorovi Romžovi v prevedení zboru seminaristov gréckokatolíckej bohosloveckej akadémie bl. Teodora Romžu v Užhorode. Akatist tvoria oslavné piesne no taktiež tropár či kondák.

22:20

Katechéza (František Trstenský téma: Podobenstvo o stratenej drachme Lk 15,8-10)

František Trstenský téma: Podobenstvá

22:40

Správy zo Svätej zeme

Udalosti zo Svätej zeme, informácie o živote miestnych kresťanských komunít, spravodajstvo z miest spojených so životom Ježiša Krista.

23:05

A teraz čo? (Podriadiť sa autorite)

Podriaďovanie sa autoritám je biblický princíp. Ako to mám ale robiť, keď s danou autoritou nesúhlasím. Keď autorita nerešpektuje Božie zákony? Odpovede hľadá vladyka Cyril Vasiľ.

23:15

Svetoznámi slovenskí vedci (Rande s Jankom)

Publicistický dokumentárny film z cyklu Svetoznámi slovenskí vedci o živote a činnosti všestranného vynálezcu, vojenského staviteľa, priekopníka v lietaní a konštruktéra vrtuľníka Jána Bahýľa.

23:45

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen