TV program

15. týždeň

0:05

Sviatočný príhovor

Divákom TV LUX sa prihovorí Mons. Stanislav Zvolenský.

0:25

Medzi nebom a zemou

Minorita, otec Lucián Bogucki, OFM Conv., bol okrem iného predstaveným komunity spovedníkov v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Práve na toto miesto chodí spovedať a chodí sa spovedať aj Svätý Otec.

1:05

LUXáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

1:20

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

1:25

Nablízku

„Blízko pri človeku“. To je slogan Slovenskej katolíckej charity. V relácii Nablízku vám ukážeme jej prácu a poslanie v Cirkvi, predstavíme inšpiratívnych ľudí, ktorí svoj život zasvätili pomoci druhým, a tak odhalíme svedectvo lásky, ktoré šíri charita na Slovensku.

1:55

Desať Božích

Druhá tabuľa zákona začína poriadkom lásky - štvrtým prikázaním. Boh chcel, aby sme si po ňom ctili svojich rodičov, ktorým vďačíme za život a ktorí nám odovzdali poznanie Boha. Poriadok lásky nám ukladá ctiť a vážiť si všetkých, ktorých Boh pre naše dobro obdaril svojou autoritou.Druhá tabuľa zákona začína poriadkom lásky - štvrtým prikázaním. Boh chcel, aby sme si po ňom ctili svojich rodičov, ktorým vďačíme za život a ktorí nám odovzdali poznanie Boha. Poriadok lásky nám ukladá ctiť a vážiť si všetkých, ktorých Boh pre naše dobro obdaril svojou autoritou.

2:20

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

2:30

Eden (Hľa, drevo kríža)

Z akého dreva bol vyrobený Kristov kríž? A z čoho mu vojaci uplietli tŕňovú korunu? A čo má spoločné Popolcová streda, Kvetná nedeľa a Veľkonočný pondelok? Resp. čo majú spoločné popol, bahniatka a korbáč? Kľúčové rastliny najdôležitejších okamihov Veľkej noci už čakajú vo veľkonočnom EDENe.

3:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

3:20

Semienka nádeje

Svätý Otec František nás počas homílie na svätej omši v Šaštíne okrem iného vyzval, aby sme sa nezastavili, lebo ´keď sa Cirkev zastaví, ochorie´. Zároveň ukázal na Pannu Máriu, ktorá po obdržaní prisľúbenia , že bude Božou Matkou, neostáva adorovať sama seba, ale vydáva sa na cestu. K slovám kázne pápeža Františka sa vrátime s dvoma vzácnymi hosťami, Mons. Stanislavom Zvolenským a arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, SJ.

4:15

Týždeň s... Farnosťou Podhorany

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach.

4:30

deaf

Ruženec (Slávnostný ruženec)

Modlitba slávnostného ruženca.

5:00

Biblia (14)

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

7:00

premier

Svätá omša

Priamy prenos z kaplnky TV LUX.

7:50

deaf

Ruženec (Slávnostný ruženec)

Modlitba slávnostného ruženca.

8:30

:)

Brat František (Chlieb života - Eucharistia)

Pripojme sa k veselému bratovi Františkovi! Dnes nám cez inšpiratívne a poučné prezentácie vysvetlí všetko o sviatosti Eucharistie.

9:00

12

Láska a rodičovstvo

Zvláštne prípady. Metódy poznávania vlastnej plodnosti priniesli do života obrovské výsledky. Ale fungujú účinne aj v špecifických prípadoch? Dá sa na ne spoľahnúť aj v prípade nepravidelného cyklu, choroby, v strese, počas dojčenia či v menopauze?

9:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

Rodina, manželstvo, vzťahy. Život je o vzťahoch. A vzťahy sa nás týkajú všetkých. Aj vzťahy, ak sú živé, možu ochorieť...vysvetľuje Max Kašparů v novom vydaní relácie Quo vadis.

10:00

premier

Cesta slávy

Z pera pátra Jozefa Porubčana nevyšli iba zaujímavé meditácie k zastaveniam krížovej cesty, ale aj k udalostiam, ktoré nasledovali po zmŕtvychvstaní až po udalosti Zoslania Ducha Svätého.

10:20

S Františkom zdvíhajme svet

Dokumentárny film mapujúci návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku v septembri 2021.

11:15

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

11:30

premier

Svätá omša

Priamy prenos z kaplnky TV LUX.

12:15

Raduj sa, nebies Kráľovná

Záznam poludňajšej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:30

deaf

Ruženec (Slávnostný ruženec)

Modlitba slávnostného ruženca.

13:05

Eden (Hľa, drevo kríža)

Z akého dreva bol vyrobený Kristov kríž? A z čoho mu vojaci uplietli tŕňovú korunu? A čo má spoločné Popolcová streda, Kvetná nedeľa a Veľkonočný pondelok? Resp. čo majú spoločné popol, bahniatka a korbáč? Kľúčové rastliny najdôležitejších okamihov Veľkej noci už čakajú vo veľkonočnom EDENe.

13:30

Quo vadis

Ako sa žije s gitarou v ruke v rodine gréckokatolíckeho kňaza prezradí Cyril Jančišin mladší - kňaz a syn kňaza a v súčasnosti náboženský redaktor Tv Lux. A gitara neostane iba tichou rekvizitou...

14:00

Akvinas

Dominikán páter Akvinas Gabura. Do Božej vôle sa s dôverou odovzdával, aj keď ho v roku 1952 odsúdili na doživotie... Páter Akvinas je známy aj ako tajný apoštol Bratislavy, či ako otec slovenských dominikánov.

14:30

Malý Cambridge

Trnava je už takmer 400 rokov univerzitným mestom, preto ju môžeme právom nazývať nielen malý Rím, ale vďaka tu prítomným tisíckam študentom aj ako malý Cambridge. Korene univerzitného vzdelávania, siahajúce do zakladateľského aktu kardinála Petra Pázmáňa v roku 1635 a zvereniu do rúk jezuitskej rehole, Trnavská univerzita s Kristom vo svojom znaku nikdy neopustila.rnava je už takmer 400 rokov univerzitným mestom, preto ju môžeme právom nazývať nielen malý Rím, ale vďaka tu prítomným tisíckam študentom aj ako malý Cambridge. Korene univerzitného vzdelávania, siahajúce do zakladateľského aktu kardinála Petra Pázmáňa v roku 1635 a zvereniu nava je už takmer 400 rokov univerzitným mestom, preto ju môžeme právom nazývať nielen malý Rím, ale vďaka tu prítomným tisíckam študentom aj ako malý Cambridge. Korene univerzitného vzdeláava je už takmer 400 rokov univerzitným mestom, preto ju môžeme právom nazývať nielen malý Rím, ale vďava je už takmer 40

15:00

premier

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:30

premier

Ruženec z Lúrd

Modlitba svätého ruženca z Lúrd.

16:05

premier

V škole Ducha (O Duchu Svätom II)

Duchovná obnova s Felix Ján Tkáčom, OFM Cap, nakrútená v Kúpeľoch Nimnica.

16:40

premier

Vaticano

Spravodajsko-publicistická relácia o dianí nielen vo Vatikáne. Mapuje aktuality zo života Cirkvi a prostredníctvom reportáží a rozhovorov prináša zaujímavý pohľad na udalosti zo sveta kresťanstva za hranicami všedných dní.

17:10

Týždeň s... Farnosťou Podhorany

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach.

17:20

premier

Správy zo Svätej zeme

Udalosti zo Svätej zeme, informácie o živote miestnych kresťanských komunít, spravodajstvo z miest spojených so životom Ježiša Krista.

17:45

premier

vKontexte (Prečo treba krstiť malé deti?)

Prečo vlastne krstíme malé deti? Nebolo by rozumnejšie počkať, kým dorastú a sami si pri plnom vedomí vyberú náboženstvo? Nie je to nanucovanie viery malému dieťaťu? Aký je pohľad Katolíckej cirkvi na krst malých detí? Ako ho pochopiť a rozumne vysvetliť?

18:20

:)

TV LUX deťom

Vysielanie pre najmenších - rozprávky, kresťanské pesničky, modlitbičky a iné hodnotné videá.

19:00

deaf

Ruženec (Slávnostný ruženec)

Modlitba slávnostného ruženca.

19:30

premier

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

19:45

Týždeň s... Farnosťou Podhorany

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach.

20:00

Cesta slávy

Z pera pátra Jozefa Porubčana nevyšli iba zaujímavé meditácie k zastaveniam krížovej cesty, ale aj k udalostiam, ktoré nasledovali po zmŕtvychvstaní až po udalosti Zoslania Ducha Svätého.

20:20

Desať Božích

Ľudský život je posvätný, pretože už od svojho začiatku vyžaduje stvoriteľské pôsobenie Boha a navždy zostáva v osobitnom vzťahu k Stvoriteľovi, svojmu jedinému cieľu. Jedine Boh je Pánom života od jeho začiatku až do jeho konca. Sme správcami, nie vlastníkmi života, ktorý nám Boh zveril.

21:00

Viera do vrecka

Život so sebou prináša rozličné témy a otázky, najmä tie bežné. Dokážeme o nich rozmýšľať aj hlbšie, z pohľadu viery? Názory a príklady zo života budeme hľadať s odborníkmi i s tými, ktorých sa to priamo týka. Túto reláciu vám každý mesiac prinášajú Saleziáni dona Bosca.

21:20

deafpremier

Posvätné miesta kresťanskej viery (Chrám svätého hrobu, 1.časť)

V kresťanskej štvrti Jeruzalema sa nachádza miesto posvätné pre všetkých kresťanov - Chrám Božieho hrobu alebo aj Chrám svätého hrobu. Baziliku svätého hrobu vlastnia spoločne rôzne cirkvi a denominácie, preto aj chrám nesie stopy každej z nich.

21:50

premier12

Stredoafrická republika - Keď sa pomsta stane zákonom

Stredoafrickú republiku ovládlo veľké násilie. Konflikt, ktorý zdanlivo vyzerá ako náboženský, je však bojom tých mocnejších o prírodné zdroje. Biskupi stoja pri svojich veriacich a povzbudzujú ich k odpusteniu.

22:20

LUXáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

22:40

A teraz čo?

Ako môže byť slovo živé? Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč

22:50

Semienka nádeje

Svätý Otec František nás počas homílie na svätej omši v Šaštíne okrem iného vyzval, aby sme sa nezastavili, lebo ´keď sa Cirkev zastaví, ochorie´. Zároveň ukázal na Pannu Máriu, ktorá po obdržaní prisľúbenia , že bude Božou Matkou, neostáva adorovať sama seba, ale vydáva sa na cestu. K slovám kázne pápeža Františka sa vrátime s dvoma vzácnymi hosťami, Mons. Stanislavom Zvolenským a arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, SJ.

23:45

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo