TV program

37. týždeň

0:02

Krátke správy (špeciál)

Informácie zo života Cirkvi doma i vo svete, informácie z návštevy pápeža Františka na Slovensku.

0:25

Druhý vatikánsky koncil (Cirkev v pohybe)

Dnešná podoba Katolíckej cirkvi je z veľkej časti plodom epochálneho zvratu, akým bol II. vatikánsky koncil. Cirkev reprezentujú rozličné spoločenstvá. Je otvorená svetu, neustále odkazuje na udalosť, ktorú mladšia generácia nemala možnosť poznať.

1:25

vKontexte (Juraj Vittek: Pápež František má so Slovenskom veľa spoločného)

Prečo pápež František prichádza práve na Slovensko? Uprostred pandémie? Ako ho vnímame na Slovensku? Ako ho prijmeme? Má tento latinskoamerický pápež z Argentíny niečo spoločné so Slovenskom? Neporovnávame ho s pápežom Jánom Pavlom II.? Na tieto a podobné otázky sa pokúsi dať odpovede kňaz Juraj Vittek v relácii vKontexte. Uvidíte, že Svätý Otec má možno so Slovenskom oveľa viac spoločného než sa zdá.

2:10

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB - Komu čo patrí?)

Záznamy prednášok z konferencií a pastoračných centier.

2:40

Zabudnuté poklady (Františkánsky kláštor v Kremnici)

V tejto časti Zabudnutých pokladov navštívime trochu netradične kláštor. Je jednou z dominánt slávneho mesta Kremnica a v živote mesta dlho zohrával dôležitú úlohu. Napriek tomu vás pri pohľade naň napadne slovo "zabudnutý". Vyzerá, akoby stáročia chátral, ale v skutočnosti je za jeho stav priamo zodpovedný bývalý režim. V súčasnosti je tu ale snaha, aby neupadol do zabudnutia.

3:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

3:15

Doma je doma (Hľadanie cesty k bratom a sestrám mimo Katolíckej cirkvi)

Viera v jedného Boha a morálne hodnoty spájajú katolíkov so židovskými veriacimi, s bratmi a sestrami z iných kresťanských cirkví nás zase spája viera v Ježiša Krista, Božieho Syna. O tom, ako Svätý Otec František buduje mosty medzi Katolíckou cirkvou a veriacimi iných cirkví a náboženstiev, budeme hovoriť v relácii Doma je doma v pondelok 6. septembra s teológom Milošom Lichnerom SJ a Teréziou Lenczovou, ktorá sa dlhodobo venuje ekumenickým aktivitám. Moderuje Andrea Púčiková.

4:00

12

Na ceste v rodine

Relácia pre manželov a rodiny, návod na riešenie problematických otázok, pomoc pri výchove a oveľa viac. Moderuje Zuzana Chanasová.

4:30

deaf

Ruženec (Slávnostný ruženec)

Modlitba slávnostného ruženca.

5:00

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

6:20

Súhrn dňa (Návšteva pápeža Františka)

Špeciálny súhrn z Apoštolskej návštevy pápeža Františka na Slovensku.

7:00

premier

Svätá omša

Priamy prenos z kaplnky TV LUX.

7:40

deaf

Ruženec (Radostný ruženec)

Modlitba radostného ruženca.

8:10

premier

Týždeň s...(Kostol Zmŕtvychvstalého Krista, Luník 9, Košice)

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach.

8:25

Viera do vrecka (Don Bosco a Rómovia na Slovensku)

Saleziánske rodina pôsobí na poli pastorácie Rómov na Slovensku už 30 rokov. Čo v rámci ne j ponúka a s akými ťažkosťami, ale aj radosťami, sa stretáva, sa dozviete v septembrovej relácii.

8:45

premier

Návšteva pápeža u prezidentky SR

Štúdio špeciál a priamy prenos z uvítacieho ceremoniálu u prezidentky a zo stretnutia s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave.

10:30

premier

Stretnutie pápeža s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, seminaristami a katechétmi

Štúdio špeciál a priamy prenos z Katedrály sv. Martina v Bratislave

12:20

Ruženec z Fatimy

Záznam modlitby svätého ruženca.

13:20

Hudobné pódium (Antonio Vivaldi – Štyri ročné obdobia)

Komorný orchester Zoe pod vedením Alexandra Jablokova. Záznam koncertu z Kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

14:00

premier

Kulmenie (Mária v obrazoch)

Kresťania sa vo svojich ťažkostiach a úzkostiach už od nepamäti utiekali o pomoc k Panne Márii. Jej poslaním je byť Matkou každého z nás, a to celkom osobne. Je preto pochopiteľné, že túto blízkosť a špeciálnu ochranu sa snažili zachytiť aj umelci.

14:20

premier

V škole Ducha (p. Michal Zamkovský CSsR: Šimon, spíš?)

Záznamy prednášok z konferencií a pastoračných centier.

15:00

Pápež František prichádza (V diplomatických službách Svätej stolice)

Otec Peter Sýkora, farár farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach - KVP, spomína na svoje pôsobenie v službách Svätej stolice v ďalšom dokumente TV Lux z cyklu Pápež František prichádza.

15:30

premier

Návšteva pápeža v centre Betlehem

Štúdio špeciál a komentovaný priamy prenos z návštevy Svätého Otca u sestier Matky Terezy v Bratislave-Petržalke.

16:30

premier

Stretnutie pápeža so židovskou komunitou

Štúdio špeciál a priamy prenos z Rybného námestia v Bratislave.

18:00

premier

Vaticano

Spravodajsko-publicistická relácia o dianí nielen vo Vatikáne. Mapuje aktuality zo života Cirkvi a prostredníctvom reportáží a rozhovorov prináša zaujímavý pohľad na udalosti zo sveta kresťanstva za hranicami všedných dní.

18:30

:)

Svätý František (V mene Ježiša)

Animovaný seriál o živote sv. Františka z Assisi.

19:00

deaf

Ruženec (Ruženec svetla)

Modlitba ruženca svetla.

19:30

premier

Súhrn dňa (Návšteva pápeža Františka)

Špeciálny súhrn z Apoštolskej návštevy pápeža Františka na Slovensku.

20:00

premier

Krátke správy (špeciál)

Informácie zo života Cirkvi doma i vo svete, informácie z návštevy pápeža Františka na Slovensku.

20:15

premier

A teraz čo? (Prečo voláme pápeža Svätý Otec)

Ako vzniklo toto pomenovanie? V Biblii totiž nájdeme slová, ktoré nám hovoria iba o jednom Otcovi, tom nebeskom. Neodporuje to Ježišovým slovám? Aký význam má toto pomenovanie pre nás, katolíkov?

20:30

premier

Vodcovstvo a pápež František

Dokumentárny film nám ponúka myšlienky pápeža Františka, ktoré vyslovil na stretnutiach s ľuďmi pri rozličných príležitostiach.

21:20

premier

Výnimočná láska - Matka Tereza

Dokument pri príležitosti zlatých večných sľubov Matky Terezy z Kalkaty.

21:45

Tvorivo (Argentínske tvorivo)

Na Slovensko prichádza pápež František, rodák z juhoamerickej Argentíny. Najnovšia časť relácie Tvorivo prináša tvorivé pohľady na argentínsku kuchyňu aj na samotného pápeža Františka.

22:00

Moja misia - magazín (Ecaterina Catasonova)

Občianske združenie Vagus nám príde predstaviť Ecaterina Catasonova, ktorá vyrozpráva o fenoméne bezdomovectva na území Bratislavy.

22:35

Pápež František - Vlastnými slovami

Dokument nám po prvýkrát ponúka výpovede Svätého Otca, jeho spomienky a príhovory, kázne či vyhlásenia k novinárom, popretkávané udalosťami z jeho života. Celá mozaika je presiaknutá hlbokou vierou v Boha i láskou k ľuďom, zvlášť k tým najbiednejším.

23:30

Zabudnuté poklady (Františkánsky kláštor v Kremnici)

V tejto časti Zabudnutých pokladov navštívime trochu netradične kláštor. Je jednou z dominánt slávneho mesta Kremnica a v živote mesta dlho zohrával dôležitú úlohu. Napriek tomu vás pri pohľade naň napadne slovo "zabudnutý". Vyzerá, akoby stáročia chátral, ale v skutočnosti je za jeho stav priamo zodpovedný bývalý režim. V súčasnosti je tu ale snaha, aby neupadol do zabudnutia.

23:40

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo