TV program

46. týždeň

0:05

Maľovanie duše

Maliarka María Jesus Rivero je Španielka žijúca na Slovensku. Hlavným motívom jej tvorby sú anjeli rôznorodých foriem a tvarov.

0:10

Výstavba pastoračného centra, jaslí a škôlky

Krátky dokument o živote v Iraku.

0:20

Runiverz

Vysokoškolský život má svoje špecifiká. Tie, ktoré sa týkajú Katolíckej univerzity v Ružomberku, si priblížime v relácii Runiverz.

0:35

Peter medzi nami (Pokorná modlitba dosiahne milosrdenstvo)

Katechézy pápežov.

0:50

Doma je doma (Pavol Peter Gojdič)

Vo štvrtok 10. decembra si pripomenieme 15. výročie blahorečenia gréckokatolíckeho prešovského biskupa mučeníka - Pavla Petra Gojdiča. Jeho príbeh nám viac priblíži Mons. Ján Babjak, SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, Mons. prof. Peter Šturák, dekan Gréckokatolíckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Mons. doc. Ľubomír Petrík, hovorca Prešovskej archieparchie. Moderuje Alžbeta Šutková.

1:50

Večerná univerzita (autor: Andrej Filipek SJ, téma: Pomazanie chorých)

Záznamy konferencií a rôznych prednášok.

2:35

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o návšteve u priateľa o polnoci)

Relácia, ktorá objasňuje niektoré dôležité otázky týkajúce sa viery, kresťanských právd a morálky.

2:50

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

3:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

3:20

Kresťan v spoločnosti (Demografia)

Demografia je viac než len pôrodnosť, okrem iného tu napr. patrí aj sobášnosť či starnutie. Napriek tomu práve pôrodnosť najviac hýbe vodami spoločenskej diskusie. Skúsenosť ukazuje, že lepšie ekonomické zázemie automaticky neznamená viac detí v rodine. Napriek tomu sú stále medzi nami ľudia, ktorí by chceli viac detí, ale nemôžu si ich dovoliť. Viac na túto tému moderátor Pavol Prikryl a jeho hostia doc. Karol Pastor z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Boris Vaňo z Infostatu a Viktor Novysedlák z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

4:30

Ruženec

Modlitba ruženca svetla.

5:00

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého Písma.

7:00

premier

Svätá omša

Priamy prenos z kaplnky TV LUX.

7:45

Ruženec

Modlitba radostného ruženca.

8:20

Doma je doma (Celonárodný festival kresťanských divadiel)

Kam smeruje súčasné kresťanské divadlo? Dá sa s ním na Slovensku bežne stretnúť? Do tajov divadelného sveta plného tých pravých hodnôt nás vovedú milovníci divadla a zároveň členovia Celonárodného festivalu kresťanského divadla: Peter Weinciller, predseda festivalovej poroty a režisér divadelného súboru, Roman Urbánik - súčasný starosta obce Močenok, Jozef Šuvada - predseda OZ KREDIV a Peter Sýkora, jeden zo zakladateľov festivalu GM. V relácii Doma je doma z Banskej Bystrice.

9:20

premier:)

Malí poslovia (Na krížovej ceste)

Píše sa rok 64 po Kristovi. Cisár Nero prenasleduje prvých kresťanov. Mnoho detí prišlo o rodičov a domov. Skupinka detí nájde útočisko u pekára Bena a jeho manželky Heleny. Prežívajú dobrodružstvo v kresťanskom podzemnom utajení. A šíria príbehy o Ježišovom živote.

9:50

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

10:00

Maľovanie duše

Maliarka María Jesus Rivero je Španielka žijúca na Slovensku. Hlavným motívom jej tvorby sú anjeli rôznorodých foriem a tvarov.

10:05

Výstavba pastoračného centra, jaslí a škôlky

Krátky dokument o živote v Iraku.

10:10

premier

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

10:30

V Samárii pri studni (Prečo by mal mať voľnú nedeľu každý?)

Katolícki biskupi vyšli v októbri s iniciatívou voľnej nedele. Nejde o novú iniciatívu, ale ich hlas teraz zaznel silnejšie. Pripojili sa k nim aj predstavitelia ďalších kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských obcí. V relácii budeme hľadať odpovede na otázku, prečo by mal mať nárok na voľnú nedeľu každý. Je to snaha cirkvi zabrániť ľuďom zarobiť si? Je to len vec náboženstva? Či je to jednoducho zdravý rozum?

11:50

Prehľad katolíckych periodík

Prehľad katolíckych periodík na Slovensku.

12:00

Anjel Pána

Záznam z nedeľnej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:25

Ruženec

Modlitba slávnostného ruženca.

13:00

Kresťan v spoločnosti (Demografia)

Demografia je viac než len pôrodnosť, okrem iného tu napr. patrí aj sobášnosť či starnutie. Napriek tomu práve pôrodnosť najviac hýbe vodami spoločenskej diskusie. Skúsenosť ukazuje, že lepšie ekonomické zázemie automaticky neznamená viac detí v rodine. Napriek tomu sú stále medzi nami ľudia, ktorí by chceli viac detí, ale nemôžu si ich dovoliť. Viac na túto tému moderátor Pavol Prikryl a jeho hostia doc. Karol Pastor z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Boris Vaňo z Infostatu a Viktor Novysedlák z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

13:55

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

14:00

Chvály (Spoločenstvo Calvary)

Modlitba chvál rôznych spoločenstiev.

14:40

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

15:00

premier

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:30

Ruženec z Lúrd

Záznam modlitby posvätného ruženca.

16:00

premier

Vzťahy (Hrušky a jablká)

Nemiešajte hrušky s jablkami! Toto sme počúvali v detstve veľmi často... Pozývame vás do matematickej ríše množín, podmnožín a nadmnožín, aby sme pomocou nich aspoň trošku objasnili dejiny spásy...

16:30

12

Viera v Rusku: Svätý Serafim

V roku 1903 vyhlásil posledný cár milovaného Serafima Sarovského za svätého. Vo filme je vyobrazený jeho nezvyčajný život, stvárnený na jeho ikone. Môžeme vidieť aj, ako naplnil posolstvo spolku Červená jar, ktorý sa inšpiroval jeho učením.

17:00

premier

Jubileum: 700 rokov hľadania odpustenia

Dokument objasňuje dejiny jubilejných rokov, ich vznik, význam a historické pozadie.

18:00

premier

Trnavská novéna (téma: Náboženské poznanie ako predpoklad výchovy mladého človeka k milosrdenstvu)

Priamy prenos svätej omše z Baziliky sv. Mikuláša v Trnave. Kazateľ: Prof. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD., prorektor KU, Ružomberok; hlavný celebrant: arcibiskup J. E. Mons. Ján Orosch, Trnava.

19:35

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

19:50

Prehľad katolíckych periodík

Prehľad katolíckych periodík na Slovensku.

20:00

premier

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

20:25

premier

Effeta (Lk 23, 35b - 43)

S hosťom budeme otvárať nedeľné evanjelium a zároveň otvárať naše vnútro na lepšie pochopenie.

20:55

premier

Stojí to za to! (Jana a Richard Ondrišíkovci)

Jana a Richard Ondrišíkovci sú saleziánski spolupracovníci. Rozprávanie o tom, aké je to byť otcom štyroch dievčat a pracovať z domu, či aké je to byť mamou a slúžiť snúbencom na kurzoch prípravy na manželstvo.

21:10

Kulmenie (Pútnik svätovojtešský)

Už vyše 146 rokov sprevádza desiatky generácií slovenských čitateľov. Niektorí sa s ním stretli vo vlastnej rodine, iní ho objavili pri detských dobrodružstvách na povale u starej mamy a začítali sa do jeho podmanivých príbehov. Pútnik svätovojtešský sa rok čo rok stáva pre vyše 94-tisíc členov Spolku svätého Vojtecha sprievodcom, ktorý ich poteší, zabaví i vzdeláva.

21:30

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

21:35

premier

Chvály (Chválový tím Martindom)

Modlitba chvál rôznych spoločenstiev.

22:15

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

22:20

Runiverz

Vysokoškolský život má svoje špecifiká. Tie, ktoré sa týkajú Katolíckej univerzity v Ružomberku, si priblížime v relácii Runiverz.

22:40

Obrazy milosrdenstva

Slovenský otvárací ceremoniál na Svetových dňoch mládeže 2016 v Krakove.

23:40

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo