TV program

46. týždeň

0:05

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

0:30

V Samárii pri studni (Prečo by mal mať voľnú nedeľu každý?)

Katolícki biskupi vyšli v októbri s iniciatívou voľnej nedele. Nejde o novú iniciatívu, ale ich hlas teraz zaznel silnejšie. Pripojili sa k nim aj predstavitelia ďalších kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských obcí. V relácii budeme hľadať odpovede na otázku, prečo by mal mať nárok na voľnú nedeľu každý. Je to snaha cirkvi zabrániť ľuďom zarobiť si? Je to len vec náboženstva? Či je to jednoducho zdravý rozum?

1:55

Hudobné pódium (Organový festival vo Svätej zemi)

Záznam Organového festivalu vo Svätej zemi, 2. časť. Bazilika Zvestovania Panny Márie v Nazarete, hrá Alex Flierl (Nemecko).

2:40

Peter medzi nami (Pokorná modlitba dosiahne milosrdenstvo)

Katechézy pápežov.

3:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

3:20

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: Od konfliktu k spoločenstvu)

Akou cestou kráčať pri hľadaní jednoty rozdelenej Cirkvi? Ako prejsť od konfliktu k spoločenstvu? Odpovede na tieto otázky sa snažil hľadať pápež František pri svojej návšteve Švédska. Spoločne budeme nad nimi uvažovať v ďalšom pokračovaní našej relácie vKontexte.

4:00

Vlastná cesta (Anton Fabián)

Homiletik, cirkevný sudca Anton Fabián hosťom Janky Pavelovej.

4:30

Ruženec

Modlitba bolestného ruženca.

5:00

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého Písma.

7:00

Ruženec

Modlitba slávnostného ruženca.

7:35

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

8:00

:)

Klbko

Stalo sa vám už, že ste minuli peniažky na niečo zbytočné? V novom príbehu sa dozviete, ako sa táto neresť volá a že jej takmer podľahol aj Klbko.

8:20

:)

Čo meno, to svätý

Životy svätých v krátkych animovaných príbehoch. Deti spoznávajú svätcov a svätice, ktorých mená mnohé z nich aj majú.

8:35

Vzťahy (Hrušky a jablká)

Nemiešajte hrušky s jablkami! Toto sme počúvali v detstve veľmi často... Pozývame vás do matematickej ríše množín, podmnožín a nadmnožín, aby sme pomocou nich aspoň trošku objasnili dejiny spásy...

9:05

Život Petra Fouriera

Peter Fourier bol kňazom, rehoľníkom - kanonikom sv. Augustína, vychovávateľom a diplomatom. Pre svojich farníkov bol pastierom, otcom, advokátom, živiteľom. Jeho životným heslom bolo: „Nikomu neškodiť, každému osožiť.“ Spolu s Alexiou Le Clerkovou založil Kongregáciu Notre Dame na výchovu a vzdelávanie dievčenskej mládeže.

9:35

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o návšteve u priateľa o polnoci)

Relácia, ktorá objasňuje niektoré dôležité otázky týkajúce sa viery, kresťanských právd a morálky.

9:50

Jubileum: 700 rokov hľadania odpustenia

Dokument objasňuje dejiny jubilejných rokov, ich vznik, význam a historické pozadie.

11:00

premier

Kardinálske konzistórium

Priamy prenos.

12:30

Ruženec

Modlitba ruženca svetla.

13:00

Generálna audiencia

Záznam zo stretnutia Svätého Otca s pútnikmi, ktorí prichádzajú navštíviť Večné mesto a prihovára sa im.

14:00

premier

Hudobné pódium (Organový festival vo Svätej zemi)

Záznam Organového festivalu vo Svätej zemi, 3. časť. Bazilika Zvestovania Panny Márie v Nazarete, hrá Eugenio Maria Fagiani (Taliansko).

14:40

Kulmenie (Pútnik svätovojtešský)

Už vyše 146 rokov sprevádza desiatky generácií slovenských čitateľov. Niektorí sa s ním stretli vo vlastnej rodine, iní ho objavili pri detských dobrodružstvách na povale u starej mamy a začítali sa do jeho podmanivých príbehov. Pútnik svätovojtešský sa rok čo rok stáva pre vyše 94-tisíc členov Spolku svätého Vojtecha sprievodcom, ktorý ich poteší, zabaví i vzdeláva.

15:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:30

Ruženec z Lúrd

Záznam modlitby posvätného ruženca.

16:00

premier

Večerná univerzita (autor: Ľubomíra Cehuľová, téma: Ruženec. Úcta k Božiemu milosrdenstvu)

Záznamy konferencií a rôznych prednášok.

17:00

premier

Akatist k presvätej Bohorodičke

Priamy prenos mariánskej modlitby z Baziliky sv. Mikuláša v Trnave v rámci Trnavskej novény.

18:00

premier

Trnavská novéna (téma: Podoby milosrdenstva v manželskom živote)

Priamy prenos svätej omše z Baziliky sv. Mikuláša v Trnave. Kazateľ: ThLic. Mgr. Roman Seko, riaditeľ Sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy; hlavný celebrant: arcibiskup J. E. Mons. Ján Orosch, Trnava.

20:00

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

20:25

premier

Karolína (film)

Katia a Magda sú dve najlepšie kamarátky na filmovej strednej škole. Rady sa bavia, ale musia ešte urobiť prácu na záverečnú skúšku: natočiť film. Keď im učiteľ zadá tému - urobiť film o blahoslavenej Karoline Kózkównej, búria sa. Veď existujú dôležitejšie problémy a socialné otázky, prečo by sa mali zamerať na dedinské dievča, čo zomrelo pred sto rokmi? Ale potom sa začnú veci meniť...

22:05

premier

Homília Mons. Stanislava Stolárika z konferencie Oheň

Záznam homílie z konferencie Oheň v Prešove 2016.

22:25

Život Petra Fouriera

Peter Fourier bol kňazom, rehoľníkom - kanonikom sv. Augustína, vychovávateľom a diplomatom. Pre svojich farníkov bol pastierom, otcom, advokátom, živiteľom. Jeho životným heslom bolo: „Nikomu neškodiť, každému osožiť.“ Spolu s Alexiou Le Clerkovou založil Kongregáciu Notre Dame na výchovu a vzdelávanie dievčenskej mládeže.

23:00

Kresťan v spoločnosti (Demografia)

Demografia je viac než len pôrodnosť, okrem iného tu napr. patrí aj sobášnosť či starnutie. Napriek tomu práve pôrodnosť najviac hýbe vodami spoločenskej diskusie. Skúsenosť ukazuje, že lepšie ekonomické zázemie automaticky neznamená viac detí v rodine. Napriek tomu sú stále medzi nami ľudia, ktorí by chceli viac detí, ale nemôžu si ich dovoliť. Viac na túto tému moderátor Pavol Prikryl a jeho hostia doc. Karol Pastor z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Boris Vaňo z Infostatu a Viktor Novysedlák z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo