TV program

47. týždeň

0:05

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

0:30

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o horčičnom zrnku)

Relácia, ktorá objasňuje niektoré dôležité otázky týkajúce sa viery, kresťanských právd a morálky.

0:50

Doma je doma (Vstupovať do bezmocnosti a beznádeje)

Vstupovať do bezmocnosti a beznádeje chorých a zomierajúcich a ich rodinných príslušníkov - to nie je len práca, je to poslanie. A dá sa robiť len cez optiku rovnocennosti človeka v Božích očiach. Dnešná relácia Doma je doma s dvoma výnimočnými ženami, ktoré prinášajú útechu, porozumenie, ale aj praktickú pomoc.

1:50

Kresťan v spoločnosti (Demografia)

Demografia je viac než len pôrodnosť, okrem iného tu napr. patrí aj sobášnosť či starnutie. Napriek tomu práve pôrodnosť najviac hýbe vodami spoločenskej diskusie. Skúsenosť ukazuje, že lepšie ekonomické zázemie automaticky neznamená viac detí v rodine. Napriek tomu sú stále medzi nami ľudia, ktorí by chceli viac detí, ale nemôžu si ich dovoliť. Viac na túto tému moderátor Pavol Prikryl a jeho hostia doc. Karol Pastor z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Boris Vaňo z Infostatu a Viktor Novysedlák z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

2:50

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

3:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

3:15

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

3:20

Chvály (Chválový tím Martindom)

Modlitba chvál rôznych spoločenstiev.

4:00

12

Viera v Rusku: Svätý Serafim

V roku 1903 vyhlásil posledný cár milovaného Serafima Sarovského za svätého. Vo filme je vyobrazený jeho nezvyčajný život, stvárnený na jeho ikone. Môžeme vidieť aj, ako naplnil posolstvo spolku Červená jar, ktorý sa inšpiroval jeho učením.

4:30

Ruženec

Modlitba bolestného ruženca.

5:00

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého Písma.

7:00

premier

Svätá omša

Priamy prenos z kaplnky TV LUX.

7:40

premier

Týždeň s ... (Farnosť Brodské)

Krátky príspevok o farnosti, ktorá sa zapája do týždňových modlitieb za Televíziu LUX.

7:45

Ruženec

Modlitba slávnostného ruženca.

8:20

Obrazy milosrdenstva

Slovenský otvárací ceremoniál na Svetových dňoch mládeže 2016 v Krakove.

9:20

premier:)

Malí poslovia

Píše sa rok 64 po Kristovi. Cisár Nero prenasleduje prvých kresťanov. Mnoho detí prišlo o rodičov a domov. Skupinka detí nájde útočisko u pekára Bena a jeho manželky Heleny. Prežívajú dobrodružstvo v kresťanskom podzemnom utajení. A šíria príbehy o Ježišovom živote.

10:00

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

10:20

premier

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

10:40

Neviditeľná hora

Nevidiaci Juraj Práger vystupuje s pomocou sprievodcu na najvyššiu horu Európy – Elbrus. Počas výstupu musí siahnuť až na dno svojich síl.

11:15

Vzťahy (Hrušky a jablká)

Nemiešajte hrušky s jablkami! Toto sme počúvali v detstve veľmi často... Pozývame vás do matematickej ríše množín, podmnožín a nadmnožín, aby sme pomocou nich aspoň trošku objasnili dejiny spásy...

11:40

premier

Peter medzi nami (Kána ako Ježišovo prvé znamenie milosrdenstva)

Katechézy pápežov.

12:00

Anjel Pána

Záznam z nedeľnej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:25

Ruženec

Modlitba ruženca svetla.

13:00

V škole Ducha (Sv. Filip Neri – pedagóg svätosti a „kovotepec duší“)

Záznamy prednášok z konferencií a pastoračných centier.

13:35

Hudobné pódium (Organový festival vo Svätej zemi)

Záznam Organového festivalu vo Svätej zemi, 3. časť. Bazilika Zvestovania Panny Márie v Nazarete, hrá Eugenio Maria Fagiani (Taliansko).

14:20

Katechéza (František Trstenský, téma: Podobenstvo o horčičnom zrnku)

Relácia, ktorá objasňuje niektoré dôležité otázky týkajúce sa viery, kresťanských právd a morálky.

14:40

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

15:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:30

premier

Ruženec z Lúrd

Priamy prenos modlitby posvätného ruženca.

16:05

Gréckokatolícky magazín

Magazín o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

16:30

premier

Vatikánsky magazín

Spravodajský súhrn z Vatikánu.

17:00

premier

Doma je doma (Saleziánski spolupracovníci na Slovensku)

Priblížime vám prácu saleziánskych spolupracovníkov, ktorí sa podľa vzoru don Bosca venujú mládeži. Sú to ľudia, ktorých možno poznáte z práce alebo detských táborov. Rozhodli sa svoj život venovať okrem svojich rodín aj mladým.

18:00

premier

Trnavská novéna (téma: Život a dielo sv. Jána Pavla II. vo svetle milosrdenstva)

Priamy prenos svätej omše z Baziliky sv. Mikuláša v Trnave. Hlavný celebrant a kazateľ: arcibiskup J. E. Mons. Ján Orosch, Trnava.

20:00

premier

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

20:10

Týždeň s ... (Farnosť Brodské)

Krátky príspevok o farnosti, ktorá sa zapája do týždňových modlitieb za Televíziu LUX.

20:15

premier

Pozvánka

Informačný program.

20:25

premier

V Samárii pri studni (Sprevádzanie rodiny a kresťanský koučing)

Sprevádzanie snúbencov, manželov, manželov v kríze, a iných aj pomocou kresťanského koučingu. Čo je to koučing a aký je ten kresťanský? Aké sú jeho špecifiká a možnosti v ťažkých životných situáciách? O tom všetkom budeme rozprávať v relácii V Samárii pri studni s Alfonzom Juckom a jeho hosťami.

21:50

Jubileum: 700 rokov hľadania odpustenia

Dokument objasňuje dejiny jubilejných rokov, ich vznik, význam a historické pozadie.

22:50

LUXáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

23:20

Stojí to za to! (Jana a Richard Ondrišíkovci)

Jana a Richard Ondrišíkovci sú saleziánski spolupracovníci. Rozprávanie o tom, aké je to byť otcom štyroch dievčat a pracovať z domu, či aké je to byť mamou a slúžiť snúbencom na kurzoch prípravy na manželstvo.

23:40

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo