TV program

30. týždeň

6:45

Závislosti: Attilova méta

Jeho domovom bol kamión. Alkohol najvernejším spoločníkom. Ten zariadil, že novým domovom sa mu stala ulica.

7:00

premier

Svätá omša

Vysielanie je predovšetkým ako služba pre chorých a nepohyblivých.

7:30

premier

Ruženec (Ruženec svetla)

Modlitba posvätného ruženca.

8:05

Doma je doma (Deti v spoloČNOSTI - spravodlivosť)

Popoludňajšia publicistika. Opäť pokračujeme reláciou s eRkom Deti v spoloČNOSTI - tentokrát bude pod drobnohľadom čnosť spravodlivosť. eRkári z Považskej Bystrice zaspomínajú na deň pozdravov a deti z Hvozdnice prezradia, ako sa chystajú na koledovanie Dobrej Noviny. Pozvanie prijala aj pani učiteľka Monika Urdáková. Moderuje Zuzka Chanasová.

9:05

Peter medzi nami

Katechézy pápežov.

9:30

Andrej Chmeľ - služobník Boží

Bol obyčajným rehoľníkom, ktorý sa však absolútne oddal Bohu. Umiera ako 25 ročný člen rádu bosých augustiniánov. Jeho výnimočnosť je skrytá v jeho skromnosti.

10:00

Závislosti: Attilova méta

Jeho domovom bol kamión. Alkohol najvernejším spoločníkom. Ten zariadil, že novým domovom sa mu stala ulica.

10:10

premier

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

10:30

Medzi nebom a zemou (Ľubomír Feldek)

Marian Gavenda sa v relácii Medzi nebom a zemou stretáva so známym spisovateľom, básnikom a prekladateľom Ľubomírom Feldekom. Význam slovenskej literatúry vníma v estetickej hodnote diel opretej o morálnu hodnotu autorov. A práve toto robí našu literatúru svetovou, hoci svet o tom ešte nevie, ako hovorí pán Feldek.

11:15

Vatikánsky magazín

Spravodajský súhrn z Vatikánu.

11:40

Môj názor

Vyjadrenia významných osobností k rôznym udalostiam spoločenského i cirkevného života.

12:00

Anjel Pána

Záznam z nedeľnej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:15

premier

Ruženec (Radostný ruženec)

Modlitba posvätného ruženca.

12:50

Doma je doma (Život ako dar - Anka Kolesárová)

Popoludňajšia publicistika. Čo treba urobiť, aby sa mladé dievča z maličkej východoslovenskej dediny dostalo až do Vatikánu a neskôr, dúfajme, aj na oltár? Život Anky Kolesárovej ako inšpirácia pre súčasných ľudí. V relácii Doma je doma z Prešova. Moderuje Ján Knapík. Hostia: Mária Aľušíková, Juraj Jurica, Pavol Hudák.

13:50

Hudobné pódium

Hudba v jej najrozličnejších podobách znie na koncertných pódiách. Hudobné pódium TV LUX nás prostredníctvom kamier a mikrofónov na tieto miesta pódia zavedie.

14:35

Správy zo Svätej zeme

Udalosti zo Svätej zeme, informácie o živote miestnych kresťanských komunít, spravodajstvo z miest spojených so životom Ježiša Krista.

15:00

Božie milosrdenstvo

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:15

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

15:30

Ruženec z Lúrd (Bolestný ruženec)

Záznam modlitby ruženca z Lúrd.

16:05

premier

Slovo Božie podľa Matúša (2)

Súvislosti a významy zjavených právd novozákonného posolstva v evanjeliu podľa Matúša, objasňované biblistami Katolíckeho biblického diela.

16:35

Vlastná cesta (Sestra Veronika Theresia Rácková SSpS)

Sestra Veronika Theresia Rácková SSpS, misijná sestra v Južnom Sudáne hostkou Zuzany Chanasovej.

17:05

Klbko (Tomáš)

Vedeli ste, že jeden z apoštolov sa zobrazuje na sochách a obrazoch s obrovským staviteľským pravítkom? Ktorý a prečo vám porozpráva dnešný Klbkov príbeh.

17:30

premier

Doma je doma (Život ako dar - Titus Zeman)

Popoludňajšia publicistika. Popoludňajšia publicistika. Boží služobník Titus Zeman študoval v rôznych saleziánskych ústavoch a túžba byť kňazom sa naplnila v Turíne. Udalosti barbarskej noci naňho veľmi doľahli. Túžil ilegálne odviesť mladých spolubratov a bohoslovcov do Turína, aby mohli dokončiť začaté štúdium. Nebezpečenstvo bolo veľké. Štátna bezpečnosť ho zatkla, vypočúvala, mučila a uväznila. Viac sa dozviete v relácii Doma je doma. Moderuje Miriam Stašková.

18:30

premier

Rozprávočka

Biblické príbehy.

18:40

Ruženec z Lúrd (Slávnostný ruženec)

Záznam modlitby ruženca z Lúrd.

19:10

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

19:30

premier

Bez hraníc: Moldavsko - páter Kniffi v Chisinau

Moldavsko je jednou z najchudobnejších krajín Európy. Výplata v podobe 10 Eur nie je v tejto juhovýchodoeurópskej krajine ničím výnimočným. Páter Klaus Kniffi – misionár Spoločnosti Božieho Slova sa snaží zlepšiť situáciu týchto ľudí.

20:00

premier

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

20:15

premier

O pôsobení diabla (13)

Záznam zo seminára pátra Eliasa Vellu v Trenčíne.

21:15

premier

Rehoľná abeceda (1) (K ako kapucín - Félix Ján Tkáč)

Krátke životné príbehy zasvätených ľudí.

21:25

Moja misia - Poštárska telenovela (Slovensko)

Pred bytovkami v rómskej osade Poštárka je celý deň živo. Len o piatej večer sa ulice úplne vyprázdnia. Ide telenovela „Medzi láskou a nenávisťou“. Práca Petra Bešényeiho je ako telenovela – nemá konca kraja. Už 15 rokov sa snaží Rómov na Poštárke vytrhnúť z pasivity.

21:55

Doma je doma (Život ako dar - Alojz Mária Chmeľ a Miriam Terézia Demianovičová)

Popoludňajšia publicistika. Ako prijať chorobu v otpike Božích plánov? Boží služobník Andrej Chmeľ - člen Rehole bosých augustiniánov musel kvôli rakovine štítnej žľazy zanechať štúdiá. Podľa svedectiev pacientov i lekárov sa nikdy nesťažoval a v najťažších chvíľach opakoval modlitbu: „Ježišu, všetko pre Teba!“ Je vzorom kandidátov kňazstva, bohoslovcov a seminaristov. Ctihodná Miriam Terézia Demjanovičová - dcéra slovenských prisťahovalcov v USA, veľmi túžila stať sa karmelitánkou, ale zdĺhavá choroba jej matky ju zdržala doma ako ošetrovateľku a gazdinú. Po zodpovednom zvažovaní sa rozhodla vstúpiť do Kongregácie milosrdných sestier sv. Alžbety. Podobne ako sv. Terézia - jej veľký vzor - aj ona prežila veľmi veľa počas krátkeho života, kvôli komplikovanému zápalu slepého čreva. O nich bude relácia Doma je doma s moderátorkou Zuzanou Chanasovou.

22:50

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

23:00

Záver vysielania

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo