TV program

29. týždeň

0:03

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

0:30

V Samárii pri studni (Rodové korene)

Sú za naše viny zodpovední iní? Ako pozerá Katolícka cirkev na tému rodových koreňov? Na tieto otázky hľadá odpovede moderátor Jozef Kováčik s hosťami Milošom Lichnerom SJ, dekanom TFTU a Jozefom Jančovičom, prodekanom RKCMBF UK.

1:55

12

Vstaň a príď do Angoly

Tretí svet. Málokomu sa vybaví príjemná predstava, keď sa povie Afrika. Napriek spoločenským a medziľudským konfliktom je obdivuhodné, akú silnú vieru si Angolčania dokázali zachovať.

2:35

Stojí to za to! (Marián a Ľudmila Rudincovci)

Pokračovanie rozprávania manželov Rudincovcov o sile dôvery v Boha v chorobe a ťažkostiach.

3:00

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: Mladí, viera a rozlišovanie povolaní)

Témou nasledujúcej biskupskej synody budú mladí, viera a rozlišovanie povolaní. Vo Vatikáne už vyšiel prípravný dokument, podľa ktorého budú biskupi postupovať. Čo je jeho obsahom a akým spôsobom chce Cirkev pristupovať v budúcnosti k mladým. Sledujte ďalšie pokračovanie našej relácie vKontexte.

3:35

Spojení oceánom (Želmíra Becková - Kucharovic, New York, USA)

Spolu s rodičmi opustila Bratislavu v 69. roku kvôli režimu a ako 16-ročná sa tak nečakane v New Yorku stala hlavou rodiny. Želmíra Becková- Kucharovic, dcéra speváčky a zberateľky slovenských ľudových piesní a profesora z Univerzity Komenského nám v ďalšej časti Spojení oceánom porozpráva o tom, čím si v New Yorku prešla, čo si tu zamilovala i čo jej tu chýba. Pri prechádzke po 1st Avenue si zaspomína napríklad aj na prechádzky po bratislavskom korze, cukrárne, detstvo a mnoho iného.

4:05

Na strane práva (Dedenie zo závetu)

Ďalšou oblasťou, ktorej sa venujeme v relácii Na strane práva, je dedičstvo. Vo všeobecnosti na Slovensku existuje dedenie zo závetu a dedenie zo zákona. V tejto časti sa venujeme dedičstvu zo závetu, ktoré má v našej krajine prednosť pred dedičstvom zo zákona. Na otázky odpovedá JUDr. Igorom Chovan, moderuje Jana Trávníčková.

4:25

Ruženec

Modlitba radostného ruženca.

4:55

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

7:00

Ruženec

Modlitba slávnostného ruženca.

7:35

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

8:00

:)

Klbko a 12 apoštolov (Jakub)

Katka poslala Klbkovi mušľu. Žeby pred púťou po stopách apoštolov dala prednosť dovolenke pri mori? Či sa Klbkovi podarí rozmotať aj túto zamotanú hádanku sa dozviete v ďalšej časti relácie.

8:25

Effeta (Mt 13, 24-43)

Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 13, 24-43) “Nechajte oboje rásť do žatvy,” ktoré sa číta v šestnástu nedeľu obdobia cez rok cyklus A, sa zamýšľame s Mariánom Valábkom SDB. Moderuje Eva Petrovičová.

8:55

vKontexte (autor: Martin Kramara, téma: Mladí, viera a rozlišovanie povolaní)

Témou nasledujúcej biskupskej synody budú mladí, viera a rozlišovanie povolaní. Vo Vatikáne už vyšiel prípravný dokument, podľa ktorého budú biskupi postupovať. Čo je jeho obsahom a akým spôsobom chce Cirkev pristupovať v budúcnosti k mladým. Sledujte ďalšie pokračovanie našej relácie vKontexte.

9:20

Vzťahy (Hrušky a jablká)

Nemiešajte hrušky s jablkami! Toto sme počúvali v detstve veľmi často... Pozývame vás do matematickej ríše množín, podmnožín a nadmnožín, aby sme pomocou nich aspoň trošku objasnili dejiny spásy...

9:50

Doma je doma (STOPY SDM - Mladí na gauči?)

Druhá časť spomienok na Svetové dni mládeže s Palim Dankom a jeho hosťami s mladým duchom. Ako neostať v pohodlí gaučového kresťanstva a vykročiť. Hostia: mladí z hnutia Gifra, Jozef Čirák OFM, Lucia Dreveniaková, Michal Bojnický.

10:50

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

10:55

12

Vstaň a príď do Angoly

Tretí svet. Málokomu sa vybaví príjemná predstava, keď sa povie Afrika. Napriek spoločenským a medziľudským konfliktom je obdivuhodné, akú silnú vieru si Angolčania dokázali zachovať.

11:35

Stojí to za to! (Marián a Ľudmila Rudincovci)

Pokračovanie rozprávania manželov Rudincovcov o sile dôvery v Boha v chorobe a ťažkostiach.

12:00

Anjel Pána

Záznam z nedeľnej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:25

Ruženec

Modlitba ruženca svetla.

13:00

Moja misia - magazín (Brat Masseo, Južný Sudán)

Františkán Masseo slúžil vyše troch rokov vo farnosti v hlavnom meste Južného Sudánu - v Ďžube. S moderátorm Markom Vaňušom SVD sa rozprávajú o živote v krajine, kde zúri vojna. Brat Masseo sa v Sudáne minimálne 6 krát znovu narodil. Najviac ho ničila neschopnosť pomôcť mnohým zomierajúcim.

14:00

premier

Akatist

Oslavný chválospev, ktorý vznikol v Byzancii. Štruktúrou i obsahom ho možno prirovnať k modlitbe sv. ruženca, v ktorom rozjímame nad tajomstvami Spásy.

14:40

Nová kvalita života (Rozsievač vyšiel rozsievať)

Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

15:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:30

Ruženec z Lúrd

Záznam modlitby posvätného ruženca.

16:00

premier

Univerzita tretieho veku (autor: Marek Krošlák, téma: Áno a nie povedané Bohu)

Záznamy prednášok.

16:45

Gréckokatolícky magazín

Magazín o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

17:05

premier

Na strane práva (Dedenie zo závetu)

Ďalšou oblasťou, ktorej sa venujeme v relácii Na strane práva, je dedičstvo. Vo všeobecnosti na Slovensku existuje dedenie zo závetu a dedenie zo zákona. V tejto časti sa venujeme dedičstvu zo závetu, ktoré má v našej krajine prednosť pred dedičstvom zo zákona. Na otázky odpovedá JUDr. Igorom Chovan, moderuje Jana Trávníčková.

17:20

Titus Zeman v mojom živote

Séria video-svedectiev, ktorá prináša pohľad na osobu učiteľa, saleziána spolubrata a väzňa, mučeníka pre duchovné povolania dona Titusa Zemana. Prostredníctvom rozhovorov s príbuznými, rehoľnými bratmi či súčasníkmi spoznávame ctihodného dona Titusa ľudsky v príhodách zo životov, ktoré ovplyvnil.

17:30

Osobnosti

Je vyhľadávaný zubný chirurg. Po revolúcii bol riaditeľom nemocnice v Skalici. Teraz sa pred ňu chodieva modliť za nenarodené deti spolu s ostatnými farníkmi. Keď mal 65 rokov začal podnikať, otvoril si ambulanciu.Ako 39-ročný ťažko ochorel, mal niekoľko dní 40 stupňové teploty a prosil Boha, aby ho ešte nechal na svete, že ešte nič neurobil, nemá žiadne skutky, ktoré by mu mohol predložiť. Pán Lovecký je veľký Mariánsky ctiteľ. Každý deň sa s manželkou modlí ruženec. Sochu Panny Márie má aj doma v záhrade. Dlhé roky je členom farskej rady, pomáha farnosti.Má 75 rokov.

18:00

Effeta (Mt 13, 24-43)

Nad úryvkom z evanjelia podľa Matúša (Mt 13, 24-43) “Nechajte oboje rásť do žatvy,” ktoré sa číta v šestnástu nedeľu obdobia cez rok cyklus A, sa zamýšľame s Mariánom Valábkom SDB. Moderuje Eva Petrovičová.

18:35

:)

Klbko a 12 apoštolov (Jakub)

Katka poslala Klbkovi mušľu. Žeby pred púťou po stopách apoštolov dala prednosť dovolenke pri mori? Či sa Klbkovi podarí rozmotať aj túto zamotanú hádanku sa dozviete v ďalšej časti relácie.

19:05

Ruženec z Lúrd

Záznam modlitby posvätného ruženca.

19:40

Kulmenie (Pán prsteňov)

V ďalšom vydaní Kulmenia nadväzujeme na život a dielo jedného z najznámejších autorov dvadsiateho storočia, J. R. R. Tolkiena. S osobitným fokusom na jeho najznámejšie dielo Pán prsteňov. Pre Tolkiena má príbeh dôležitejší význam ako len sled udalostí. Všetko, čo sa v jeho príbehoch odohráva, má svoj zmysel. Každá z postáv, jej konanie, výroky, vzťahy, majú svoj zmysel. Najviac je to cítiť práve v diele Pán prsteňov.

20:05

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

20:30

premier

Charles de Foucauld - Brat všetkých

Čo môže priviesť mladého francúzskeho dôstojníka z bohatej rodiny k myšlienke vymeniť svetské radosti za život v chudobe a sebazaprení? Odpoveď môžeme nájsť vo sviatosti pokánia a v modlitbe. Život Charlesa de Foucaulda stvárňuje cestu človeka plného životnej sily za duchovným bohatstvom. Tak ako zrno, ktoré musí odumrieť, aby vyklíčilo, aj Charles de Foucauld ponúka svoj život ako symbol lásky a porozumenia všetkým ľuďom, ktorí hľadajú cestu k Bohu.

21:25

premier

ShALOME

Tanečná verzia biblického príbehu o Jánovi Krstiteľovi, Herodesovi, Herodias a jej dcére Salome. Tanečné divadlo ATak pozýva do zákulisia našich životov, kde strácame hlavy a hľadáme pokoj.

22:30

Spojení oceánom (Želmíra Becková - Kucharovic, New York, USA)

Spolu s rodičmi opustila Bratislavu v 69. roku kvôli režimu a ako 16-ročná sa tak nečakane v New Yorku stala hlavou rodiny. Želmíra Becková - Kucharovic, dcéra speváčky a zberateľky slovenských ľudových piesní a profesora z Univerzity Komenského nám v ďalšej časti Spojení oceánom porozpráva o tom, čím si v New Yorku prešla, čo si tu zamilovala i čo jej tu chýba. Pri prechádzke po 1st Avenue si zaspomína napríklad aj na prechádzky po bratislavskom korze, cukrárne, detstvo a mnoho iného.

23:05

Fundamenty (Túžba po šťastí a sloboda)

Moderátorka Jana Zlatohlávková a jej hostia o. Marek Krošlák a Pavol Strežo sa zamýšľajú nad ďalšou časťou Katechizmu Katolíckej cirkvi.

  • Premiéra
  • Pre deti
  • Pre nepočujúcich
Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen