TV program

47. týždeň

0:02

Spravodajský súhrn

Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

0:25

Katolicizmus (Oheň Božej lásky - Modlitba a život v Duchu)

Pri putovaní na miesta, na ktorých žili najväčšie duchovné osobnosti biskup Barron odhaľuje rozličné spôsoby modlitby: kontempláciu, adoráciu, prosbu a príhovor.

1:25

vKontexte (Juraj Vittek: Synodalita - tešiť sa na ňu, alebo sa jej báť?)

Spoločnosť sa zvíja v koronakríze, zažívame roztrieštenosť, konflikty v spoločnosti i v Cirkvi. Zle pochopená a nezvládnutá synodalita môže byť záťažou, prehĺbením konfliktov a znechutenia. Alebo sa môže stať novým impulzom, povzbudením, cestou k uzdravovaniu, k objavovaniu nových nádejí, ciest, zápalu. V tejto časti našej relácie vKontexte otec Juraj Vittek naznačí, ako sa synodalita môže stať niečím, čo nebude ťarchou ale novým motorom.

2:10

V škole Ducha (Nedôvera voči Bohu)

Duchovná obnova s o. Marošom Lovičom nakrútená v Kúpeľoch Nimnica.

2:40

Zabudnuté poklady (Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Banskej Štiavnici)

Prečo malé, stredoveké mestečko potrebovalo už štvrtý chrám, prečo práve sv. Kataríny, v čom je jeho výnimočnosť a pre ktorý kostol sa stal predlohou? To sa dozviete v tejto časti Zabudnutých pokladov.

3:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

3:15

Doma je doma (85 rokov Bohosloveckej fakulty UK)

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (RKCMBF UK) si pripomína 85. výročie svojho vzniku. Slávnostné otvorenie prvého akademického roka bohosloveckej fakulty sa uskutočnilo 4. novembra 1936 v Dóme sv. Martina. Čím si fakulta za 85 rokov existenia prešla a kde je dnes sa pozrieme v relácii Doma je doma. Moderuje Jana Trávníčková.

4:00

12

Na ceste v rodine

Relácia pre manželov a rodiny, návod na riešenie problematických otázok, pomoc pri výchove a oveľa viac.

4:30

deaf

Ruženec (Slávnostný ruženec)

Modlitba slávnostného ruženca.

5:00

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

7:00

premier

Svätá omša

Priamy prenos z kaplnky TV LUX.

7:40

deaf

Ruženec (Radostný ruženec)

Modlitba radostného ruženca.

8:10

premier

Týždeň s... (Farnosť: Harichovce/Spiš)

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach.

8:25

premier12

Animované biblické príbehy Starého Zákona (Daniel)

Babylonské vojsko vtrhlo do Jeruzalema a zajalo mladých perspektívnych chlapcov, ktorí sa mali stať elitou babylonského kráľovského dvora. Keď sa Daniel a jeho traja priatelia ocitli na kráľovskom dvore, rozhodli sa, že napriek okolnostiam zostanú verní princípom a zásadám, ku ktorým ich viedli rodičia. Rozdiel sa ukázal už po desiatich dňoch. Boli zdravší aj chápavejší ako ich rovesníci. Zachovali si duchovnú vnímavosť a spojenie so živým Bohom. Keď Babylon padol a na trón nastúpil nový kráľ – Dárius, vymenoval Daniela za prvého ministra. Vtedy nepriatelia zosnovali plán, ako sa Daniela definitívne zbaviť… Keď Daniel prežil noc v jame plnej levov, aj kráľ Dárius pochopil, že Boh má všetko v rukách.

8:55

:)

Tvorivo (Tvorivý advent)

V našich adventných piesňach sa často spomína cesta. Dnes teda budeme pripravovať cesty. Cestu Jezuliatku, aby sa mu ľahšie prišlo na zem, cestu k svojim najbližším, v podobe poštovej večere, aj cestu k sebe samému, pri tvorbe adventného svietnika..."

9:20

Viera do vrecka (Sú duchovné cvičenia aj pre mňa?)

Čo znamená duchovne sa cvičiť? Je preto nutné vycestovať mimo domov? Dá sa ísť na duchovné cvičenia aj s deťmi? O tejto téme sme sa porozprávali s ignaciánskym duchovným sprievodcom Jakubom Garčárom, manželmi Mrázkovcami a saleziánom Jozefom Lančaričom, kazateľom duchovných cvičení. "

9:40

Katolicizmus (Oheň Božej lásky - Modlitba a život v Duchu)

Pri putovaní na miesta, na ktorých žili najväčšie duchovné osobnosti biskup Barron odhaľuje rozličné spôsoby modlitby: kontempláciu, adoráciu, prosbu a príhovor.

10:40

vKontexte (Juraj Vittek: Synodalita - tešiť sa na ňu, alebo sa jej báť?)

Spoločnosť sa zvíja v koronakríze, zažívame roztrieštenosť, konflikty v spoločnosti i v Cirkvi. Zle pochopená a nezvládnutá synodalita môže byť záťažou, prehĺbením konfliktov a znechutenia. Alebo sa môže stať novým impulzom, povzbudením, cestou k uzdravovaniu, k objavovaniu nových nádejí, ciest, zápalu. V tejto časti našej relácie vKontexte otec Juraj Vittek naznačí, ako sa synodalita môže stať niečím, čo nebude ťarchou ale novým motorom.

11:10

Medzi nebom a zemou

Peter Janků je dnes šéf dramaturgie Rádia Devín. Inak je to úspešný textár, skladateľ, spevák, ale aj scénograf. Avšak on za svoj najväčší úspech a najdôležitejší okamih života považuje svoje obrátenie, krst a konverziu. Práve s touto skúsenosťou sa podelí v novej časti relácie Medzi nebom a zemou.

11:50

Týždeň s... (Farnosť: Harichovce/Spiš)

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach.

12:00

Anjel Pána

Záznam poludňajšej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:20

premier

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

12:40

deaf

Ruženec (Bolestný ruženec)

Modlitba bolestného ruženca.

13:15

Hudobné pódium

Skladby vokálno-inštrumentálnej hudby františkánskych autorov zo Slovenska z 18. storočia. Skladby pátrov, ktorí pôsobili vo Františkánskom kostole v Bratislave.

14:00

premier

Kulmenie (Citadela)

Asi niet toho, kto by nečítal Saint-Exupéryho Malého princa, jeho Nočný let alebo Vojnového pilota. Aký bol však skutočný Saint-Exupéry? A čo jeho Citadela, ktorá zostala kvôli smrti autora nedokončeným, no nádherným literárnym dielom?

14:20

premier

V škole Ducha (Maroš Lovič: Kto som?)

Záznamy prednášok z konferencií a pastoračných centier.

15:00

premier

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

15:30

premier

Ruženec z Lúrd

Modlitba svätého ruženca z Lúrd.

16:05

Medzi riadkami (On medzi nami)

Podstatným znakom katolíckej viery je adorácia eucharistického Krista. Kniha On medzi nami prináša niekoľko zamyslení podporujúcich adoráciu. Autora jednej z nich, frátra Félixa Tkáča, OFMCap., privíta v štúdiu moderátorka Helena Ľos Ivoríková.

16:20

premier

Vaticano

Spravodajsko-publicistická relácia o dianí nielen vo Vatikáne. Mapuje aktuality zo života Cirkvi a prostredníctvom reportáží a rozhovorov prináša zaujímavý pohľad na udalosti zo sveta kresťanstva za hranicami všedných dní.

16:55

premier12

Na ceste v rodine (Počúvaj ma, miláčik)

Ďalší diel relácie vám prezentuje dôležité vlastnosti správneho poslucháča, ktorým by sa mal stať v manželstve každý manžel a manželka. Moderuje Zuzana Chanasová.

17:30

premier

Doma je doma (Dobrá novina pre Ugandu)

Koledníci Dobrej noviny a darcovia, ktorí ich vítajú, už 27 rokov pomáhajú núdznym v Afrike. Tento rok budú zbierať dary na podporu drobných podnikateľov vo východnej Ugande, ktorí sa snažia dôstojne zabezpečiť svoje rodiny. O rozvojových projektoch, ktoré s pomocou darcov podporuje Dobrá novina, ale aj o vianočnom koledovaní budeme hovoriť v relácii Doma je doma. Moderuje Andrea Púčiková.

18:20

12

Animované biblické príbehy Starého Zákona (Daniel)

Babylonské vojsko vtrhlo do Jeruzalema a zajalo mladých perspektívnych chlapcov, ktorí sa mali stať elitou babylonského kráľovského dvora. Keď sa Daniel a jeho traja priatelia ocitli na kráľovskom dvore, rozhodli sa, že napriek okolnostiam zostanú verní princípom a zásadám, ku ktorým ich viedli rodičia. Rozdiel sa ukázal už po desiatich dňoch. Boli zdravší aj chápavejší ako ich rovesníci. Zachovali si duchovnú vnímavosť a spojenie so živým Bohom. Keď Babylon padol a na trón nastúpil nový kráľ – Dárius, vymenoval Daniela za prvého ministra. Vtedy nepriatelia zosnovali plán, ako sa Daniela definitívne zbaviť… Keď Daniel prežil noc v jame plnej levov, aj kráľ Dárius pochopil, že Boh má všetko v rukách.

19:00

deaf

Ruženec (Ruženec svetla)

Modlitba ruženca svetla.

19:30

premier

Svätá omša

Priamy prenos z kaplnky TV LUX.

20:05

premier

Krátke správy

Informácie zo života Cirkvi doma i vo svete.

20:15

premier

A teraz čo? (Ako mám odpustiť?)

Odpustiť niekomu, kto nás zranil, je pre nás často náročný prejav milosrdenstva. Ako mám niekomu odpustiť, keď ma jeho konanie stále vnútorne ťaží?

20:30

premier

V Samárii pri studni (Cirkev a mladí)

"Cirkev má veľa čo povedať mládeži a mládež má veľa čo povedať Cirkvi. Tento vzájomný dialóg musí byť úprimný, zrozumiteľný a odvážny." To sú slová pápeža Jána Pavla II. Aký je ich súčasný dialóg? Ako pomôcť mladému človeku hľadať stálosť v hodnotách a žiť vieru v modernom svete? Ako je do toho zaangažovaná Cirkev a nestráca sa z nej mládež? Moderuje Ľuba Oravová.

22:00

Moja misia - magazín

Krátko po svadbe odišiel Karol Vlasák spolu so svojou manželkou Máriou do Kene do centra Bosco Boys. Tam prežili prvý spoločný rok manželstva. V relácii Moja misia magazín okrem iného Karol porozpráva o tom, ako chlapcov v Afrike učili vážiť si ženu. Moderuje sr. Hermana Matláková.

22:35

Svetoznámi slovenskí vedci (Rande s Belkou)

Publicistický dokumentárny film o živote a činnosti prvej slovenskej botaničky Izabely Textorisovej. Pátranie dvoch stredoškolských študentov po jej stopách, aktivitách, objavoch a inšpiráciách s odkazom na súčasnosť.

23:10

Teplička nad Váhom, obec Žofie Bosniakovej

Prvým písomným údajom je listina Bela IV. z roku 1267. K najvýznamnejším postavám histórie Tepličky nad Váhom patrí manželka palatína Františka Veseléniho - Žofia Bosniaková. Na jej podnet bol v Tepličke zaločený útulok pre chudobných.

23:35

Zabudnuté poklady (Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Banskej Štiavnici)

Prečo malé, stredoveké mestečko potrebovalo už štvrtý chrám, prečo práve sv. Kataríny, v čom je jeho výnimočnosť, a pre ktorý kostol sa stal predlohou? To sa dozviete v tejto časti Zabudnutých pokladov. "

23:45

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

  • Premiéra
  • Pre deti
  • Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
SlovoKatolicke novinyradiovaticanavyveska bodka skMelinaACNtkkbsLumen