TV program

21. týždeň

0:05

Krátke správy

Informácie zo života Cirkvi doma i vo svete.

0:25

Medzi nebom a zemou

Hosťom v relácii Medzi nebom a zemou bude novinárka Terézia Rončáková. S otcom Mariánom Gavendom sa budú rozprávať na tému cirkev a média, ako aj o katolíckej žurnalistike.

1:05

LUXáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

1:20

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

1:25

Nablízku (Nablízku opatrovateľom)

V ďalšej časti relácie Nablízku vám spolu s hostkou Veronikou Sadovskou predstavíme prácu opatrovateľov. Ide o veľmi dôležitú a vznešenú profesiu, veď práve opatrovatelia sú tí, ktorí naplno žijú skutkami telesného ale i duchovného milosrdenstva: sýtia hladných, nahých odievajú, navštevujú chorých, potešujú smutných, vyučujú, napomínajú i radia. Predstavíme vám aj kurzy, ktoré pomáhajú opatrovateľom skvalitniť ich prácu a predchádzať tak vyhoreniu.

1:55

12

Na ceste v rodine (Adopcia - tajomná cesta detí z neba)

Manželia Mária a Ján Čižmárikovci pri otázke, odkiaľ sú ich deti, odpovedajú, že prišli k nim z neba. V súčasnosti sú rodičmi štyroch osvojených detí, o ktorých sa s láskou, ale aj odbornosťou, keďže sú obaja pedagógovia, starajú.

2:20

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

2:30

Eden (Krása poľnej ľalie)

Kvety človeka sprevádzajú od nepamäti. Ukrývajú kus strateného raja. Biblia často spomína ľalie, ktoré boli oddávna symbolom čistoty, nevinnosti, krásy a svetla. V Edene odhalíme ich krásu a navštívime rodisko bl. Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, kde vzniká záhrada radosti a pokoja.

3:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

3:20

Semienka nádeje (Príhovor pri pamätníku holokaustu)

Počas návštevy Slovenska sa Svätý Otec stretol aj so zástupcami židovskej náboženskej obce na Slovensku. Pri pamätníku holokaustu hovoril o komunite, ktorá je stále živá.

4:15

Týždeň s... Farnosťou Plaveč

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach.

4:30

deaf

Ruženec (Radostný ruženec)

Modlitba radostného ruženca.

5:00

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

6:45

Loretánske litánie

Záznam modlitby z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

7:00

premier

Svätá omša

Priamy prenos z kaplnky TV LUX.

7:40

deaf

Ruženec (Bolestný ruženec)

Modlitba bolestného ruženca.

8:10

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

8:30

:)

Brat František (Chlieb života - Eucharistia)

Pripojme sa k veselému bratovi Františkovi! Dnes nám cez inšpiratívne a poučné prezentácie vysvetlí všetko o sviatosti Eucharistie.

9:00

12

Láska a rodičovstvo (Ľudská osoba a sexualita)

Muž a žena - takto sme boli stvorení. Sme rozdielni, ale dopĺňame jeden druhého, aby sme ako dospelí mohli tvoriť jednotu. Osoba sa prejavuje cez telo, ktoré je hmotné.

9:15

Quo vadis s Maxom Kašparů (Kategórie viery)

Známy český psychiater, spisovateľ, gréckokatolícky kňaz Max Kašparů a jeho praktické rady na ceste viery.

10:00

Krátke správy

Informácie zo života Cirkvi doma i vo svete.

10:20

Ján Pavol II. stále živý

Na to, aby mohol byť Ján Pavol II. vyhlásený za svätého, bolo potrebné zdokumentovať dva zázraky, ktoré sa udiali na jeho príhovor. Vypočujeme si názory lekárov, odborníkov a dve uzdravené ženy. Jednou je rehoľníčka, druhou matka z Kostariky.

11:15

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

11:30

premier

Svätá omša

Priamy prenos z kaplnky TV LUX.

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

Záznam poludňajšej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:30

deaf

Ruženec (Ruženec svetla)

Modlitba ruženca svetla.

13:05

Eden (Krása poľnej ľalie)

Kvety človeka sprevádzajú od nepamäti. Ukrývajú kus strateného raja. Biblia často spomína ľalie, ktoré boli oddávna symbolom čistoty, nevinnosti, krásy a svetla. V Edene odhalíme ich krásu a navštívime rodisko bl. Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, kde vzniká záhrada radosti a pokoja.

13:30

Quo vadis

Prečo je dôležité neostať sám, vydá svedectvo mladý kňaz, skialpinista a vášnivý hokejista Mário Brezňan. Tímový duch nie je dôležitý len v hokejovom mužstve, či v seminári...

14:00

Doma je doma (Svetový deň masovokomunikačných prostriedkov)

V 7.veľkonočnú nedeľu slávi Cirkev Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Posolstvo Svätého Otca bolo tradične zverejnené 24. januára, na sviatok patróna žurnalistov sv. Františka Saleského. Názov posolstva znie: Hovoriť srdcom. «Podľa pravdy a v láske». V dnešnej relácii budeme o komunikácii a žurnalistike hovoriť so zástupcami najväčších katolíckych masmédií na Slovensku.

15:00

premier

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:30

premier

Ruženec z Lúrd

Modlitba svätého ruženca z Lúrd.

16:05

premier

V škole Ducha (Praktické otázky duchovného života 1)

Duchovná obnova s Mons. Mariánom Gavendom nakrútená v Kúpeľoch Nimnica.

16:40

premier

Vaticano

Spravodajsko-publicistická relácia o dianí nielen vo Vatikáne. Mapuje aktuality zo života Cirkvi a prostredníctvom reportáží a rozhovorov prináša zaujímavý pohľad na udalosti zo sveta kresťanstva za hranicami všedných dní.

17:10

Týždeň s... Farnosťou Plaveč

Krátka relácia predstavujúca život v jednotlivých farnostiach.

17:20

premier

Správy zo Svätej zeme

Udalosti zo Svätej zeme, informácie o živote miestnych kresťanských komunít, spravodajstvo z miest spojených so životom Ježiša Krista.

17:45

premier

vKontexte (Klerikalizmus: zneužívanie duchovnej moci)

Počuli ste už slovo klerikalizmus? Týmto termínom sa označuje pomerne veľa javov a používa sa v rozličných kontextoch. Je dobré, ak mu lepšie porozumieme, aby sme sa vyhli zbytočným nedorozumeniam. Preto tejto téme otec Juraj Vittek venoval jeden diel relácie vKontexte.

18:20

premier:)

TV LUX deťom

Vysielanie pre najmenších - rozprávky, kresťanské pesničky, modlitbičky a iné hodnotné videá.

19:00

deaf

Ruženec (Slávnostný ruženec)

Modlitba slávnostného ruženca.

19:30

premier

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

19:45

Loretánske litánie

Záznam modlitby z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

20:00

premier

Krátke správy

Informácie zo života Cirkvi doma i vo svete.

20:20

premier

Doma je doma (Mons. Alojz Tkáč)

Reláciu sme zaradili mimoriadne z dôvodu úmrtia emeritného arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča. "Keď budeš biskupom, mal by si urobiť..." Predpoveď spolubrata kňaza, vyslovená v časoch hlbokej totality, vyzerala ako zlomyseľný vtip. Z lesného robotníka a neskôr vodiča električky sa však naozaj stal košický arcibiskup. Moderuje Ján Knapík.

21:20

premier

Viera do vrecka (Ako je to s posledným pomazaním?)

Kedy môžeme prijať sviatosť pomazania chorých? Ako sa táto sviatosť udeľuje a čo nám skrze ňu Boh dáva? Viac o tejto téme povie salezián Marián Husár, kaplán Tomáš Krampl a kapucíni Gabriel Mikula a Peter Tomša.

21:35

premier

Posvätné miesta kresťanskej viery: Synagóga v Kafarnaume

Synagóga v Kafarnaume patrí k najzachovalejším synagógam v Izraeli. Napriek tomu, že to nie je tá, v ktorej sa modlil Ježiš, predsa nám napovedá mnoho o náboženskom živote vtedajšej židovskej spoločnosti.

22:05

premier

Svätá zem - chrám nádeje

Zasľúbená zem, Palestína bola vždy stredom záujmu mnohých kultúr a náboženstiev. Je to krajina, kde majú židia, kresťania a moslimovia svoje posvätné miesta. V pozadí súčasných konfliktov prebieha tichý fenomén – vyháňanie kresťanov z ich kolísky.

22:35

LUXáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

22:50

Semienka nádeje (Príhovor pri pamätníku holokaustu)

Počas návštevy Slovenska sa Svätý Otec stretol aj so zástupcami židovskej náboženskej obce na Slovensku. Pri pamätníku holokaustu hovoril o komunite, ktorá je stále živá.

23:45

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo