TV program

47. týždeň

0:05

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

0:20

Doma je doma (Pod víťaznou zástavou kríža v Jarovniciach)

Dnes Vám predstavíme najväčšiu rómsku osadu nie len na Slovensku, ale aj v Strednej Európe. Jarovnice. Obec, toľkokrát spomínaná v rôznych súvislostiach a opradená mnohými historkami. My si však dnes ukážeme, že Božie zástavy v Jarovniciach, ktoré dvihli sestry z Congregatio Jesu vejú a nastavujú zrak Rómov a farníkov Jarovníc rovno na nebo. Tému relácie sme si nazvali: Boh má na všetko svoj čas.

1:20

Moja misia - magazín (Páter Juraj Vojenčiak)

Čím sa líši poslanie misionára pred pol storočím a dnes? Zmenilo sa niečo? Aj na to sa pokúsime dať odpovede v relácií Moja misia magazín pohľadom na pátra Juraja Vojenčiaka a rozhovorom s Pavlom Krutákom, provinciálom verbistov-obohateným o misíjnu skúsenosť na Filipínach.

2:20

Väzby: Maslo a lietanie

Čo má spoločné lietanie s rastlinným maslom? Ďalšia z nepochopiteľných otázok moderátora Paliho Danka, ktorý vám v novej časti Väzieb predstaví zákulisie prvého prvku v periodickej sústave - Vodíka.

3:00

Hodina milosrdenstva

Záznam modlitby k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

3:20

Fatimské posolstvo - Piate zjavenie Panny Márie

Miniséria spoločnosti EWTN o Fatimskom posolstve.Sto rokov nasledujúcich po fatimských zjaveniach môžeme označiť za storočie kresťanských mučeníkov, keďže kresťanstvo čelilo najhoršiemu prenasledovaniu od čias Rímskej ríše.

3:50

Gréckokatolícky magazín

Magazín o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

4:05

Viera do vrecka

Život so sebou prináša rozličné témy a otázky, najmä tie bežné. Dokážeme o nich rozmýšľať aj hlbšie, z pohľadu viery? Názory a príklady zo života budeme hľadať s odborníkmi i s tými, ktorých sa to priamo týka. Túto reláciu vám každý mesiac prinášajú Saleziáni dona Bosca.

4:25

Ruženec

Modlitba bolestného ruženca.

5:05

Biblia: Život Ježiša

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

7:00

premier

Svätá omša

Priamy prenos svätej omše z Kostola Božieho milosrdenstva v Košiciach.

7:40

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

7:45

Ruženec

Modlitba ruženca svetla.

8:20

premier:)

Animované biblické príbehy NZ (Pavlova služba)

Príbehy pre deti.

8:55

Viera do vrecka

Život so sebou prináša rozličné témy a otázky, najmä tie bežné. Dokážeme o nich rozmýšľať aj hlbšie, z pohľadu viery? Názory a príklady zo života budeme hľadať s odborníkmi i s tými, ktorých sa to priamo týka. Túto reláciu vám každý mesiac prinášajú Saleziáni dona Bosca.

9:10

Medzi nebom a zemou

Publicistika Mariána Gavendu s hosťami o rôznych témach.

10:00

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

10:10

premier

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

10:30

Gréckokatolícky magazín

Magazín o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

10:45

Prehľad katolíckych periodík

Prehľad katolíckych periodík na Slovensku.

11:00

Doma je doma (Bezhraničná láska)

Nepozná strach ani hranice, je nezištná a jej cieľom nie je prijímať, ale dávať. Taká je bezhraničná láska a práve o nej budeme hovoriť v dnešnej relácii.

12:00

Anjel Pána

Záznam z nedeľnej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:25

Ruženec

Modlitba slávnostného ruženca.

13:00

Moja misia - magazín (Páter Juraj Vojenčiak)

Čím sa líši poslanie misionára pred pol storočím a dnes? Zmenilo sa niečo? Aj na to sa pokúsime dať odpovede v relácií Moja misia magazín pohľadom na pátra Juraja Vojenčiaka a rozhovorom s Pavlom Krutákom, provinciálom verbistov-obohateným o misíjnu skúsenosť na Filipínach.

14:05

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

14:10

Chvály (Lámačské chvály)

Kapela Lámačské chvály vystúpila v Prešove v rámci večera milosrdenstva v kine Scala. Večer sa niesol v duchu modlitieb vďaky za dar života, ale i odprosujúcej modlitby za jeho neprijatie a prosbách za uzdravenie všetkých rán spôsobených potratmi.

14:50

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

15:00

premier

Hodina milosrdenstva

Priamy prenos modlitby k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

15:30

premier

Ruženec z Lúrd

Priamy prenos modlitby posvätného ruženca.

16:00

premier

Večera u Slováka

Diskusná relácia nad nedeľným evanjeliom.

16:30

premier

Kulmenie (Ostrov Dr. Moreaua)

Koncom 19. storočia bola európska spoločnosť ponorená do obáv z degenerácie ľudskej rasy a britskú vedeckú obec zachvátili debaty o oprávnenosti tzv. vivisekcie na zvieratách. Román Doktora Moreaua vzbudil vo verejnosti odmietavé reakcie. Zdalo sa totiž, že autor stojí na strane tých, ktorí sú za tieto zvrátené pokusy. Okrem pôvodného románu sa pozrieme aj na jeho filmové spracovania.

17:00

premier

Nová kvalita života (Bol som hladný a dali ste mi jesť)

Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

17:20

Prehľad katolíckych periodík

Prehľad katolíckych periodík na Slovensku.

17:30

premier

Doma je doma

Popoludňajšia publicistika.

18:35

:)

Animované biblické príbehy NZ (Pavlova služba)

Príbehy pre deti.

19:05

Ruženec

Modlitba radostného ruženca.

19:35

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

19:50

Svedectvo

Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.

20:05

premier

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

20:20

premier

Adorácia

Večerná modlitba pred Najsvätejšou sviatosťou.

21:10

premier

Hudobné pódium (Zbor seminaristov gréckokatolíckej bohosloveckej akadémie v Užhorode)

Hymnusy a nápevy vyznievajúce z úst zboru seminaristov gréckokatolíckej bohosloveckej akadémie v Užhorode v starobylých priestoroch Horjanskej rotunde na Zakarpatskej Ukrajine.

21:50

premier

Egypt - Misia láska

Svedectvo o podmienkach života ľudí na okraji spoločnosti, hlavne opustených detí. Dokument vysvetľuje na základe akých okolností sa v krajine vyskytuje toľko sirôt a kto pracuje na tom, aby tieto deti pozdvihol a dal im lepší život a perspektívu do budúcnosti.

22:10

Duchovná poradňa (Michal Zamkovský - Povolaní sme k svätosti)

Zaujíma vás duchovný život a pritom máte otázky, na ktoré sa vám zatiaľ nepodarilo nájsť odpovede? Otec Michal Zamkovský a otec Ján Buc budú prinášať odpovede na vaše otázky i pochybnosti.

22:35

Prehľad katolíckych periodík

Prehľad katolíckych periodík na Slovensku.

22:40

Vatikánsky magazín

Spravodajský súhrn z Vatikánu.

23:15

V škole Ducha (autor: Mons. Stanislav Zvolenský - Milosrdný otec)

Záznamy prednášok z konferencií a pastoračných centier.

23:45

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo