TV program

08. týždeň

0:05

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

0:20

premier

Obrazy krížovej cesty

Zamyslenia nad zastaveniami krížovej cesty.

0:50

Doma je doma (Aby všetci boli jedno - Hnutie Fokolare)

Spoločenstvo, komunita, jednota: slová, ktoré Ježiš opakuje dnes. Komunitárna spiritualita je potreba, ktorá vychádza z Druhého vatikánskeho koncilu a ktorú neustále zdôrazňoval pápež Ján Pavol II. a Benedikt XVI. A práve jednota je charakteristikou spirituality Hnutia fokoláre. Ide o jednotu, ktorá zviditeľňuje Zmŕtvychvstalého na tých miestach, kde každý žije: v rodinách, v mestských štvrtiach, v továrňach, v parlamentoch. Viac o Hnutí fokoláre sa dozviete z rozprávania našich hostí na obrazovkách TV LUX. Tešíme sa na vás.

1:50

Medzi nebom a zemou

Vladimír Kohút, statik venujúci sa aj záchrane starých veží, hosťom Mariána Gavendu.

2:30

LUXáreň

Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

3:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

3:15

Lectio divina

Stretnutie nad Božím slovom s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

4:00

vKontexte (Marián Gavenda: Pôst v Svätom roku milosrdenstva)

V aktuálnom vydaní našej relácie chceme dať do kontextu pôstne obdobie, ktoré začalo a posolstvo pápeža Františka, najmä v súvise s Rokom milosrdenstva, ktorý prežívame a poukázať na možnosti, ako prežívaním milosrdenstva obohatiť náš život a zmeniť aj stav spoločnosti v ktorej žijeme.

4:30

Obrazy krížovej cesty

Zamyslenia nad zastaveniami krížovej cesty.

4:45

Biblia

Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

6:45

Obrazy krížovej cesty

Zamyslenia nad zastaveniami krížovej cesty.

7:00

premier

Svätá omša

Priamy prenos z kaplnky TV LUX.

7:40

Ruženec

Modlitba slávnostného ruženca.

8:15

Doma je doma (Postíš sa?)

Spomaliť, zastaviť sa, podeliť sa, zrieknuť sa, očistiť sa... Čo Vám napadne, ak sa povie pôst? V pôstnom období o pôste, o tom ako sa môžeme postiť a aké pôstné aktivity sa v ňom uskutočňujú. O tom všetkom sa budeme rozprávať s našimi hosťami. Pozvanie do relácie Doma je doma prijali: Jozef Šuvada a páter Ivan Barus. Moderuje Miriam Stašková.

9:10

premier

Animované biblické príbehy NZ

Príbehy pre deti.

9:50

premier

Generálna audiencia

Priamy prenos zo stretnutia Svätého Otca s pútnikmi, ktorí prichádzajú navštíviť Večné mesto a prihovára sa im.

10:55

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

11:10

Bez hraníc: Chudoba v Nemecku

V obci Mönchengladbach sa sestry Služobnice Ducha Svätého podieľajú na projekte zvanom Stretnutia v Kaplnke. Sestra Bettina vedie dokumentáciu a sprevádza ľudí v ich každodennom živote. Predstavuje nám neobyčajný projekt misijného pôsobenia v Nemecku.

11:35

Obrazy krížovej cesty

Zamyslenia nad zastaveniami krížovej cesty.

12:00

Anjel Pána

Záznam z nedeľnej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:20

Ruženec

Modlitba slávnostného ruženca.

12:55

Stojí to za to! Manželia Kramárovci

Manželia Kramárovci: bola som neplodná. Svedectvá manželských párov o tom, že manželstvo má zmysel.

13:20

V Samárii pri studni (Svedectvo kresťana v politike)

Kresťan je svedkom Krista aj v občianskom, aj v politickom živote. Benedikt XVI vyzýva kresťanov angažovať sa vo veciach verejných, v politike; aby kresťania boli prínosom, kľúčom k rozlišovaniu a premene spoločnosti je viera. Pápežská rada pre laikov vydala knihu "Kresťan a politika", ktorá je v týchto dňoch na pultoch kníhkupectiev v slovenčine.

14:40

premier

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

15:00

Hodina milosrdenstva

Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.

15:30

premier

Ruženec z Lúrd

Priamy prenos modlitby posvätného ruženca.

16:00

V škole Ducha (Michal Zamkovský: Blahoslavení milosrdní - 1. časť)

Záznamy prednášok z konferencií a pastoračných centier.

16:30

premier

Viera v Rusku: Doktor Haas, svätý lekár Moskvy

Mladý nemecký doktor a katolík, Friedrich Joseph Haas, získal slávu, úctu a peniaze. Keď ho menovali za hlavného doktora moskovských väzníc, obetoval svoj život väzňom a uľahčoval im ich trápenie. Riadil sa heslom: „Ponáhľaj sa pomáhať!“

17:00

Klbko - o sviatostiach

Relácia pre deti.

17:30

premier

Doma je doma (Doma pre deti: Hudba a hudobné nástroje)

Veľa detí túži hrať na hudobný nástroj. Spolu s deťmi sa budeme rozprávať o tom, na akých nástrojoch hrajú oni a čo im hranie prináša.

18:30

Animované biblické príbehy NZ

Príbehy pre deti.

19:00

Ruženec z Lúrd

Záznam modlitby posvätného ruženca.

19:35

Z prameňa

Čítania a evanjelium zo dňa.

20:00

premier

Krátke správy

Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.

20:10

premier

Prehľad katolíckych periodík

Prehľad katolíckych periodík na Slovensku.

20:20

premier

Fundamenty (Verím v svätú Cirkev)

Diskusná relácia, ktorá rozoberá Katechizmus Katolíckej cirkvi.

21:20

Vatikánsky magazín

Spravodajský súhrn z Vatikánu.

21:55

Doma je doma (Milosrdný rok - R ako RADOSŤ)

Radosť z nájdenia stratenej ovce, či drachmy... radosť z hriešnika, ktorý činí pokánie. Radosť ako prejav milosrdnej lásky...Viac o nej v pokračovaní duchovnej prípravy na SDM v Krakove - Milosrdný rok s Palim Dankom a jeho hosťami.

22:50

Aktuálne s kardinálom Tomkom (autor: kard. Jozef Tomko, téma: Otázka utečencov)

Vyjadrenia významných osobností k rôznym udalostiam spoločenského i cirkevného života.

23:15

Chvály (F6)

Modlitba chvál rôznych spoločenstiev.

  • Premiéra
    Premiéra
  • Pre deti
    Pre deti
  • Pre nepočujúcich
    Pre nepočujúcich

Tipy z E-SHOPU

Reklamní partneri
Slovo +LumentkkbsACNradiovaticanaKatolicke novinySlovo